Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

Sverige måste ta beslut om EU

Hans Marklund | 07 jul , 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.

europa_ledare

Oron bland de fyra ländernas ledare att bli isolerade fick Sveriges statsminister Stefan Löfven att skriva en debattartikel i Financial Times 16/6, där han bland annat skriver, ”vi fyra är beredda att komma överens om en krisåterhämtningsfond och budgeten 2021-2027. Vi är övertygade om att vi kan hitta en kompromiss”. Ett enhälligt beslut krävs för att förslaget skall gå igenom och som många väntat sig misslyckades EU-länderna att hitta en lösning. Oenigheten är ganska naturlig, inte minst sett med svenska ögon. Räddningspaketet innebär ett dramatiskt steg mot en europeisk finanspolitik där EU och unionen bland annat skall få ta upp egna skatter.

Att Sveriges statsminister säger nej till räddningspaketet, så som det nu är utformats känns tryggt och naturligt. Alla de ingredienser som gjorde att vår tidigare statsminister Göran Persson tvekade till att Sverige skulle gå med i den gemensamma valutan Euron, finns med i dagens räddningspaket. Om förslaget går igenom leder det oss osökt fram till Europas förenta stater, med en gemensam valuta, EU-styrda skattesystem och en av EU styrd finanspolitik. Allt detta ropas det efter i spåren av coronapandemin, som fortfarande pågår. Det ropas efter ett gemensamt politiskt system med en gemensam valuta och finanspolitik, efter internationella ledare som styr med kraftfull hand för att rädda världen.

Nu är det dags för en ny EU-debatt i Sverige. Vi måste bestämma oss för var vi skall stå i förhållande till EU och andra överstatliga system.

Sverige har, trots corona fortfarande en stabil ekonomi, vi är ett förhållandevis starkt ekonomiskt land. Men det säger inget om hur framtiden kommer att se ut. Nu kommer Sverige att pressas till ett beslut i eurofrågan och det fortsatta EU-arbetet. Uppfattningarna är många och går isär om hur vi skall relatera till euron. Nu behöver riskerna bedömas så att rätt beslut kan tas för Sveriges framtid. Vilken risk är störst, att avstå från euron eller att gå med i den gemensamma valutan? Sverige är det enda av de sju länder som står på väntelistan till euron, som sedan länge är kvalificerade, men inte vill gå med, alla andra vill in.

Riskanalysen kan inte bara göras på det ekonomiska planet, här måste också andra värderingar komma med i bilden, såsom Sveriges frihet, överstatligheten, de förslag till religionslagar och begränsningar som ligger på EU-parlamentets bord, och mycket mera. Frågan är om Sverige i fortsättningen skall vara svenskt eller skall vår svenska identitet raderas ut och övergå till en europeisk likriktning, där ingen längre sticker ut, utan alla går i samma ledband.

Sverige måste komma till beslut i sin relation till EU och euron. I den tveksamhet som funnits och som hindrat Sverige att ta beslut i frågan lutade vi oss länge på Storbritannien. De har lämnat EU, visserligen efter mycket politisk turbulens. De visade att det går att komma till beslut. Sverige står vid ett vägskäl. Frågan är om vi delar de europeiska värderingarna och den tänkta framtiden för EU som Europas förenta stater. Är vi beredda att lägga alla ”ägg” i samma korg och låta EU ta över ekonomi, finanspolitik och inrätta oss i det gemensamma ledet med ett politiskt, ekonomiskt, socialt och religiöst system. Sverige måste bestämma sig.

HANS MARKLUND