Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Julnummer av Inblick i Trons Värld!


Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.


Inblick i Trons Värld ​är gott hjälpmedel till att nå utanför kyrkväggarna med evangeliet. ​Tidningen ​ges ut fyra gånger per år och är specialdesignat för evangelisation med några av de bästa vittnesbörden från Nyhetstidningen Inblick. Det är en skatt med härliga berättelser om hur Jesus berör människor med sin kärlek och sen frälser, helar och upprättar. Beställ era tidningar redan idag. 

Gå vidare till beställning


Provläs Inblick i Trons Värld


Här kan du provbläddra i det senaste numret och i övriga tillgängliga utgåvor av Inblick i Trons Värld. Vissa nummer är utformade för specifika målgrupper, men alla pekar tydligt på Jesus.  Det finns tidsangivelse på framsidan, men innehållet är tidslöst och evangeliet om Jesus är alltid lika aktuellt.

Klicka på bilden av tidningen så kan du provläsa innehållet. ​Återvänd sedan till denna sida för att kunna gå vidare till beställningsformuläret!
 
ITV_vinter2020framsida

Julnummer 2020

Här kommer ett redskap för att dela det glada budskapet med dina nära och kära, dina grannar eller dina vänner

Julnumret av Inblick i trons värld innehåller nio olika livsberättelser om människor som har fått möta Jesus och fått förvandlade liv. Även artiklar om varför vi firar jul och hur man kan söka Gud och börja följa honom.

20 sidor, vikt 75 gram      

ITV_sommar_2020_framsida hemsida

Sommarnummer 2020


Sommaren för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Sommarnumret innehåller ​​åtta ​goa livsberättelser, samt en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud.

16 sidor, vikt 60 gram


      

ITV nr 3_2014 - FRAMSIDA - Webb

Från Islam till Jesus

Vittnesbörd från muslimer som funnit Jesus. Åtta olika vittnesbörd och en artikel som bra beskriver skillnaden mellan islam och den kristna tron.
16 sidor, vikt 60 gram


ITV_vår_2020_framsida_hemsida

​Påsk 20​20

Säsongen omkring påsk för med sig många tillfällen att dela med sig ​av den kristna tron. ​Varför inte med hjälp av en tidning?

Påsknumret innehåller ​​sex ​goa livsberättelser, samt en undervisning om varför vi firar påsk och ​en steg-för-steg-artikel om hur du kan få en relation med Gud

16 sidor, vikt 60 gram

      

"Bibeln är Guds ord"

Ruben Agnarsson | 11 dec , 2020
– När den moderna filosofiska människan avskaffade Gud blev Bibeln ett problem, säger Karl-Henrik Wallerstein, som är tv-aktuell genom en serie i fyra delar på Kanal 10 som under hösten har utforskat Bibelns trovärdighet och äkthet.
karlhenrik2

– Bibelns trovärdighet är det som den kristna tron hänger på, säger kyrkoherde Karl-Henrik Wallerstein, som under förra hösten doktorerade i teologi vid det svenskspråkiga universitetet Åbo akademi i Finland.
– När jag läser Bibeln blir jag mer och mer fascinerad över hur tillförlitlig den är. Det finns ingen etik som kan jämföras med Bibelns. Jag vågar säga att ju mer jag läser, desto mer tillförlitlig blir den, fortsätter han.
– Den kristna kyrkan har fram till 1700-talet utgått från att Bibeln är tillförlitlig. Kyrkohistorien har varit helt ense om Bibelns tillförlitlighet som historisk och teologisk källa för att få kunskap om Gud och Guds folk, betonar Karl-Henrik, som till vardags är kyrkoherde i Göteryds pastorat, församlingarna Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd.
Han beskriver hur debatten om Bibelns trovärdighet inte främst bygger på nya arkeologiska upptäckter utan på nya filosofiska tankar. Tvärtom stärker arkeologin Bibelns trovärdighet.
Han ger Dödahavsrullarna, som hittades 1947, som exempel.  Det viktigaste fyndet var en fullständig version av Jesaja bok, daterad till ca 160 år före Kristus. Tidigare var de äldsta tillgängliga handskrifterna av hela den hebreiskan Bibeln från 1000-talet efter Kristus. Fynden i Qumran gjorde att man fick tillgång till handskrifter som var mer än 1 000 år äldre, till och med före Jesu födelse.

Exakt samma ord

– När man jämförde hela Jesaja-rullen med kopior som var drygt tusen år äldre såg man att det var samma ord och samma meningar, säger Karl-Henrik, givet att man inte har vokaler i Qumran-rullen.
– När det gäller avskrifter av Nya testamentet finns det tusentals kopior bevarade, men som jämförelse endast ett tiotal kopior av Platons skrifter. Från original till kopia kan det för Nya testamentets del röra sig om så kort tidsperiod som 30 år, exempelvis Johannesevangeliet. Första hela Nya testamentet är från 350 efter Kristus, vilket ska jämföras med Platon, där det är 1000 år mellan original och kopia.
– Den vetenskapliga metod som heter textkritik bevisar faktiskt att det Nya testamente som jag läser är samma bok som de första lärjungarna läste, säger han och beskriver samtidigt att den avgörande frågan är om vi tror att Gud finns eller inte.
– Vad är det som säger att det är mer vetenskapligt att inte tro på Gud, frågar han sig.
– I västvärlden har vi utgått från att Gud bara verkar genom naturlagarna och att miraklerna som skrevs ned i evangelierna därmed inte kan ha ägt rum. I den moderna kunskapskulturen, istället för att ta sin utgångspunkt i Gud, tar man utgångspunkt i människans subjektiva erfarenhet.

Vetenskapligt högmod

– Bibelkritiken utgår ofta från en felaktig kunskapsteori där man i själva utgångspunkten förnekar mirakler och framtidsprofetior. Emmanuel Kant menade att vi inte kan komma åt verkligheten som den är, utan bara hur vi upplever att den är. Kants kunskapsteori utgör i den meningen en stor kontrast till Platon som menade att det osynliga är det mest verkliga. Den kristna tron utgår ifrån att det är Guds nåd som gör verkligheten fullkomlig.
– Det finns ett högmod inom modernismen, påpekar kyrkoherde Wallerstein och beskriver hur detta vetenskapliga högmod resulterade i 1800-talets, inte sällan antisemitiska forskningstrend.
– Modernismens kunskapssyn ledde till att vetenskapen – istället för att ha Gud som utgångspunkt – fick människan som utgångspunkt, vilket formulerades av den franske upplysningsfilosofen René Descartes: ”Jag tänker, alltså finns jag”.

Gud avskaffades

– När den moderna filosofiska människan avskaffade Gud blev Bibeln ett problem. Vi har levt i en kultur i västvärlden som har varit hyperkritisk mot Bibeln. Modernismens kunskapssyn ledde till en övertro på människans förnuft. Det finns stora problem med postmodernismen relativisering av sanningen men jag måste ge postmodernismen rätt i att man ifrågasätter att människan har förmåga att objektivt förstå verkligheten. Så enkelt är det inte.
–  Jag tror att Bibeln är fullt tillförlitlig även om jag inte har svaret på alla problem som finns i Bibeln. Så resonerar all vetenskaplig forskning. Vetenskapen fungerar så att du kan hävda en teori även om alla problem inte är lösta. Så är det med evolutionsteorin. Denna teori har inte löst alla problem men utgör ändå normen inom västvärlden för hur man tror att livet har uppkommit.
– Att jag tror att Bibeln är Guds ord innebär inte att jag förstår den fullt ut. Det finns många spännande bibelproblem, men det hindrar inte att jag kan hävda att hypotesen om Bibelns tillförlitlighet är sann.
Karl-Henrik menar även att Bibelns återkommande beskrivningar av framtida händelseförlopp bekräftar Bibelns tillförlitlighet.

Personlig upplevelse

– Jag har även upplevt att Bibeln är tillförlitlig i mitt personliga liv. Bibeln är ingen vetenskaplig bok, men Jesus trodde på Bibeln: han räknade med att Noa, Abraham och Mose var historiska personer. Vi får läsa Bibeln ifrågasättande ”Kan detta stämma?”, men också ödmjukt inse att vi är människor som är begränsade när det gäller att förstå verkligheten. Då kan vi lita på Guds ord, den främsta källan till kunskap om Gud.
– Jag försöker alltid läsa Bibeln i bön och med en respekt för att det är just Guds ord till oss. Vi behöver även läsa Bibeln i församlingens gemenskap.
Denna tillit till Bibelns budskap handlar inte om att vara enfaldig eller ha ett blint försanthållande av tron, betonar Karl-Henrik.
– Till trons dimension hör nämligen också en öppenhet för det vi kallar vetenskap. Jag har fått möta de främsta forskarna i världen, och jag har fått se hur de kombinerar en stor passion med Guds ord men där de samtidigt vågar komplicera och begrunda problemen i Skriften utifrån tron att Gud är fullkomlig. I mitt personliga liv är min upplevelse att det är helt otroligt vad tillförlitlig Bibeln är.

RUBEN AGNARSSON