Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Alingsås storsatsar på yoga i skolan

Jenny Andersson och Eva Ruderstam | 04 jun , 2015
I Alingsås skolor storsatsar man på yoga. Den här terminen deltar 250 elever i vad som beskrivs som en av de största enskilda yogasatsningarna i svensk skola någonsin. Men många är kritiska till att det nu är fritt fram att utöva yoga i skolan. – Yoga är religionsutövning och ingenting annat. Lösningen på barnens stress är inte yoga, säger Mikael Andersson som arbetar som idrottslärare.
2015_v23---NYHET-2---liten

Att yoga används i skolan är långt ifrån självklart. 2012 kom en anmälan in till Skolinspektionen när yoga använts på Östermalmskolan i Stockholm. En yogainstruktör kom till skolan och ledde barnyoga med elever från förskoleklass och upp till årskurs tre.
Det handlade om sagoyoga men enligt anmälaren hade yoga-ordet ”aum” uttalats. Ordet är ett mantra med religiös innebörd. Genom mantrat anses yogautövaren få fysiska upplevelser. 
Anmälaren hävdade att yoga är ett religöst inslag som bör förbjudas eftersom yoga kommer från hinduismen.

Mantra ett behagligt ljud

En av de forskare som Skolinspektionen tillfrågade var Erik Blennberger, teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Ersta Sköndal högskola.
Han uppgav bland annat följande:
”Yogaövningar, inklusive uttalandet av mantrat ”aum” används numer i vårt land vanligtvis som ett sätt att nå avspänning och lugn, att öka sin koncentration och få bättre självkännedom. Mantrat ”aum” uppskattas då främst som ett behagligt och avslappnat ljud. Både ateister och kristna kan delta i sådana övningar och praktisera yoga utan att det behöver störa respektive övertygelser.”
Skolinspektionen gav därefter grönt ljus för yoga i skolan. De slog fast att yoga kan utövas i olika sammanhang, till exempel för den fysiska träningens, den mentala avslappningens eller den personliga utvecklingens skull.
Skolinspektionen bedömer att utövandet av yoga i de fall där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, utan inslag av bekännelsekaraktär, är att betrakta som icke-konfessionell, det vill säga kan utövas på ett sådant sätt att den vilar på vetenskaplig grund, är saklig och allsidig.

Största satsningen

Med Skolinspektionens beslut är det nu fritt fram för yoga i Sveriges skolor. En av de kommuner som tagit chansen är Alingsås. Under 2013 fick tre klasser testa yoga, och den här terminen går man vidare med en av de enskilt största yogasatsningarna i en svensk skola någonsin. 
250 elever i nio klasser – både från kommunala skolor och från friskolor – har under åtta veckor haft yoga på skolschemat och fått besök av yogaläraren Magdalena Lagerström från Shri Yogastudio i Alingsås. Yogan har inte varit obligatorisk för eleverna.
– Det är banbrytande nu, men på sikt hoppas jag det kan bli en del av den vanliga undervisningen, menar Magdalena Lagerström och berättar att responsen varit väldigt positiv.
– Jag har haft några som undrat och varit kritiska, men som deltagit och fått en helt annan, och mycket positiv bild.
 Att yoga är religion håller hon inte med om.
– Yogan är all inclusive, många bitar under ett begrepp. Yogan i sin kärna är ingen religion, sedan finns det religioner som kan ses som mer yogiska. Det vi gör är att röra på kroppen och att jobba med balans, andningens påverkan på vår hälsa, styrka, fokus, glädje och självkänsla.
Tanken med projektet är att komma tillrätta med stressen, som letar sig längre ner i åldrarna, att främja barnens hälsa och därmed få barnen att lära sig mer. Genom att ge verktyg och övningar ska barnen få bättre koncentration, hälsa och närvaro. Dessutom ska lärarna få verktyg för att kunna arbeta vidare med yoga i skolan.
– Parallellt med yogaprojektet har ett andningsprojekt gjorts i två klasser, där barnen fått miniföreläsningar om andningens betydelse och andningstränat med en relaxator.

Ett farligt område

Men det finns kritiker, både 2012 och nu. Mikael Andersson arbetar som idrottslärare på en skola i Skellefteå och har 17 års erfarenhet i yrket. Han menar att avslappning är bra, men att man ger sig in på farliga områden när man tillåter yoga i skolan.
– Yoga är religionsutövning och ingenting annat. Skolan behöver inte använda yoga som ett verktyg för att uppfylla läroplanens värdegrund. Lösningen på barnens stress är inte yoga, säger han till Inblick.
Han lyfter fram ett uttalande från Göteborgspostens artikel om Alingsåsskolornas satsning, där en flicka efter övningarna sa att ”det känns som att det står still i huvudet, det känns så skönt”.
– Det är just det som är så farligt med meditation, att man blir fullkomligt tom i huvudet. Huvudsyftet är att tömma sig på allt, men det är då man öppnar upp sig för annat, säger Mikael.

Avslappning ger lugn

Mikael Andersson förordar istället vanliga avslappningsövningar.
– Alla vet att avslappningsövningar resulterar i att utövarna varvar ner. Man upplever lugn och harmoni och kan koncentrera sig bättre. Det är själva poängen med avslappningen. Och det har också skolidrotten uppnått, när man har använt sig av det. Det är alltså inget fenomen som yoga plötsligt skulle ha upptäckt.
– Att yoga som avslappningsmetod skulle tillföra något nytt är inte sant. Därför finns det ingen anledning att använda sig av just yoga i skolan för att uppnå lugn och harmoni hos barnen.
Mikael Anderssonn förklarar att orsaken till yogas frammarsch i skolan är att man inte längre använder sig av avslappningsövningar i samma utsträckning som tidigare. Samt att eleverna egentligen behöver röra på sig mer. 
– Att minska barns stress löser vi inte med hjälp av yoga. Vi löser det genom att ge barnen idrott på schemat flera dagar i veckan. Alla vet hur det känns efter ett idrottspass där pulsen varit på topp, då infinner sig lugn och ro. Då har man inga problem med att sitta still och koncentrera sig.
– Avsaknaden av traditionella avslappningsövningar och minskad fysisk aktivitet i den svenska skolan har medfört att yogan istället har fått gehör, säger Mikael Andersson.
Han tror att många upplever yoga som nytt, fräscht och trendigt, medan beprövade avslappningsövningar med goda resultat anses gammalt och inte lika spännande.

Koppling till hinduism

Mikael lyfter fram yogas starka kopplingar till hinduism och forskning som visar att meditation och yoga kan vara farligt. Överläkare Bo G Johnsson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg har skrivit en rapport om meditation där han kommit fram till att meditation och yogaövningar i flera fall lett till psykisk sjukdom.
– Han har studerat fall av så kallad meditationspsykos och funnit att läkarvetenskapen står inför ett nytt fenomen inom psykiatrin – ett sjukdomstillstånd där till exempel psykofarmaka inte har någon effekt över huvud taget på patienter som har bedrivit yoga.
Bo G Johnsson har studerat fall i Danmark, där man har uppmärksammat problemet mer än i Sverige.
– Han märkte effekter som tyder på att någon slags kraft, som vi vet väldigt lite om, faktiskt är verksam i de här personerna. En 27-årig man, som lyssnat på meditationsskivor, fick akut dödsångest och vaknade flera gånger på nätterna då han upplevde att onda väsen attackerade honom. Mannen lades in på klinik och fick psykofarmaka, men det hade ingen effekt.
– Det finns fall där man har haft kvar besvären ända upp till 14 år efter det man avbrutit meditationerna. Det vore ju otänkbart om fenomenet var påhittat.

Ingen neutral gymnastik

Mikael Andersson konstaterar att yoga inte är någon neutral gymnastikform eller avslappningsövning, utan har ett andligt ursprung. Han hänvisar till professor Johannes Aagard vid Dialogcentret i Århus som sagt att ”Det finns inga neutrala tekniker i yoga” och Mircea Elide, chefredaktör för The encyclopedia of Religion, som skriver ”Kundaliniyoga kan inte och får inte förväxlas med gymnastik.” 
Den schweiziske psykiatern CG Jung har sagt ”Yogaövningar är otänkbara och skulle också bli ineffektiva utan de idéer på vilka de är baserade” och indiern Dr George Alexander ”Det finns ingen hinduism utan yoga, och ingen yoga utan hinduism”. 
– Mest slående är kanske ändå guru Rabi Maharajs uttalande: ”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag.”
– När hinduerna säger ”aum” åkallar de Universums skapare. När man använder ”aum” i yogan åkallar man hinduismens gud Shiva oavsett om man vill eller inte och oavsett våra mentala inställningar eller kunskaper om yoga. Och det är religionsutövning i allra högsta grad. Frågan är hur Skolinspektionen skulle reagera om namnet Jesus reciterades under gymnastiklektionen vid en avslappningsövning, undrar Mikael Andersson.
– Det är helt klart att Skolinspektionen inte har förstått allvaret med meditation, att det faktiskt kan ge motsatt effekt, att barn och ungdomar kan hamna i psykoser av olika slag.

JENNY ANDERSSON
EVA RUDERSTAM
 
eBlick
Massiva_polisinsatser_mot_barn
feb 20, 2020
Sirenerna studsar mellan husets väggar. Polisbilar kör i rad i hög hastighet mot Barnevernets kontor i Stavanger. Vissa av dem stannar vid ingången till byggnaden vid St. Olavs gate, andra på Løkkeveien. Fem polisbilar anländer, sju poliser stormar in i byggnaden.
eBlick
feb 20, 2020
För att förstå vad som händer i och kring Israel idag är det viktigt att ha den historiska bakgrunden. I Inblicks nya serie om Israels pionjärer presenteras män och kvinnor som varit viktiga i förberedelsearbetet när den nya judiska staten skulle födas fram. Många av dem blev pelare i den nyfödda statens politiska och industriella arbete.
eBlick
feb 20, 2020
I augusti 2018 tillträdde Rigmor Holst som chefredaktör. Efter att ha varit sjukskriven en tid lämnar hon nu över till Hans och Eva Marklund. Inblick ställde fem frågor till Rigmor om tiden som chefredaktör.
eBlick
feb 13, 2020
Varje år äger en mycket speciell försoningskonferens rum vars syfte är att sammanföra dem som inte skulle kunna samlas under några andra omständigheter: judiska och arabiska troende från hela Mellanöstern.
eBlick
feb 13, 2020
Hans och Eva Marklund vill på Alla hjärtans dag starta ett upprop på nätet för äktenskapet, We two, Vi två. – Vi behöver lyfta fram äktenskapet betydelse i vårt samhälle idag, när cirka 50 procent av alla äktenskap går sönder, säger Hans till Inblick.
eBlick
feb 13, 2020
Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är nästan 1 000 fler skilsmässor än året innan. Samtidigt gifte sig drygt 50 000 personer. – De höga skilsmässotalen kan vara en konsekvens av samhällets ändrade värderingar, säger prästen Ole Olsen, till Inblick.
eBlick
feb 06, 2020
I dagarna tvingas hundratals personer, en majoritet av dem är ensamkommande ungdomar, lämna Migrationsverkets boende. En i allra högsta grad osäker tillvaro i hemlöshet, utsatthet och kriminalitet är vad som väntar dem när de nu slängs ut på gatan.
eBlick
feb 06, 2020
Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta stämmer inte överens med verkligheten. Två frågor som behövs ställas är: Finns det ett historiskt, självständigt land som heter Palestina och vad är i så fall det landets historia och dess gränser?
eBlick
feb 06, 2020
USA:s historiska förslag till fredsplan för Mellanösternkonflikten tillkännagavs av Donald Trump och Benjamin Netanyahu i Washington DC förra veckan. Planen har som väntat fått delade reaktioner då USA erkänner Israels rätt till landområden som av FN anses vara ockuperat. – Det här är en historisk dag, sade Benjamin Netanyahu.
eBlick
jan 31, 2020
Sveriges statsminister Stefan Löfven höll tal vid konferensen World Holoccaust Forum 2020 i Yad Vashem i Jerusalem inför minnesdagen för Förintelsen.
eBlick
jan 31, 2020
Tre terminer i stället för två och ett kortare sommarlov. Det kan bli verklighet i Malmö då grundskolenämnden vill testa detta under en försöksperiod. En ansökan kommer att lämnas in till regeringen. – Både barn och lärare behöver den återhämtning och den morot ett sommarlov är, säger läraren Kerstin Carlsson, som jobbat många år i Malmö till Inblick
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019