Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Rasismens ockulta rötter

Ruben Agnarsson | 17 sep , 2015
Hedniska religioner, ockultism, runmytologi och fornnordiska gudar spelade en avgörande roll för den ideologi som låg till grund för Nazityskland. Thomas Karlsson och Mattias Gardell är personliga vänner, forskarkollegor och dessutom experter på hedniska religioner och ockultism, samtidigt som de själva har praktiserat hedendom. Men båda säger att de helt tar avstånd från nazismens människosyn.
2015_v38---NYHET-1---STOR

Den fascination som Hitler-Tyskland hyste för hedniska religioner, runmytologi och ”gamla gudar” går så långt tillbaka i tiden som till slutet av 1800-talet. I synnerhet gäller detta Tyskland, där diverse föreställningar om Volk und Heimat (folk och hemland) florerade. 
Såväl små, ockulta organisationer som olika sorters hedniska rörelser fann i den tyska staten en idealisk jordmån för sina idéer, skriver antirasist-sajten Expo på sin hemsida. 
Den som först populariserade begreppet om en ”arisk” ras var Madame Blavatsky, en av ockultismens portalfigurer. Och det ockulta Thulesällskapets medlemsförteckning uppvisade ett stort antal namn som senare blev tongivande inom nazistpartiet; Alfred Rosenberg, Julius Streicher, Heinrich Himmler, Hermann Göring och Ruldof Hess. 
Det är oklart om även Hitler var medlem av Thulesällskapet, men det råder inget tvivel om att sällskapet hade ett betydande inflytande på hur den nazistiska ideologin utvecklades, fortsätter Expo.
Efter att nazistpartiet anammat deras ritualer, symboler och några av de viktigaste trossatserna förbjöds själva organisationerna, även Thulesällskapet.
Heinrich Himmler blev senare nazisternas främste förespråkare för Thulesällskapets mysticism. Nazisternas egen blandning av hedendom och idéer om det germanska förflutna, kom med tiden att rättfärdiga i stort sett allt det som är utmärkande för nazismen: führerkulten, betoningen av den nationella identiteten, rasmystiken, rashygienen, eutanasiprogrammet och slutligen Förintelsen, konstaterar Expo. 
Forskaren Thomas Karlsson undervisar på Stockholms universitet om ockultism och esoteriska rörelser, medan hans vän och forskarkollega Mattias Gardell har intresserat sig för rasistiska asatroende grupper i bland annat USA. 
I maj år 2001 deltog de tillsammans i en hemlig samling med satanistsekten Dragon Rouge, där besökare enligt inbjudan bland annat skulle praktisera ockultism.

Hemligt möte

Tisdagen den 15 maj år 2001 samlas medlemmar i satanist-sekten Dragon Rouge vid Thorildplans T-bana i Stockholm.
En intern medlemsinformation berättar vad som väntar på det hemliga mötet, som ska hållas i sektens lokal några kvarter bort:
”Vi träffas varje tisdag för möten kring magi i teori och praktik. Vi samlas vid Thorildplans T-bana (vid spärrarna) 19.00 och går sedan till lokalen… Vi kommer att under 2001 försöka ha praktik på alla möten, med tillhörande teori” berättar medlemsbladet.
Just denna tisdagsföreläsning ska Mattias Gardell föreläsa om rasideologisk nyhedendom på temat ”Gods of the blood” för det slutna sällskapet.
Medlemsbladet förtydligar: ”Tisdagen den 15 maj kommer den välkände föreläsaren Mattias Gardell, docent i religionshistoria, och berättar om sina studier av rasideologisk nyhedendom och närliggande ockulta och sataniska grupperingar.”
Dragon Rouge vill ”likt Lucifer och de fallna änglarna, använda magiska krafter för att befria sig från Gud. De mörka krafterna bryter dessa cirklar, och möjliggör fri vilja och individuell existens utanför Gud” har organisationen förklarat på sin hemsida. Beskrivningen fortsätter:  
”I Bibeln förknippas den röda draken med Satan och de fallna änglarna. Det är dessa som mytologiskt sett ger människan kunskapen och kraften att kunna gudomliggöra sig själv.”

Samlades till blot

Ett halvår efter det hemliga föredraget hos Dragon Rouge beskriver Mattias Gardell sig själv som asatroende och berättar att han ”är med i en liten krets som samlas till blot ett antal gånger per år” enligt Ica-kuriren i oktober 2001.
När Mattias Gardell utsågs till professor vid Uppsala universitet år 2006, skickade Sveriges asatrosamfund ett brev med en gratulation till professorsutnämningen, samt flera nummer av föreningens medlemstidning, Mimers källa.
”Förmodligen är det första gången på sisådär 1 000 år som en hedning utses till en hög offentlig position i Uppsala”, skrev tidningen.
I tidningen Forskning och Framsteg i mars 2007 beskrev Gardell hur han ser sig som en hedning och en andlig anarkist, som är misstänksam mot alla religioner som hävdar en gud:
”Man kan kalla mig asatroende men folk associerar ofta åt fel håll. Asar, vaner och det fornnordiska har haft en stor betydelse för mig. Det representerar något positivt, precis som de amerikanska indianernas religiösa system” berättade Gardell.
I föredraget ”Blodets gudar...” intresserade sig Mattias Gardell för rasistiska asatrogna grupper i bland annat USA. Han beskriver bland annat Else Christensen, som betonar vikten av att hålla ”låg politisk profil och att använda religiösa omskrivningar av det nationalsocialistiska budskapet.”
Gardell konstaterar att kristendomen av dessa nyhedniska rasister ofta betraktas som en artificiell religion, konstruerad i syfte att säkra det judiska världsherraväldet.
Mattias Gardell har levt med medlemmar ur den muslimska rörelsen Nation of Islam i USA, och hade då personligt stöd av ledaren, Louis Farrakhan. Han har även bott hemma hos ariska och rasistiska revolutionärer i USA för att kunna beskriva deras ideologi. Studierna resulterade i en doktorsavhandling, där Jan Hjärpe var opponent vid disputationen på Stockholms universitet.

Kollega och vän

Grundaren av Dragon Rouge, Thomas Karlsson, undervisar numera i religionsvetenskap på Stockholms universitet. Han förklarar att han känner Mattias Gardell ganska väl, både som kollega och personlig vän.

– Ja. Det stämmer.

Det här med rasism diskuteras ganska mycket just nu...
–Ja, jo. Verkligen.

Du har forskat lite på esoteriska ideologier. Hur påverkade dessa esoteriska strömningar det Tredje riket och Hitler?
– Det är klart att det fanns stråk av de tanketraditionerna där.

Skulle du beskriva Hitler som rasist?
– Ja, det måste man nog säga. Men sedan är det svårt att säga vad den bottnade i, i vilken utsträckning den var ett extremt uttryck för den tidens socialdarwinistiska syn på människan eller om det kunde komma från esoteriskt håll.
– För mig verkar han ha varit en mer krass personlighet, då tror jag mer att de här mer drömmande personerna, som i och för sig delade hans människosyn, men kanske med lite olika bakgrund.

Alfred Rosenberg och Houson Stewart Chamberlain var som nazistpartiets ideologer djupt involverade i esoterismen. Kan man säga att det Tredje rikets grundideologi byggde på en vurm för den forngermanska mytologin och för de esoteriska strömningar som du har forskat kring?
– Ja, men jag tror man måste vara försiktig med den här kopplingen till det esoteriska. Det finns lika mycket teorier som pekar på att exempelvis den moderna liberalismen – med tankar på att något står över ett gammalt rastänkande – i lika hög grad är påverkade av esoterismen.
– Det är en så spretig tanketradition som inte i sig med nödvändighet behöver ha några politiska implikationer åt endera hållet. Man får titta på de enskilda fallen och kanske till och med på enskilda personer inom samma rörelser.

Nazistpartiets chefsideolog Alfred Rosenberg, i vilken grad var han påverkad av den här esoteriska tanketraditionen?
– Jag kan inte honom tillräckligt bra, där har jag endast kunskap via sekundärlitteratur. Men visst var det så att där spelade myter en helt central roll. Det är inget snack om saken.

För honom spelade myterna en central roll?
– Det är tveklöst så. Men huruvida myter och esoterism har något med varandra att göra, kan man också diskutera.

En annan som påverkade Hitler ideologiskt var Houston Stewart Chamberlain. Vad säger du om honom?
– Honom kan jag för dåligt för att uttala mig om, faktiskt. Jag har sett bara att han var ett Wagner-fan. 

Så du har överhuvudtaget inte intresserat dig för det Tredje rikets esoteriska utgångspunkt?
– Jo, jag har tittat på det men det är så komplext.

Men du verkar vilja på något sätt mena att det inte var så stark koppling?
– Jag tror inte man kan sätta några likhetstecken. Jag tror att man måste titta på så många andra aspekter.

Även många nynazister har ett stort intresse för fornnordisk mytologi. Hur förklarar du den antisemitiska ådra som de tycks ha gemensam med Tredje riket. För nynazister handlar det väl inte om socialdarwinism?
– Det där har olika forskare olika uppfattningar om. Esoterismen är ett stort tankefält som spretar åt olika håll och kan ta sig uttryck i både extrem nationalism, socialism och liberalism.

Du har grundat Dragon Rouge och undervisar inte bara om esoterism, utan är dessutom stormästare i Dragon Rouge. Där finns det en ganska tydlig antibild av kristen tro och judendom i din föreställningsvärld...
– Det är ett totalt missförstånd som beror på en viss typ av semantik.

Är det ett missförstånd?
– Ja. Det är en ganska komplex väg och en ganska heterogen grupp.

Men du intresserar dig för den mörka sidan av ockultismen…
– Ja, precis.

… som ju står i motsatsförhållande till Bibeln. Det är som att läsa Bibeln upp och ner ungefär…
– Nej, det tycker jag inte. Vi har en lång tradition som formulerat sig med en liknande form av symbolik som man hittar inom både kristendom, judendom och princip alla religiösa traditioner. Det behöver inte på något sätt innebära att det finns ett motsatsförhållande, om man inte själv från den ena parten tar avstånd.

Du undervisar i esoterism och omfattar samtidigt den föreställningsvärld som återfinns där. Hur hanterar du den objektiviteten i din undervisning?
– Det är inget problem, det är som statsvetare, som kan vara både socialdemokrater eller moderater. Eller en musiklärare som själv spelar ett instrument. 

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se


--

Han är regeringens man mot rasism


Religionsvetaren Mattias Gardell används flitigt när regeringen vill ta krafttag mot rasismen.
Flera av de regeringsstödda projekt som Gardell medverkar i anklagas nu för att istället underblåsa rasism och antisemitism.


I regeringsförklaringen i oktober 2014 förklarade statsminister Stefan Löfven (S) att ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism skulle inrättas i Sverige.
Ett halvår senare stod det klart att det nya centret – Segerstedtinstitutet – skulle inrättas vid Göteborgs universitet.
Centrumet ska i huvudsak utveckla och sprida det så kallade Toleransprojektet i Kungälvs kommun, som drivs av socialdemokraten Christer Mattsson och som skapades efter mordet på John Hron i Kungälv 1995.
Toleransprojektet har som mål att lyfta ungdomar ur den vit-maktmiljö som på 90-talet lockade många av ortens unga.
När Segerstedtinstitutet invigdes för några veckor sedan – i närvaro av statsminister Stefan Löfven och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning – blev Christer Mattsson tillförordnad föreståndare.
Invigningstalade gjorde även Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och Heléne Lööw, lektor i historia.

”Brist på vetenskaplighet”

Segerstedtinstitutet har fått omfattande kritik från en lång rad forskare och ledarsidor för sin politiska slagsida och brist på vetenskaplighet.
18 forskare från Göteborgs universitet valde att bojkotta invigningen av det nya institutet. I en debattartikel på DN Debatt menade de att institutet, vars ursprungliga syfte var att forska mot rasism, snarare riskerade att spä på den strukturella rasismen.
Debattörerna menade att institutets fokus är ”djupt problematiskt” och varnade för att forskningen på institutet underordnas den politiska agendan.
”De konkreta satsningarna riktas mot symtom snarare än mot orsakerna till samhälleliga problem”, konstaterade de.
”Sverige har berövats det centrum för forskning om rasism som statsminister Stefan Löfven utlovade i regeringsförklaringen”, avslutas debattartikeln.
I två debattartiklar i Göteborgsposten har samma forskare kritiserat Segerstedtinstitutet för att stå på en svag vetenskaplig grund.
Även Göteborgspostens (GP) ledarsida har kritiserat projektet: ”Grundaren och den som fortfarande till stor del driver Toleransprojektet är (före detta) socialdemokraten Christer Mattsson. Det är också hans personliga värderingar som sätter ramarna. Att en sådan verksamhet utan vidare lyfts upp på universitetsnivå och ges status som vetenskaplig tack vare generösa bidrag från Mattssons partikamrater i regeringen, är inte rimligt”, skrev tidningen för några veckor sedan.

Turné mot rasism

Veckorna efter att ministrarna Stefan Löfven och Helene Hellmark Knutsson invigt det hårt kritiserade Segerstedtinstitutet, inleder regeringens kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke satsningen ”Samling mot rasism”.
– Samling mot rasism är en turné där vi gör nedslag från norr till söder, säger Alice Bah Kuhnke.
Ministerns turné avslutas den 9-10 november med ”Mänskliga-rättighetsdagarna” i Göteborg, där Alice Bah Kuhnke tillsammans med Mona Sahlin (S), regeringens samordnare mot extremism, deltar i olika seminarier som arrangeras av Regeringskansliet.
Konferencier under MR-dagarna är Nabila Abdul Fattah, krönikör på vänstertidningen ETC som hyllat våldsamma organisationer som Revolutionära fronten och vänstergruppen AFA.
En annan av medarrangörerna är Ibn Rushd, ett muslimskt studieförbund som hamnat i blåsväder på grund av att de bjudit in talare som spridit antisemitism. Dess förbundsrektor är Omar Mustafa, som tvingades lämna Socialdemokraternas partistyrelse för två år sedan efter att han, i egenskap av ordförande för Islamiska Förbundet, bjudit in kända antisemiter som talare, skrev Expressen i veckan. 

”All religionskritik islamofobisk”

Religionsforskaren Mattias Gardell är på plats i Göteborg, och talar på ett seminarium tillsammans med Fatima Doubakil, styrelseledamot i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK), som år 2010 bjöd in Munir Awad och Ali Berzengi till ett seminarium med just Mattias Gardell. 
Berzengi var då redan dömd för att ha samlat in runt en miljon kronor till islamistiska terrorister i Irak och Munir Awad dömdes år 2012 till tolv års fängelse i Danmark efter att ha planerat ett terrorattentat mot Jyllandsposten, konstaterade nyligen en ledarkrönika i Svenska Dagbladet.
”Syftet med evenemang som MR-dagarna i Göteborg tycks vara att beskriva all religionskritik riktad mot islam som islamofobisk”, skrev tidningen.
För några veckor sedan sände Utbildningsradion programmet Bildningsbyrån som handlade om rasismen i Malmö. I programmet nämndes ingenting om att staden i början av det här året fick besök av Ira Forman, president Obamas särskilda sändebud för att övervaka och motverka antisemitism.
Istället fick aktivisterna Selma Gusic (som på Feministiskt Initiativs hemsida beskriver sig som Fi-sympatisör och musikfeminist) och Ana Marega, beskriva hur de arbetar med att förändra skolornas syn på rasism.
Även i detta program medverkade forskaren Mattias Gardell, som fick förklara att rasismen efter andra världskriget ändrade skepnad eftersom begreppet ras ersattes av kultur, religion eller etnicitet. Inte heller Gardell nämnde något om den väldokumenterade antisemitismen i Malmö, utan berättade istället i programmet utförligt om ”kristna” vanföreställningar om judar och muslimer i medeltidens Spanien. 

Ruben Agnarsson
ruben@inblick.se


--

Inblick har blivit lovade en intervju


Inblick har under en veckas tid försökt att nå Mattias Gardell för en intervju. Vi har även mailat de frågor som vi vill ställa till honom.
När Mattias Gardell får Inblicks frågor via mail svarar han på följande sätt:


”Tack för mejl. Som jag sade på telefon sitter jag trångt till med pressande deadline för min kommande bok. Vill du ha min medverkan i en intervju får du vänta till ett kommande nummer.
Har du inte tid att vänta och vill ha svar på de tre första frågorna kan du läsa min studie Gods of the Blood som kom ut på Duke University Press 2003. Den baserar sig på ett flerårigt fältarbete i Förenta staterna. Den studien diskuterar också fråga fyra, i någon mån fråga fem, men med amerikanskt material som utgångspunkt. Är det svenskt material är Fredrik Gregorius den med forskningserfarenhet i ämnet.
Fråga sex är både insinuant och oförskämd. Jag är principiell antirasist och har både skrivit om och arbetat mot rasism i alla dess former, inklusive antisemitism de senaste trettio åren. Det vet varje seriös person och det finns mycket väl dokumenterat. Ta kontakt med SKMA eller EXPO. Eller läs mina texter.

Fråga sju: Som forskare har jag studerat den miljö du talar om. Se Gods of the Blood. Min personliga inställning? Jag är antinazist.
Fråga åtta är ytterst märkligt formulerad. Jag har ingen egen tro på den fornnordiska mytologin. Du verkar ha missförstått något ganska rejält. Vad gäller andra ledet i frågan har jag samma inställning till det judiska folket som till alla andra folk. Jag är principfast i mitt ställningstagande för människans universella likhet i värdighet och rättigheter. Detta finns också mycket väl dokumenterat.
Jag föreslår att vi träffas i lugn och ro efter min kommande bok går till tryck. Då kan vi ha ett längre samtal om du vill. Jag kommer inte att acceptera insinuanta och ogrundade påståenden om mig som publiceras i avsikt att spridas. Jag förutsätter att du som journalist är medveten om de pressetiska reglerna och känner till den juridiska innebörden i termen förtal.
Vänligen,  Mattias”


När Inblick därefter erbjuder Mattias Gardell att skjuta fram intervjun en vecka, säger han att vi ska få möjlighet att träffa honom för en intervju nästa vecka, den 22 september.

De frågor vi ställt till Mattias Gardell är:

1. Vilket inflytande hade den germanska mystiken och fornnordiska mytologin på Adolf Hitler och det Tredje rikets ideologi? Exempelvis Heinrich Himmler var ju anhängare av fornnordisk mytologi...

2. Hur påverkades Hitler av sin kontakt med personer som Helena Petrovna Blavatsky,  H. S. Chamberlain, Dietrich Eckhart och Alfred Rosenberg?

3. Kan du beskriva på vilket sätt Hitlers rasideologi härstammar från det han kallade "den grundläggande principen om blodet"-

4. Varför är många av dagens nynazister asatroende?

5. Varför är många asatroende antisemiter?

6. Du har anklagats av exempelvis Per Ahlmark, Magnus Ranstorp och Henrich Bachner för att försvara personer som uttrycker antisemitism. Kommentar?

7. Kristendomen betraktas av nyhedniska rasister som en artificiell religion, konstruerad i syfte att säkra det judiska världsherraväldet. Hur ställer du dig personligen till detta påstående?

8. Hur har din egen tro på den fornnordiska mytologin påverkat din inställning till det judiska folket?

9. Hur skulle du vilja beskriva de ideologiska sambanden mellan stormuftin/SS-Gruppenführer Haj Amin al-Husseini och Hitler/Nazityskland.
 
eBlick
Kvinnoregister_och_Nodvarn_avslojar_poliskultur
feb 14, 2019
Polisens Särskilda utredningar schabblade bort anmälningarna mot sitt eget illegala kvinnoregister och anmälde den polis som tog initiativ till metoo-uppropet #nödvärn. – Användes det hårt kritiserade kvinnoregistret av vissa poliser inom Stockholmspolisen för att komma i kontakt med utsatta kvinnor, undrar Karin, som Inblick skrev om förra veckan.
eBlick
feb 14, 2019
Donald Trump höll nyligen sitt årliga tal till nationen; ”The State of the Union”. I talet pratade han om Amerikas stolta historia, den starka ekonomin, vikten av en enad nation med säkra gränser och värdesättandet av mänskligt liv.
eBlick
feb 14, 2019
Den polarvirvel med extrem kyla som meteorologerna varnat för drog nyligen in över USA:s norra delstater. Hittills har minst åtta dödsfall kopplats till köldvågen och i flera stater visade kvicksilvret de lägsta temperaturerna på flera generationer – med mer än 40 minusgrader. – Det svenska köldrekordet ligger på minus 52,6 grader. Det mättes upp i Vuoggatjålme 2 februari 1966, berättar SVT-meteorologen John Pohlman för Inblick.
eBlick
feb 07, 2019
Enligt en undersökning som SOS Alarm gjort är det bara två procent som ringt krisinformationsnumret 113 13. – Ju fler som känner till 113 13, desto mer kan vi avlasta nödnumret 112 vid allvarliga händelser, säger Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.
eBlick
feb 07, 2019
Totalitära åsikter hos miljöaktivister ges nu utrymme i Sverige. Miljödebattörer och klimataktivister gör gemensam sak och kräver att klimatdiktatur införs. ”Gröna” åsikter har varit ett centralt tema för fascister och nationalsocialister: Hitler använde exempelvis miljö- och djurrättsfrågor för att gripa makten.
eBlick
feb 07, 2019
En röntgenundersökning av höft och svank som visar på skelettskador som överensstämmer med det våld som Karin beskrev för polis och läkare i samband med en våldtäktsanmälan mot en polis i augusti 2008, har fått henne att anmäla polisen på nytt, eftersom brotten grov våldtäkt och grov misshandel inte är preskriberade.
eBlick
jan 31, 2019
En rad avslöjanden om övergrepp mot barn av katolska präster i bland annat Sydamerika, Australien och USA har fått Vatikanen att anordna en biskopskonferens nu i februari. Och i Sverige har Stockholms katolska stift sedan den 1 januari i år tillsatt ett barnskyddsombud för att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet.
eBlick
jan 31, 2019
Rättegångar mot höga polischefer som blivit korrupta pågår nu både i Norge och i Finland. En jury i Norge menade i måndags att den norske narkotikapolisen Eirik Jensen var skyldig till grov korruption och i Finland.
eBlick
jan 31, 2019
Det som skrämmer Susanna Kokkonen, som doktorerat på Förintelsen, är den lätthet och sorglöshet som det tyska samhället förändrades med. – Ett steg i fel riktning, en ny lag, en aningslös människa som väljer fel, det är allt som behövs. Vi tänker att det inte kan hända igen, men det var det som hände i Tyskland.
eBlick
jan 24, 2019
På söndag är det det 74 år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz befriades. Nils Skogstads pappa Iver förde 500 flyktingar från Norge i säkerhet över gränsen till Sverige mellan 1940 och 1944. En av dessa var kulturkritikern Mona Levin. – Det är viktigt att vi bekämpar alla former av antisemitism och aldrig glömmer Förintelsen, säger Mona till Inblick.
eBlick
jan 23, 2019
Den 28 februari är det 33 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. I december kom en ny bok om Palmemordet ut, signerad av deckarförfattaren Anders Jallai. Boken, som toppar försäljningslistorna, har Inblick som källa och pekar ut UD som mörkläggare av mordutredningen och Sovjet som ansvarigt för mordet.