Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Deprimerade pressas till självmord

Ruben Agnarsson | 30 mar , 2017
Eftersom effekterna av dödshjälpslagarna i Holland och Belgien förskräcker, har istället Oregon-modellen i USA på senare tid lyfts fram av dödshjälpsförespråkare. – Det är beklämmande att många av dem som använder läkarassisterat självmord lider av depression eller stor hopplöshet, konstaterar en ny rapport.
Deprimerade_pressas_till_sjalvmord
Mikaela Luthman, överläkare för palliativ vård på Stockholms sjukhem, och Anne-Berit Ekström, med dr och chefläkare för habilitering och hälsa i Västra Götalands region, släppte förra veckan en rapport om dödshjälp tillsammans med Claphaminstitutet.
Rapporten granskade de läkarassisterade självmord som tillåts i Oregon, eftersom konsekvenserna av dödshjälpslagarna i Holland och Belgien förskräcker och därför inte längre lyfts fram som positiva exempel i debatten.
Oregons lag heter Oregon Death With Dignity Act, vilket enligt rapporten lägger en dimridå framför de risker som är förknippade med assisterat självmord. ”Ett romantiserande ordval för en företeelse som ofta inte är fridfull och kontrollerad”, menar författarna, som konstaterar att läkare i Oregon har skrivit ut en dödlig dos läkemedel för patienter som de har känt i mindre än en vecka.
En begäran om assisterat självmord måste vara skriftlig och undertecknad i närvaro av två vittnen där åtminstone en inte får vara släkt eller ha rätt att ärva patienten. Det andra vittnet kan alltså vara en arvinge och vän till det vittne som inte får ärva.

Felaktiga prognoser

Att två läkare ska bekräfta patientens diagnos och prognos om sex månaders återstående livstid, tar inte bort det faktum att det är mycket vanligt att medicinska prognoser om en kort förväntad livstid är fel: ”Personer som har nya skador eller progressiva sjukdomsförlopp kan ofta bli felaktigt diagnostiserade som döende, men kan i många fall överleva prognosen med år och ibland decennier”, menar författarna.
Mikaela Luthman och Anne-Berit Ekström nämner även att personer som nyligen drabbats av funktionsnedsättning ofta går igenom en inledande fas med förtvivlan och självmordstankar, men senare anpassar sig till sina nya begränsningar och kan känna en stor tillfredsställelse med livet. ”Denna anpassning tar dock som regel betydligt längre tid än den 15 dagars betänketid som regelverket i Oregon förskriver”, slår de fast.

Depression

De flesta patienter som efterfrågar läkarassisterat självmord gör det på grund av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontroll. Det var fyra gånger vanligare att deprimerade patienter efterfrågade eutanasi än de som inte var deprimerade.
Även om lagen i Oregon föreskriver psykiatrisk undersökning vid misstanke om bristande beslutskapacitet, är det förvånansvärt få fall som under åren har vidarehänvisats för en psykiatrisk undersökning. När en psykiatrisk utvärdering väl görs är syftet snarare att skydda läkaren än att skydda patienten.
Patientens läkare ska även informera patienten om möjliga alternativ till dödshjälp, såsom hospice-vård och smärtlindring. Få läkare hade dock en egen kunskap om dessa alternativ. ”Ju mer läkare vet om palliativ vård, desto färre av dem föredrar assisterat självmord. Ju mindre de vet om palliativ vård, desto mer benägna är de att assistera vid självmord”, konstaterar rapporten.

Mycket bristfällig

Patienten ska även rådas, men inte tvingas, att berätta för en nära släkting om sitt beslut. Om patientens anhöriga inte informeras innan det assisterade självmordet kan detta hindra familjen från att uttrycka sin tillgivenhet på sådant sätt att det skulle kunna ändra patientens beslut, konstaterar rapporten.
Slutligen ska läkaren rapportera all förskrivning av det dödsbringande läkemedlet till Oregons hälsovårdsmyndighet. Apotekarna ska också informeras om det förskrivna läkemedlets slutliga användning. När väl medlet är utskrivet är det patienten själv som förvaltar det. Det finns inga regler om att en läkare ska vara närvarande när patienten tar giftet.
– Oregonmodellen är mycket bristfällig när det handlar om att skydda patienter. Det som framstår som betryggande säkerhetsmekanismer visar sig vid en närmare undersökning mestadels vara tomma ord som lätt kringgås om viljan finns, menar Mikaela Luthman och Anne-Berit Ekström.

Skrämmande

– Särskilt beklämmande är det bristfälliga, för att inte säga obefintliga, skydd som finns för patienter som lider av depression och andra psykiska åkommor. De läkare som utfärdar recepten på dödliga läkemedel är ofta okunniga i både palliativ vård och depressionssjukdomar och har därför svårt att hjälpa de sökande till alternativa lösningar. Det är skrämmande att föreställa sig att skillnaden mellan liv och död kan avgöras av vilken läkare patienten möter. Det är också skrämmande att läkarna tillerkänns, alternativt påtvingas, denna avgörande påverkan på en patients liv.
De hänvisar till Rita Marker som i sin bok Deadly Compassion beskriver en omskakande berättelse om en kvinna som drevs till självmord: ”Målet är självbestämmande, men i realiteten är det läkaren som kontrollerar informationen och vilka möjligheter som finns för patienten, och det är doktorn som med eller utan ord kan förringa en patients liv eller överföra en känsla av hopplöshet, så till den grad att patienten ”väljer” självmord.”
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se

 

”När jag kunde komma ut, 
försvann självmordstankarna”

nar_jan_kunde_komma_ut_forsvann_sjalvmordstankarna
Gunnel Larsson bröt nacken i en dykolycka den 17 juni 1973 och blev helt förlamad från nacken och nedåt. Hon blev deprimerad och önskade inte längre att leva när smärtan var som värst och hon i många år endast kunde ligga i horisontalläge.


– När jag fortfarande tvingades att ligga ned men fick en bår så att jag kunde komma ut, försvann självmordstankarna. Så även om jag fortfarande låg, skrev en tidning som intervjuade mig: ”Äntligen är livet värt att leva”. 
– Bara det att jag kom ut på en bår, så vände tankarna om att ta livet av sig. Jag hade inte ens kommit upp i sittande.
I dag kan Gunnel Larsson sitta upprätt och har dessutom fått tillbaka något av rörelseförmågan i armar och överkropp. Hennes budskap till dödshjälpsförespråkare är tydligt:
– Ni får inte döma ut våra liv. Hjälpmedel och medicin måste erbjudas dem som är i behov av det. Man kan inte diskutera bort denna fråga att vi känner oss som en belastning.
– Alla de jag har pratat med i handikapprörelsen de senaste dagarna har samma uppfattning. Vi har sådan gemensam erfarenhet, vi är emot dödshjälp, det hotar våra liv, det är som att sätta kniven mot vår strupe.
– Jag förstår debatten, om man inte har varit i den situation som vi är i. Jag pratar inte bara för mig själv, jag pratar för många som känner sig hotade och lite rädda. Om man som rörelsehindrad sitter och hör på en sådan här debatt och är ensam i rummet, så inser man snabbt att man tillhör den gruppen som skulle kunna få förtur.

Hotfull debatt

Gunnel Larsson såg för länge sedan en holländsk tv-debatt om dödshjälp och minns fortfarande hur hotfull hon upplevde att den var. 
– Det är lätt att uppleva sig som en belastning. Jag är dyr för samhället, har assistans dygnet runt, säger hon.
– När man säger att det handlar om ett fritt val, vet man inte vad man pratar om. De har inte varit i den situation som jag har varit, de har inte levt det liv jag lever. 
– Jag trodde – när jag var deprimerad – att jag ville ha dödshjälp, och jag har sedan dess följt debatten under alla år utan uppehåll. Vi rörelsehindrade blir lika upprörda varje gång denna fråga kommer upp. 
– Vi blir trötta, ledsna, för vi ska utlämna oss med våra kroppar och våra liv varje gång debatten går igång, medan förespråkare kan sitta lugnt och diskutera och ibland också le, vilket blir ännu värre, säger Gunnel Larsson.
– Man måste vara stark för att orka slå bort de här argumenten, de rör långt in i hjärtedjupen på oss, vi som vill leva och vill vara med och som vill ha livshjälp och som hotas av dödshjälpens avigsidor, vilka bevisligen finns och som är väl dokumenterade. Lite empati skulle inte skada.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
 
eBlick
palme
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 01, 2020
Tillsammans med övriga anställda och frilansare på redaktionen ser Inblicks redaktionsledning till att ta fram Inblicks innehåll varje vecka. Här är en presentation av redaktionsledningens medarbetare.
eBlick
sep 24, 2020
Fredsavtalet mellan Israel och de två arabstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrein undertecknades i förra veckan i Vita huset i Washington, DC. Strax innan meddelade Bahrein att de som den fjärde arabiska staten erkände Israel, några veckor efter att Förenade Arabemiraten fattat samma beslut.
eBlick
sep 14, 2020
Han säger i polisförhören att han kände ett tvång att döda två människor för att få inre frid. Daniel Nyqvist har varken före eller efter det brutala dubbelmordet i Linköping 2004 varit i klammeri med rättvisan. I 16 år levde han under radarn. I nästa vecka ställs han inför rätta åtalad för ett dubbelmord han erkänt sig skyldig till.
eBlick
sep 14, 2020
Förra måndagen presenterade Olle Eriksson projektet Ung inlåst under ett digitalt seminarium från Skyddsvärnets lokaler i Stockholm. – Vår fulla övertygelse är att om vi ska lyckas nå dem som fått en tråkig och tuff start i livet behöver de få en tilltro till vuxenvärlden, berättade Olle Eriksson.
eBlick
sep 11, 2020
Rinkeby Folkets hus var oroliga för att barnen glömdes bort under coronakrisen. Därför startade man tillsammans med Rädda Barnen initiativet Pysselakuten i maj i år. Drygt en månad senare greps och anhölls Rinkeby Folkets hus ordförande av polis, misstänkt för våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
eBlick
sep 03, 2020
Cajsa Tengblad kom nyligen ut med boken "Kroppsnöjd och själsstark." På ett personligt sätt beskriver hon sin väg till att bli nöjd med sin kropp och ger tips på vad själen behöver för att må bra. – Att bli vän med sig själv och stärka den psykiska motståndskraften är livsviktigt, säger hon.
eBlick
sep 03, 2020
Professionella artister och musiker har drabbats hårt av restriktionerna som följt av pandemin med förlorade speltillfällen och intäkter. Nu visar en ny enkätundersökning att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. – Den verkliga siffran är mycket högre, säger musikern Simon Ådahl till Inblick.