Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Deprimerade pressas till självmord

Ruben Agnarsson | 30 mar , 2017
Eftersom effekterna av dödshjälpslagarna i Holland och Belgien förskräcker, har istället Oregon-modellen i USA på senare tid lyfts fram av dödshjälpsförespråkare. – Det är beklämmande att många av dem som använder läkarassisterat självmord lider av depression eller stor hopplöshet, konstaterar en ny rapport.
Deprimerade_pressas_till_sjalvmord
Mikaela Luthman, överläkare för palliativ vård på Stockholms sjukhem, och Anne-Berit Ekström, med dr och chefläkare för habilitering och hälsa i Västra Götalands region, släppte förra veckan en rapport om dödshjälp tillsammans med Claphaminstitutet.
Rapporten granskade de läkarassisterade självmord som tillåts i Oregon, eftersom konsekvenserna av dödshjälpslagarna i Holland och Belgien förskräcker och därför inte längre lyfts fram som positiva exempel i debatten.
Oregons lag heter Oregon Death With Dignity Act, vilket enligt rapporten lägger en dimridå framför de risker som är förknippade med assisterat självmord. ”Ett romantiserande ordval för en företeelse som ofta inte är fridfull och kontrollerad”, menar författarna, som konstaterar att läkare i Oregon har skrivit ut en dödlig dos läkemedel för patienter som de har känt i mindre än en vecka.
En begäran om assisterat självmord måste vara skriftlig och undertecknad i närvaro av två vittnen där åtminstone en inte får vara släkt eller ha rätt att ärva patienten. Det andra vittnet kan alltså vara en arvinge och vän till det vittne som inte får ärva.

Felaktiga prognoser

Att två läkare ska bekräfta patientens diagnos och prognos om sex månaders återstående livstid, tar inte bort det faktum att det är mycket vanligt att medicinska prognoser om en kort förväntad livstid är fel: ”Personer som har nya skador eller progressiva sjukdomsförlopp kan ofta bli felaktigt diagnostiserade som döende, men kan i många fall överleva prognosen med år och ibland decennier”, menar författarna.
Mikaela Luthman och Anne-Berit Ekström nämner även att personer som nyligen drabbats av funktionsnedsättning ofta går igenom en inledande fas med förtvivlan och självmordstankar, men senare anpassar sig till sina nya begränsningar och kan känna en stor tillfredsställelse med livet. ”Denna anpassning tar dock som regel betydligt längre tid än den 15 dagars betänketid som regelverket i Oregon förskriver”, slår de fast.

Depression

De flesta patienter som efterfrågar läkarassisterat självmord gör det på grund av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontroll. Det var fyra gånger vanligare att deprimerade patienter efterfrågade eutanasi än de som inte var deprimerade.
Även om lagen i Oregon föreskriver psykiatrisk undersökning vid misstanke om bristande beslutskapacitet, är det förvånansvärt få fall som under åren har vidarehänvisats för en psykiatrisk undersökning. När en psykiatrisk utvärdering väl görs är syftet snarare att skydda läkaren än att skydda patienten.
Patientens läkare ska även informera patienten om möjliga alternativ till dödshjälp, såsom hospice-vård och smärtlindring. Få läkare hade dock en egen kunskap om dessa alternativ. ”Ju mer läkare vet om palliativ vård, desto färre av dem föredrar assisterat självmord. Ju mindre de vet om palliativ vård, desto mer benägna är de att assistera vid självmord”, konstaterar rapporten.

Mycket bristfällig

Patienten ska även rådas, men inte tvingas, att berätta för en nära släkting om sitt beslut. Om patientens anhöriga inte informeras innan det assisterade självmordet kan detta hindra familjen från att uttrycka sin tillgivenhet på sådant sätt att det skulle kunna ändra patientens beslut, konstaterar rapporten.
Slutligen ska läkaren rapportera all förskrivning av det dödsbringande läkemedlet till Oregons hälsovårdsmyndighet. Apotekarna ska också informeras om det förskrivna läkemedlets slutliga användning. När väl medlet är utskrivet är det patienten själv som förvaltar det. Det finns inga regler om att en läkare ska vara närvarande när patienten tar giftet.
– Oregonmodellen är mycket bristfällig när det handlar om att skydda patienter. Det som framstår som betryggande säkerhetsmekanismer visar sig vid en närmare undersökning mestadels vara tomma ord som lätt kringgås om viljan finns, menar Mikaela Luthman och Anne-Berit Ekström.

Skrämmande

– Särskilt beklämmande är det bristfälliga, för att inte säga obefintliga, skydd som finns för patienter som lider av depression och andra psykiska åkommor. De läkare som utfärdar recepten på dödliga läkemedel är ofta okunniga i både palliativ vård och depressionssjukdomar och har därför svårt att hjälpa de sökande till alternativa lösningar. Det är skrämmande att föreställa sig att skillnaden mellan liv och död kan avgöras av vilken läkare patienten möter. Det är också skrämmande att läkarna tillerkänns, alternativt påtvingas, denna avgörande påverkan på en patients liv.
De hänvisar till Rita Marker som i sin bok Deadly Compassion beskriver en omskakande berättelse om en kvinna som drevs till självmord: ”Målet är självbestämmande, men i realiteten är det läkaren som kontrollerar informationen och vilka möjligheter som finns för patienten, och det är doktorn som med eller utan ord kan förringa en patients liv eller överföra en känsla av hopplöshet, så till den grad att patienten ”väljer” självmord.”
RUBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se

 

”När jag kunde komma ut, 
försvann självmordstankarna”

nar_jan_kunde_komma_ut_forsvann_sjalvmordstankarna
Gunnel Larsson bröt nacken i en dykolycka den 17 juni 1973 och blev helt förlamad från nacken och nedåt. Hon blev deprimerad och önskade inte längre att leva när smärtan var som värst och hon i många år endast kunde ligga i horisontalläge.


– När jag fortfarande tvingades att ligga ned men fick en bår så att jag kunde komma ut, försvann självmordstankarna. Så även om jag fortfarande låg, skrev en tidning som intervjuade mig: ”Äntligen är livet värt att leva”. 
– Bara det att jag kom ut på en bår, så vände tankarna om att ta livet av sig. Jag hade inte ens kommit upp i sittande.
I dag kan Gunnel Larsson sitta upprätt och har dessutom fått tillbaka något av rörelseförmågan i armar och överkropp. Hennes budskap till dödshjälpsförespråkare är tydligt:
– Ni får inte döma ut våra liv. Hjälpmedel och medicin måste erbjudas dem som är i behov av det. Man kan inte diskutera bort denna fråga att vi känner oss som en belastning.
– Alla de jag har pratat med i handikapprörelsen de senaste dagarna har samma uppfattning. Vi har sådan gemensam erfarenhet, vi är emot dödshjälp, det hotar våra liv, det är som att sätta kniven mot vår strupe.
– Jag förstår debatten, om man inte har varit i den situation som vi är i. Jag pratar inte bara för mig själv, jag pratar för många som känner sig hotade och lite rädda. Om man som rörelsehindrad sitter och hör på en sådan här debatt och är ensam i rummet, så inser man snabbt att man tillhör den gruppen som skulle kunna få förtur.

Hotfull debatt

Gunnel Larsson såg för länge sedan en holländsk tv-debatt om dödshjälp och minns fortfarande hur hotfull hon upplevde att den var. 
– Det är lätt att uppleva sig som en belastning. Jag är dyr för samhället, har assistans dygnet runt, säger hon.
– När man säger att det handlar om ett fritt val, vet man inte vad man pratar om. De har inte varit i den situation som jag har varit, de har inte levt det liv jag lever. 
– Jag trodde – när jag var deprimerad – att jag ville ha dödshjälp, och jag har sedan dess följt debatten under alla år utan uppehåll. Vi rörelsehindrade blir lika upprörda varje gång denna fråga kommer upp. 
– Vi blir trötta, ledsna, för vi ska utlämna oss med våra kroppar och våra liv varje gång debatten går igång, medan förespråkare kan sitta lugnt och diskutera och ibland också le, vilket blir ännu värre, säger Gunnel Larsson.
– Man måste vara stark för att orka slå bort de här argumenten, de rör långt in i hjärtedjupen på oss, vi som vill leva och vill vara med och som vill ha livshjälp och som hotas av dödshjälpens avigsidor, vilka bevisligen finns och som är väl dokumenterade. Lite empati skulle inte skada.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
 
eBlick
Massiva_polisinsatser_mot_barn
feb 20, 2020
Sirenerna studsar mellan husets väggar. Polisbilar kör i rad i hög hastighet mot Barnevernets kontor i Stavanger. Vissa av dem stannar vid ingången till byggnaden vid St. Olavs gate, andra på Løkkeveien. Fem polisbilar anländer, sju poliser stormar in i byggnaden.
eBlick
feb 20, 2020
För att förstå vad som händer i och kring Israel idag är det viktigt att ha den historiska bakgrunden. I Inblicks nya serie om Israels pionjärer presenteras män och kvinnor som varit viktiga i förberedelsearbetet när den nya judiska staten skulle födas fram. Många av dem blev pelare i den nyfödda statens politiska och industriella arbete.
eBlick
feb 20, 2020
I augusti 2018 tillträdde Rigmor Holst som chefredaktör. Efter att ha varit sjukskriven en tid lämnar hon nu över till Hans och Eva Marklund. Inblick ställde fem frågor till Rigmor om tiden som chefredaktör.
eBlick
feb 13, 2020
Varje år äger en mycket speciell försoningskonferens rum vars syfte är att sammanföra dem som inte skulle kunna samlas under några andra omständigheter: judiska och arabiska troende från hela Mellanöstern.
eBlick
feb 13, 2020
Hans och Eva Marklund vill på Alla hjärtans dag starta ett upprop på nätet för äktenskapet, We two, Vi två. – Vi behöver lyfta fram äktenskapet betydelse i vårt samhälle idag, när cirka 50 procent av alla äktenskap går sönder, säger Hans till Inblick.
eBlick
feb 13, 2020
Under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är nästan 1 000 fler skilsmässor än året innan. Samtidigt gifte sig drygt 50 000 personer. – De höga skilsmässotalen kan vara en konsekvens av samhällets ändrade värderingar, säger prästen Ole Olsen, till Inblick.
eBlick
feb 06, 2020
I dagarna tvingas hundratals personer, en majoritet av dem är ensamkommande ungdomar, lämna Migrationsverkets boende. En i allra högsta grad osäker tillvaro i hemlöshet, utsatthet och kriminalitet är vad som väntar dem när de nu slängs ut på gatan.
eBlick
feb 06, 2020
Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta stämmer inte överens med verkligheten. Två frågor som behövs ställas är: Finns det ett historiskt, självständigt land som heter Palestina och vad är i så fall det landets historia och dess gränser?
eBlick
feb 06, 2020
USA:s historiska förslag till fredsplan för Mellanösternkonflikten tillkännagavs av Donald Trump och Benjamin Netanyahu i Washington DC förra veckan. Planen har som väntat fått delade reaktioner då USA erkänner Israels rätt till landområden som av FN anses vara ockuperat. – Det här är en historisk dag, sade Benjamin Netanyahu.
eBlick
jan 31, 2020
Sveriges statsminister Stefan Löfven höll tal vid konferensen World Holoccaust Forum 2020 i Yad Vashem i Jerusalem inför minnesdagen för Förintelsen.
eBlick
jan 31, 2020
Tre terminer i stället för två och ett kortare sommarlov. Det kan bli verklighet i Malmö då grundskolenämnden vill testa detta under en försöksperiod. En ansökan kommer att lämnas in till regeringen. – Både barn och lärare behöver den återhämtning och den morot ett sommarlov är, säger läraren Kerstin Carlsson, som jobbat många år i Malmö till Inblick
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019