Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

”Det behövs fler modiga kvinnor”

Ruben Agnarsson | 02 nov , 2017
I mitten av oktober samlades representanter från åtta olika organisationer – men även enskilda aktörer – som arbetar för livet i Sverige, till ett första samverkansmöte. Initiativtagare var den nystartade organisationen Livsval, med Malin Schelin som ordförande. – Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar hon.
Det_behovs_fler_modiga_kvinnor
Genom samverkan och ett förändrat samtalsklimat vill den nystartade organisationen Livsval nå en minskning av antalet aborter i Sverige, främst genom attitydförändring. Genom samarbete och koordinering med övriga organisationer ska även ett mer organiserat stöd möjliggöras till de kvinnor som blir oplanerat gravida, men också till de som förlorat sina barn och sörjer sin abort.
Nu i oktober hölls ett första samverkansmöte med åtta organisationer.
– Tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt och verkligen få igenom en attitydförändring i Sverige kring abortfrågan, säger Malin Schelin, som är socionom och själv har två barn.
Ett kortsiktigt mål för Livsval är att sprida kunskap och utbildning om abort – en sorts folkbildning – och att fler ska börja prata om abort i vardagliga sammanhang.
Det långsiktiga målet är att minska antalet aborter i Sverige och att ingen ska behöva gå igenom en abort eller bli oönskat gravid.
– Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar Malin Schelin, som har en bakgrund i organisationen Ja till livet, där hon skrev debattartiklar och deltog i debatter.
– Jag fick lära mig mycket om den här frågan, men märkte samtidigt att när jag skrev artiklar blev det en väldigt hätsk debatt mellan dem som inte alls tyckte om det jag sade och dem som höll med.

Samtal runt köksbordet

– Jag insåg att man inte kan nå framgång endast genom att ägna sig åt den typen av arbete. Vi vill att antalet aborter ska sänkas och att fler ska välja livet – för sin egen och för barnets skull. Det handlar om att man gör ett val som man kan leva med men också att välja livet för barnets skull, säger Malin Schelin, som var gäst i programmet ”Inblick i hetluften” på Kanal 10 nu i helgen.
Hon menar att det personliga samtalet är viktigare än samtalet på internet och i debatter.
– När vi pratar med våra vänner, vår familj kan de ta emot det vi har att säga. Vi vill få igång det personliga samtalet runt köksbordet och på sikt nå målet: ett Sverige där abort inte efterfrågas. Det handlar om att utbilda, engagera och utrusta människor att i en god ton samtala om de ofödda barnens rätt till liv.
Livsval vill alltså hitta ett gott samtalsklimat, men också ingjuta mod i människor.
– Det finns en klyfta mellan PK-Sverige och det vanliga Sverige. Vanliga människor i Sverige, oavsett vilken bakgrund man har, är överens om att vi har alldeles för många aborter i Sverige, att detta är en komplicerad fråga och att vi behöver prata om det här mer – men man vet inte hur.

Ni vill ändra samtalsklimatet, men pågår det verkligen ett samtal om den här frågan i Sverige idag?
– Ja, det tycker jag. Det blossar upp ibland. Nu är det väldigt hett kring sena aborter och sedan har vi Elaine Ekswärd, en känd retoriker och bloggare, som pratar om sin abort som hon upplevde som väldigt traumatisk, så det finns ett behov av att prata om det här.

Ni är fyra kvinnor som har startat Livsval, är det här en kvinnofråga?
– Nej, jag skulle vilja säga att det inte är det. Det är det korta svaret.
– Det långa svaret är att av de personer som har uttalat sitt stöd för det ofödda barnet i Sverige så har många varit män. Det behövs fler modiga kvinnor som vågar stå upp för kvinnors rätt och för barnets rätt. Jag tror på kvinnans rätt att välja, men det kan inte gå ut över en annan människa.
– Vi behöver samtidigt ha modiga män som talar till andra män. Det man gör i dag när lagen säger att kvinnan ska besluta själv är att kvinnan hamnar i en otroligt utsatt situation. Att stå ensam och vara oplanerat gravid och höra från den som har gjort en gravid: ”Jag bryr mig inte, du väljer själv”, är att låta kvinnan bli väldigt utlämnad.
– En av tre kvinnor har gjort eller kommer att göra abort. Det här är en fråga som engagerar alla: kvinnor i fertil ålder, mormor, farmor, mammor. Rent statistiskt sett kommer vi alla under våra liv att möta kvinnor som funderar: ”Ska jag göra abort? Vad ska jag göra med det här barnet?”. Det angår män, men det angår även hela samhället, för den främsta anledningen att man väljer abort är för att man inte känner stöd, menar Malin Schelin.
– I första hand stöd från den partner som har gjort en gravid, men om man inte får stöd från honom kan det fångas upp av omgivningen: Föräldrar, vänner, bekanta… Om man bara möter en kall attityd av att ”Nej, du ska göra abort” även om man själv inte vill, är valet att göra abort väldigt nära till hands.

Varför tror du att denna fråga är så laddad?
– Det är en privat fråga som rör den enskilde. Även vi på Livsval tycker att människor ska få leva det liv de vill, men vi tycker inte att det ska få ske på bekostnad av en annan människa. Det här är något som har drivits väldigt hårt sedan länge, abortlagen har varit orörd sedan den kom till. I över 40 år har man valt att inte röra den eller se över den.
Malin Schelin betonar samtidigt att Livsval inte arbetar med lagfrågor, utan mer med en attitydförändring. Hon menar att det har blivit en så komplicerad fråga för att man inte pratar om det på ett nyanserat sätt.
– Som Elaine Ekswärd säger: ”Vi måste ha mer information”. Vi har framträdande samhällsdebattörer i Sverige som säger att abort är som att gå till tandläkaren. Det är inte som att gå till tandläkaren, betonar Malin Schelin.
– När man då på något sätt adresserar det här så väcker man något inom människor, därför att det rör det privata. När man blir gravid ställs man inför ett vägskäl i sitt liv, som kan vara jättetufft. Det är väldigt, väldigt jobbigt i de här situationerna när man inte vet vad man ska göra. När då någon i omgivningen säger att det ofödda barnet har rätt till liv, är det ett resonemang som kommer att få konsekvenser för detta val. Därför tror jag att det är väldigt laddat.
– Det påverkar mig som individ, sedan har vi inte politiskt diskuterat det här, och man pratar heller inte om det i familjerna runt köksbordet.

Ni säger att ni inte vill arbeta med de politiska besluten, men fungerar inte själva lagstiftningen i många fall som ett påtryckningsmedel på kvinnor?
– Om vi ändrar lagen, men inte attityderna, så kommer människor att söka sig till osäkra och illegala aborter. Därför vill vi få igång samtalet. Vi har haft en stadig nivå på omkring 38 000 aborter varje år sedan den fria abortlagen trädde i kraft. Vi kan alla vara överens att det är för mycket. Det är 38 000 kvinnor som tvingas göra abort, det är 38 000 män som ibland uppmuntrar till en abort och i andra fall blivit berövade sina barn och det är 38 000 barn som inte får födas.
– Det är otroligt många människor som blir påverkade av det här och att vi inte har lyckats att sänka dessa aborttal. Så vi tror på en attitydförändring, att människor tar ett beslut som de själva vill och som de kan leva med resten av livet. För att det ska kunna ske så behövs information.

Vad säger ni till kvinnor som har gått igenom en abort?
– Vi vet om att det är olika reaktioner bland dem som har genomgått en abort. En del känner ingenting, en del blir lättade och en del – ungefär en femtedel – känner en stor, stor sorg, där aborten var en ångestladdad upplevelse kopplad till depression.
– Sedan finns det de som inte upplevde något vid själva aborten, men där det – exempelvis när de själva väntar nästa barn – blossar upp frågor som ”Vad är det jag har gjort? Jag valde att avsluta mitt tidigare barns liv”. Det kan sätta igång många processer inombords.
– Vi tror att genom information och genom att prata om det här så kan man bli fri från den smärta som man faktiskt går och bär på. När vi inte pratar om det tvingar vi kvinnor – och även män – att bära på det här helt själva. Vi behöver ha ett öppet samtalsklimat om de här frågorna.

Vad är ert budskap till unga kvinnor som blir oväntat och oplanerat gravida?
– Omgivningen är A och O. Mycket avgörs av hur man backar upp henne, att det första kvinnan får höra inte är ”Gör dig av med det!”. Det är viktigt att man lyssnar på henne, vad hon tänker om det här. Men framför allt är det viktigt att säga: ”Jag finns här hela vägen”.
– Livet är inte kört bara för att man får barn. Vi behöver ingjuta hopp. Det har hänt att unga flickor har kontaktat mig och berättat: ”Du besökte den skola jag gick på och i dag har jag en dotter”. Omgivningens budskap bör vara: ”Du klarar det här, att behålla barnet är det bästa för dig och det bästa för ditt barn.” Som socionom vet jag att det finns ganska mycket hjälp att få från samhället om man väljer att behålla barnet.
– Det handlar om ett ändrat samtalsklimat, om en mer positiv attityd till barn och graviditet. Oavsett vilken situation man hamnar i – mitt i studierna, som arbetslös eller utan en fast relation – kan man få stöd att välja livet. Vi vurmar för kvinnor och kvinnors rättigheter, men också för barnens rättigheter. Vi tror att detta går att sammanjämka.

Är det möjligt att få ett samtalsklimat i Sverige som leder till att aborter inte efterfrågas?
– Jag tror det, om vi arbetar på ett systematiskt och bra sätt.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
TE0A0794-27 (1)
jan 21, 2021
Bibeln är världens överlägset mest lästa bok. Sverige har i århundraden präglats av den människosyn, det rättsmedvetande och det barmhärtighetsideal som böckernas bok ger uttryck för. Inblick kommer under hela år 2021 att lyfta fram Bibelns betydelse. I den här intervjun beskriver docent och professor Anders Gerdmar Bibelns historiska tillförlitlighet.
eBlick
jan 23, 2021
Diskrimineringen och förföljelsen av kristna har förvärrats. Det är slutsatsen utifrån World watch list 2021 som är den årliga undersökningen av förföljelsen mot kristna. I de länder som finns med på listan förföljs och diskrimineras cirka 309 miljoner kristna, men totalt handlar det om fler än 340 miljoner kristna runt om i världen.
eBlick
jan 23, 2021
USA:s nytillträdde president Joe Biden sticker inte under stol med sin kristna tro. Katoliken Biden är den tydligast kristne presidenten sedan Jimmy Carters dagar på 1970-talet. Nu ska han ta sig an ett närmast omöjligt uppdrag, nämligen att ena det amerikanska folket.
eBlick
jan 21, 2021
De redovisar i stort sett bara det som vi redan har skrivit i Proletären, sade tidningens journalist Olle Minell när chefsåklagare Krister Petersson på presskonferensen i juni förra året pekade ut Stig Engström som Olof Palmes trolige mördare.
eBlick
jan 21, 2021
På onsdag, 27 januari, är det internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Den uppmärksammas samma dag som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. I år är det 76 år sedan. ”Låt oss aldrig glömma” är rubriken på Nobel Prize museums livesändning för gymnasieelever och högstadieelever under minnesdagen. Statsministern talar i Forum för levande historias ceremoni.
eBlick
jan 14, 2021
– Jag saknade en plats och ett nätverk som förenar oss kristna i den grund vi bygger våra liv på. En plats för vardagstro och för att få utvecklas och se Guds plan för våra liv och gå i den i nära gemenskap med Honom och varandra, förklarar en trött, men lycklig Emmeli Ahlander efter det digitala eventet där omkring 1000 personer i olika åldrar deltog.
eBlick
jan 14, 2021
Statens Haverikommission vill häva gravfriden och dyka vid Estonia. Samtidigt riskerar Henrik Evertsson – som vann Stora journalistpriset med motiveringen ”Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia” – fängelse för att ha filmat med en ROV-kamera vid Estonia.
eBlick
jan 08, 2021
På söndag, 10 januari, välkomnas Marie och Stefan Salmonsson som pastorer i Citykyrkan i Älmhult. – Vi har en glädje över det som Börje och Britt har stått i bräschen för under så många år. Vi önskar att fortsätta på den vägen, säger de till Inblick.
eBlick
jan 08, 2021
Norska fembarnsmamman Solveig anmälde sonens skola för mobbing. Då gick skolan till Barnevernet med motanklageler, vilket ledde till hot om tvångsomhändertagande. Solveig flydde då till Sverige där hon greps. Efter att Solveig avtjänat ett fängelsestraff fortsätter Barnevernet sin bestraffning genom att beröva barnen deras familjeliv.
eBlick
dec 26, 2020
Har man sin kyrka belägen där det passerar mycket folk, finns goda möjligheter att vara ute och göra saker precis utanför kyrkan. Det har Folkungakyrkan i Stockholm ägnat sig åt under hela detta coronaår.
eBlick
dec 17, 2020
Trots coronapandemi och inställda flyg kan du besöka Israel digitalt. Jeccica Halfin ger många tips på virtuella besök du kan göra i det förlovade landet. – Tyvärr kommer det troligen inte att gå att flyga till Israel den närmaste tiden. Men du kan skapa en ny virtuell färdväg som låter dig uppleva det bästa av Israel - utan att lyfta ett finger eller flytta en tum, säger Jeccica på Israel idag.