Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

”Det behövs fler modiga kvinnor”

Ruben Agnarsson | 02 nov , 2017
I mitten av oktober samlades representanter från åtta olika organisationer – men även enskilda aktörer – som arbetar för livet i Sverige, till ett första samverkansmöte. Initiativtagare var den nystartade organisationen Livsval, med Malin Schelin som ordförande. – Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar hon.
Det_behovs_fler_modiga_kvinnor
Genom samverkan och ett förändrat samtalsklimat vill den nystartade organisationen Livsval nå en minskning av antalet aborter i Sverige, främst genom attitydförändring. Genom samarbete och koordinering med övriga organisationer ska även ett mer organiserat stöd möjliggöras till de kvinnor som blir oplanerat gravida, men också till de som förlorat sina barn och sörjer sin abort.
Nu i oktober hölls ett första samverkansmöte med åtta organisationer.
– Tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt och verkligen få igenom en attitydförändring i Sverige kring abortfrågan, säger Malin Schelin, som är socionom och själv har två barn.
Ett kortsiktigt mål för Livsval är att sprida kunskap och utbildning om abort – en sorts folkbildning – och att fler ska börja prata om abort i vardagliga sammanhang.
Det långsiktiga målet är att minska antalet aborter i Sverige och att ingen ska behöva gå igenom en abort eller bli oönskat gravid.
– Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar Malin Schelin, som har en bakgrund i organisationen Ja till livet, där hon skrev debattartiklar och deltog i debatter.
– Jag fick lära mig mycket om den här frågan, men märkte samtidigt att när jag skrev artiklar blev det en väldigt hätsk debatt mellan dem som inte alls tyckte om det jag sade och dem som höll med.

Samtal runt köksbordet

– Jag insåg att man inte kan nå framgång endast genom att ägna sig åt den typen av arbete. Vi vill att antalet aborter ska sänkas och att fler ska välja livet – för sin egen och för barnets skull. Det handlar om att man gör ett val som man kan leva med men också att välja livet för barnets skull, säger Malin Schelin, som var gäst i programmet ”Inblick i hetluften” på Kanal 10 nu i helgen.
Hon menar att det personliga samtalet är viktigare än samtalet på internet och i debatter.
– När vi pratar med våra vänner, vår familj kan de ta emot det vi har att säga. Vi vill få igång det personliga samtalet runt köksbordet och på sikt nå målet: ett Sverige där abort inte efterfrågas. Det handlar om att utbilda, engagera och utrusta människor att i en god ton samtala om de ofödda barnens rätt till liv.
Livsval vill alltså hitta ett gott samtalsklimat, men också ingjuta mod i människor.
– Det finns en klyfta mellan PK-Sverige och det vanliga Sverige. Vanliga människor i Sverige, oavsett vilken bakgrund man har, är överens om att vi har alldeles för många aborter i Sverige, att detta är en komplicerad fråga och att vi behöver prata om det här mer – men man vet inte hur.

Ni vill ändra samtalsklimatet, men pågår det verkligen ett samtal om den här frågan i Sverige idag?
– Ja, det tycker jag. Det blossar upp ibland. Nu är det väldigt hett kring sena aborter och sedan har vi Elaine Ekswärd, en känd retoriker och bloggare, som pratar om sin abort som hon upplevde som väldigt traumatisk, så det finns ett behov av att prata om det här.

Ni är fyra kvinnor som har startat Livsval, är det här en kvinnofråga?
– Nej, jag skulle vilja säga att det inte är det. Det är det korta svaret.
– Det långa svaret är att av de personer som har uttalat sitt stöd för det ofödda barnet i Sverige så har många varit män. Det behövs fler modiga kvinnor som vågar stå upp för kvinnors rätt och för barnets rätt. Jag tror på kvinnans rätt att välja, men det kan inte gå ut över en annan människa.
– Vi behöver samtidigt ha modiga män som talar till andra män. Det man gör i dag när lagen säger att kvinnan ska besluta själv är att kvinnan hamnar i en otroligt utsatt situation. Att stå ensam och vara oplanerat gravid och höra från den som har gjort en gravid: ”Jag bryr mig inte, du väljer själv”, är att låta kvinnan bli väldigt utlämnad.
– En av tre kvinnor har gjort eller kommer att göra abort. Det här är en fråga som engagerar alla: kvinnor i fertil ålder, mormor, farmor, mammor. Rent statistiskt sett kommer vi alla under våra liv att möta kvinnor som funderar: ”Ska jag göra abort? Vad ska jag göra med det här barnet?”. Det angår män, men det angår även hela samhället, för den främsta anledningen att man väljer abort är för att man inte känner stöd, menar Malin Schelin.
– I första hand stöd från den partner som har gjort en gravid, men om man inte får stöd från honom kan det fångas upp av omgivningen: Föräldrar, vänner, bekanta… Om man bara möter en kall attityd av att ”Nej, du ska göra abort” även om man själv inte vill, är valet att göra abort väldigt nära till hands.

Varför tror du att denna fråga är så laddad?
– Det är en privat fråga som rör den enskilde. Även vi på Livsval tycker att människor ska få leva det liv de vill, men vi tycker inte att det ska få ske på bekostnad av en annan människa. Det här är något som har drivits väldigt hårt sedan länge, abortlagen har varit orörd sedan den kom till. I över 40 år har man valt att inte röra den eller se över den.
Malin Schelin betonar samtidigt att Livsval inte arbetar med lagfrågor, utan mer med en attitydförändring. Hon menar att det har blivit en så komplicerad fråga för att man inte pratar om det på ett nyanserat sätt.
– Som Elaine Ekswärd säger: ”Vi måste ha mer information”. Vi har framträdande samhällsdebattörer i Sverige som säger att abort är som att gå till tandläkaren. Det är inte som att gå till tandläkaren, betonar Malin Schelin.
– När man då på något sätt adresserar det här så väcker man något inom människor, därför att det rör det privata. När man blir gravid ställs man inför ett vägskäl i sitt liv, som kan vara jättetufft. Det är väldigt, väldigt jobbigt i de här situationerna när man inte vet vad man ska göra. När då någon i omgivningen säger att det ofödda barnet har rätt till liv, är det ett resonemang som kommer att få konsekvenser för detta val. Därför tror jag att det är väldigt laddat.
– Det påverkar mig som individ, sedan har vi inte politiskt diskuterat det här, och man pratar heller inte om det i familjerna runt köksbordet.

Ni säger att ni inte vill arbeta med de politiska besluten, men fungerar inte själva lagstiftningen i många fall som ett påtryckningsmedel på kvinnor?
– Om vi ändrar lagen, men inte attityderna, så kommer människor att söka sig till osäkra och illegala aborter. Därför vill vi få igång samtalet. Vi har haft en stadig nivå på omkring 38 000 aborter varje år sedan den fria abortlagen trädde i kraft. Vi kan alla vara överens att det är för mycket. Det är 38 000 kvinnor som tvingas göra abort, det är 38 000 män som ibland uppmuntrar till en abort och i andra fall blivit berövade sina barn och det är 38 000 barn som inte får födas.
– Det är otroligt många människor som blir påverkade av det här och att vi inte har lyckats att sänka dessa aborttal. Så vi tror på en attitydförändring, att människor tar ett beslut som de själva vill och som de kan leva med resten av livet. För att det ska kunna ske så behövs information.

Vad säger ni till kvinnor som har gått igenom en abort?
– Vi vet om att det är olika reaktioner bland dem som har genomgått en abort. En del känner ingenting, en del blir lättade och en del – ungefär en femtedel – känner en stor, stor sorg, där aborten var en ångestladdad upplevelse kopplad till depression.
– Sedan finns det de som inte upplevde något vid själva aborten, men där det – exempelvis när de själva väntar nästa barn – blossar upp frågor som ”Vad är det jag har gjort? Jag valde att avsluta mitt tidigare barns liv”. Det kan sätta igång många processer inombords.
– Vi tror att genom information och genom att prata om det här så kan man bli fri från den smärta som man faktiskt går och bär på. När vi inte pratar om det tvingar vi kvinnor – och även män – att bära på det här helt själva. Vi behöver ha ett öppet samtalsklimat om de här frågorna.

Vad är ert budskap till unga kvinnor som blir oväntat och oplanerat gravida?
– Omgivningen är A och O. Mycket avgörs av hur man backar upp henne, att det första kvinnan får höra inte är ”Gör dig av med det!”. Det är viktigt att man lyssnar på henne, vad hon tänker om det här. Men framför allt är det viktigt att säga: ”Jag finns här hela vägen”.
– Livet är inte kört bara för att man får barn. Vi behöver ingjuta hopp. Det har hänt att unga flickor har kontaktat mig och berättat: ”Du besökte den skola jag gick på och i dag har jag en dotter”. Omgivningens budskap bör vara: ”Du klarar det här, att behålla barnet är det bästa för dig och det bästa för ditt barn.” Som socionom vet jag att det finns ganska mycket hjälp att få från samhället om man väljer att behålla barnet.
– Det handlar om ett ändrat samtalsklimat, om en mer positiv attityd till barn och graviditet. Oavsett vilken situation man hamnar i – mitt i studierna, som arbetslös eller utan en fast relation – kan man få stöd att välja livet. Vi vurmar för kvinnor och kvinnors rättigheter, men också för barnens rättigheter. Vi tror att detta går att sammanjämka.

Är det möjligt att få ett samtalsklimat i Sverige som leder till att aborter inte efterfrågas?
– Jag tror det, om vi arbetar på ett systematiskt och bra sätt.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Massgravar_bakom_rysk-finsk_konflikt
maj 22, 2020
Karelen, den del av Finland som ockuperades av Sovjet och ledde till att 400 000 finska flyktingar fick fly till övriga Finland under andra världskriget, skapar återigen rubriker. I centrum står en rysk rättsskandal kring en människorättsaktivist som har hittat flera av Stalins massgravar i området.
eBlick
maj 22, 2020
I den nyutkomna boken «För ditt eget bästa» berättar Pia Johansson hur hon träffade en man och om hur lycklig relationen var i början med middagar och blommor. Efter fem år var den tidigare så energiska Pia ett nervvrak med en kropp som började säga ifrån. – På slutet är man ingenting. Då behöver de ta ett nytt offer att kasta på den känslomässiga sopstationen och gärna trampa en gång till så att man är riktigt död, berättar Pia för Inblick.
eBlick
maj 22, 2020
Riksbanken förordar svenskt medlemskap i EU:s bank- union. Forum för EU-debatt har en diametralt motsatt åsikt. – Detta är ett sätt att frånta Sverige mer makt över våra banker och knyta oss närmare Euron, säger Nils Lundgren, som är debattör och ekonom, till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
I coronapandemins spår har det blivit nödvändigt för landets politiker att finna digitala arbetsformer. Ålderspresident Tuve Skånberg sitter i riksdagens konstitutionsutskott (KU) som arbetar med demokratifrågor. – Det är som att vara urmakare inuti riksdagens urverk, mycket av det som KU avhandlar lämpar sig inte att göra på distans, säger han till Inblick.
eBlick
maj 07, 2020
– Vi har rett ut många svårigheter tidigare. Men många kommer att behöva lite hjälp, särskilt de som är sköra, de som redan har en problematisk tillvaro och de som nu får hela sin tillvaro förändrad, säger Marianne Olsson om hur coronakrisen påverkar människor. Hon ger tips och råd för att klara av situationen.
eBlick
apr 30, 2020
Det pågående gängkriget i Östergötland har skördat ytterligare ett dödsoffer. Men tack vare ett intensivt och mycket framgångsrikt polisarbete kunde de två gärningsmännen till den senaste dödsskjutningen snabbt gripas och häktas. – Kriget kommer fortsätta så länge inget av gängen viftar med vit flagg och ger upp, vilket inte finns på kartan, säger Inblicks uppgiftslämnare ”Niklas”.
eBlick
apr 30, 2020
Elidas besättning blev strandsatta i hamnen i Las Palmas i 17 dygn. Det enda de fick göra var att gå till affären och handla, en och en. – Spanien stängde ner och det blev tvärstopp, jag har aldrig upplevt något liknande, säger skeppare Stefan Abrahamsson till Inblick.
eBlick
apr 23, 2020
Enligt en ny rapport går våldet i nära relationer långt ner i åldrarna. Barn och ungdomar vittnar om hur de blivit utsatta för psykiskt, fysiskt och sexualiserat våld av sina pojkvänner. – Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete kräver därför mycket större fokus på detta, säger Zandra Kanakaris som driver Kunskapscentret för ungas relationer.
eBlick
apr 23, 2020
Det nybildade partiet Nyans, som av politiska bedömare anklagas för att vara ett islamistiskt parti, satsar stort på att ta plats i kommunfullmäktige i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i riksdagen i valet 2022. – Jag är övertygad om att vi kan komma in riksdagen, med hjälp av Malmökretsen, om vi kan fixa de ekonomiska förutsättningarna. Det kräver en del pengar att vara med i valrörelsen, skriver partiets ordförande Mikail Yüksel i ett mejl till Inblick.
eBlick
apr 17, 2020
Skulle du vilja ha möjlighet att spela in videor och sjunga till originalmusikbakgrunder till några av världens största hitlåtar? Har du drömt om att få sjunga duett med Miriam Bryant, Laleh, Samir & Viktor eller Chris Isaak? Nu har du chansen när den världsunika musikappen Sing Along Official släpps på App Store.
eBlick
apr 17, 2020
Mobbning är en av orsakerna till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och enligt Friends mobbas ungefär 60 000 barn i Sverige. Christer Olsson är psykolog och har föreläst och skrivit böcker i ämnet sedan 80-talet. – Jag möter inte så sällan personer som ringer och skriver till mig, vuxna människor som aldrig blivit fria. Det har skadat dem för livet.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 20 apr, 2020
Christian Mölk | 13 apr, 2020
Christian Mölk | 03 mar, 2020
Christian Mölk | 27 feb, 2020
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019