Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

”Det behövs fler modiga kvinnor”

Ruben Agnarsson | 02 nov , 2017
I mitten av oktober samlades representanter från åtta olika organisationer – men även enskilda aktörer – som arbetar för livet i Sverige, till ett första samverkansmöte. Initiativtagare var den nystartade organisationen Livsval, med Malin Schelin som ordförande. – Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar hon.
Det_behovs_fler_modiga_kvinnor
Genom samverkan och ett förändrat samtalsklimat vill den nystartade organisationen Livsval nå en minskning av antalet aborter i Sverige, främst genom attitydförändring. Genom samarbete och koordinering med övriga organisationer ska även ett mer organiserat stöd möjliggöras till de kvinnor som blir oplanerat gravida, men också till de som förlorat sina barn och sörjer sin abort.
Nu i oktober hölls ett första samverkansmöte med åtta organisationer.
– Tillsammans tror vi att vi kan göra skillnad på riktigt och verkligen få igenom en attitydförändring i Sverige kring abortfrågan, säger Malin Schelin, som är socionom och själv har två barn.
Ett kortsiktigt mål för Livsval är att sprida kunskap och utbildning om abort – en sorts folkbildning – och att fler ska börja prata om abort i vardagliga sammanhang.
Det långsiktiga målet är att minska antalet aborter i Sverige och att ingen ska behöva gå igenom en abort eller bli oönskat gravid.
– Vårt mål är ett Sverige där ingen önskar abort, förklarar Malin Schelin, som har en bakgrund i organisationen Ja till livet, där hon skrev debattartiklar och deltog i debatter.
– Jag fick lära mig mycket om den här frågan, men märkte samtidigt att när jag skrev artiklar blev det en väldigt hätsk debatt mellan dem som inte alls tyckte om det jag sade och dem som höll med.

Samtal runt köksbordet

– Jag insåg att man inte kan nå framgång endast genom att ägna sig åt den typen av arbete. Vi vill att antalet aborter ska sänkas och att fler ska välja livet – för sin egen och för barnets skull. Det handlar om att man gör ett val som man kan leva med men också att välja livet för barnets skull, säger Malin Schelin, som var gäst i programmet ”Inblick i hetluften” på Kanal 10 nu i helgen.
Hon menar att det personliga samtalet är viktigare än samtalet på internet och i debatter.
– När vi pratar med våra vänner, vår familj kan de ta emot det vi har att säga. Vi vill få igång det personliga samtalet runt köksbordet och på sikt nå målet: ett Sverige där abort inte efterfrågas. Det handlar om att utbilda, engagera och utrusta människor att i en god ton samtala om de ofödda barnens rätt till liv.
Livsval vill alltså hitta ett gott samtalsklimat, men också ingjuta mod i människor.
– Det finns en klyfta mellan PK-Sverige och det vanliga Sverige. Vanliga människor i Sverige, oavsett vilken bakgrund man har, är överens om att vi har alldeles för många aborter i Sverige, att detta är en komplicerad fråga och att vi behöver prata om det här mer – men man vet inte hur.

Ni vill ändra samtalsklimatet, men pågår det verkligen ett samtal om den här frågan i Sverige idag?
– Ja, det tycker jag. Det blossar upp ibland. Nu är det väldigt hett kring sena aborter och sedan har vi Elaine Ekswärd, en känd retoriker och bloggare, som pratar om sin abort som hon upplevde som väldigt traumatisk, så det finns ett behov av att prata om det här.

Ni är fyra kvinnor som har startat Livsval, är det här en kvinnofråga?
– Nej, jag skulle vilja säga att det inte är det. Det är det korta svaret.
– Det långa svaret är att av de personer som har uttalat sitt stöd för det ofödda barnet i Sverige så har många varit män. Det behövs fler modiga kvinnor som vågar stå upp för kvinnors rätt och för barnets rätt. Jag tror på kvinnans rätt att välja, men det kan inte gå ut över en annan människa.
– Vi behöver samtidigt ha modiga män som talar till andra män. Det man gör i dag när lagen säger att kvinnan ska besluta själv är att kvinnan hamnar i en otroligt utsatt situation. Att stå ensam och vara oplanerat gravid och höra från den som har gjort en gravid: ”Jag bryr mig inte, du väljer själv”, är att låta kvinnan bli väldigt utlämnad.
– En av tre kvinnor har gjort eller kommer att göra abort. Det här är en fråga som engagerar alla: kvinnor i fertil ålder, mormor, farmor, mammor. Rent statistiskt sett kommer vi alla under våra liv att möta kvinnor som funderar: ”Ska jag göra abort? Vad ska jag göra med det här barnet?”. Det angår män, men det angår även hela samhället, för den främsta anledningen att man väljer abort är för att man inte känner stöd, menar Malin Schelin.
– I första hand stöd från den partner som har gjort en gravid, men om man inte får stöd från honom kan det fångas upp av omgivningen: Föräldrar, vänner, bekanta… Om man bara möter en kall attityd av att ”Nej, du ska göra abort” även om man själv inte vill, är valet att göra abort väldigt nära till hands.

Varför tror du att denna fråga är så laddad?
– Det är en privat fråga som rör den enskilde. Även vi på Livsval tycker att människor ska få leva det liv de vill, men vi tycker inte att det ska få ske på bekostnad av en annan människa. Det här är något som har drivits väldigt hårt sedan länge, abortlagen har varit orörd sedan den kom till. I över 40 år har man valt att inte röra den eller se över den.
Malin Schelin betonar samtidigt att Livsval inte arbetar med lagfrågor, utan mer med en attitydförändring. Hon menar att det har blivit en så komplicerad fråga för att man inte pratar om det på ett nyanserat sätt.
– Som Elaine Ekswärd säger: ”Vi måste ha mer information”. Vi har framträdande samhällsdebattörer i Sverige som säger att abort är som att gå till tandläkaren. Det är inte som att gå till tandläkaren, betonar Malin Schelin.
– När man då på något sätt adresserar det här så väcker man något inom människor, därför att det rör det privata. När man blir gravid ställs man inför ett vägskäl i sitt liv, som kan vara jättetufft. Det är väldigt, väldigt jobbigt i de här situationerna när man inte vet vad man ska göra. När då någon i omgivningen säger att det ofödda barnet har rätt till liv, är det ett resonemang som kommer att få konsekvenser för detta val. Därför tror jag att det är väldigt laddat.
– Det påverkar mig som individ, sedan har vi inte politiskt diskuterat det här, och man pratar heller inte om det i familjerna runt köksbordet.

Ni säger att ni inte vill arbeta med de politiska besluten, men fungerar inte själva lagstiftningen i många fall som ett påtryckningsmedel på kvinnor?
– Om vi ändrar lagen, men inte attityderna, så kommer människor att söka sig till osäkra och illegala aborter. Därför vill vi få igång samtalet. Vi har haft en stadig nivå på omkring 38 000 aborter varje år sedan den fria abortlagen trädde i kraft. Vi kan alla vara överens att det är för mycket. Det är 38 000 kvinnor som tvingas göra abort, det är 38 000 män som ibland uppmuntrar till en abort och i andra fall blivit berövade sina barn och det är 38 000 barn som inte får födas.
– Det är otroligt många människor som blir påverkade av det här och att vi inte har lyckats att sänka dessa aborttal. Så vi tror på en attitydförändring, att människor tar ett beslut som de själva vill och som de kan leva med resten av livet. För att det ska kunna ske så behövs information.

Vad säger ni till kvinnor som har gått igenom en abort?
– Vi vet om att det är olika reaktioner bland dem som har genomgått en abort. En del känner ingenting, en del blir lättade och en del – ungefär en femtedel – känner en stor, stor sorg, där aborten var en ångestladdad upplevelse kopplad till depression.
– Sedan finns det de som inte upplevde något vid själva aborten, men där det – exempelvis när de själva väntar nästa barn – blossar upp frågor som ”Vad är det jag har gjort? Jag valde att avsluta mitt tidigare barns liv”. Det kan sätta igång många processer inombords.
– Vi tror att genom information och genom att prata om det här så kan man bli fri från den smärta som man faktiskt går och bär på. När vi inte pratar om det tvingar vi kvinnor – och även män – att bära på det här helt själva. Vi behöver ha ett öppet samtalsklimat om de här frågorna.

Vad är ert budskap till unga kvinnor som blir oväntat och oplanerat gravida?
– Omgivningen är A och O. Mycket avgörs av hur man backar upp henne, att det första kvinnan får höra inte är ”Gör dig av med det!”. Det är viktigt att man lyssnar på henne, vad hon tänker om det här. Men framför allt är det viktigt att säga: ”Jag finns här hela vägen”.
– Livet är inte kört bara för att man får barn. Vi behöver ingjuta hopp. Det har hänt att unga flickor har kontaktat mig och berättat: ”Du besökte den skola jag gick på och i dag har jag en dotter”. Omgivningens budskap bör vara: ”Du klarar det här, att behålla barnet är det bästa för dig och det bästa för ditt barn.” Som socionom vet jag att det finns ganska mycket hjälp att få från samhället om man väljer att behålla barnet.
– Det handlar om ett ändrat samtalsklimat, om en mer positiv attityd till barn och graviditet. Oavsett vilken situation man hamnar i – mitt i studierna, som arbetslös eller utan en fast relation – kan man få stöd att välja livet. Vi vurmar för kvinnor och kvinnors rättigheter, men också för barnens rättigheter. Vi tror att detta går att sammanjämka.

Är det möjligt att få ett samtalsklimat i Sverige som leder till att aborter inte efterfrågas?
– Jag tror det, om vi arbetar på ett systematiskt och bra sätt.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se
 
eBlick
Trupperna_ska_inte_dras_tillbaka
jan 16, 2020
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M) anser inte att Sverige ska ta hem den svenska truppen från Irak. – Sverige har 70 soldater i Irak, detta åtagande förlängdes med ett år i december, den insatsen har nu pausats, men vi hoppas att de kan återgå till sin uppgift; att utbilda irakier snarast, säger Pål Jonson till Inblick.
eBlick
jan 16, 2020
Den 4 januari hölls minnesgudstjänsten för Reinhard Bonnke i USA. Owe Carlsson från Citykyrkan i Älmhult fick en speciell inbjudan och var på plats. – Det var ett privilegium för mig att känna Reinhard Bonnke, den tyska evangelisten som påverkade så många i världen. Jag fick en speciell inbjudan till minnesgudstjänsten. Det var en stor förmån, säger Owe Carlsson som här berättar om sitt samarbete med Bonnke.
eBlick
jan 16, 2020
Digitala medier tar mer och mer av vår tid och inkräktar på behov av sömn, motion och sociala relationer. Det kan leda till psykisk ohälsa. – Vi ska inte backa utvecklingen, det går inte. Men vi ska använda våra digitala verktyg på ett smartare sätt och inse att det finns en baksida med dem, sa Anders Hansen till Inblick under en föreläsning om välmående.
eBlick
jan 10, 2020
I mitten av 1990-talet fick flera medarbetare på Berliner Zeitung som samarbetat med Stasi sluta. Nu avslöjas att tidningens nye ägare var inofficiell medarbetare åt Stasi.
eBlick
jan 10, 2020
Nu är det klart för start för rättegången i Uppsala tingsrätt där tre tidigare ledarfigurer i den omtalade Filadelfiaförsamlingen i Knutby står åtalade. Rättegången inleds den 14 januari.
eBlick
jan 02, 2020
Elscooterbolaget Voi har anmält till Datainspektionen att över en miljon kunder kan ha drabbats av en säkerhetslucka i företagets system. Voi har tidigare anmält att en användare lyckats ta sig in i företagets tekniska system där kvitton från olika användare lagrats. Då ska felet ha rättats till och användarna enbart kunnat ladda ned sina egna kvitton, enligt Voi. Nu visar det sig att Voi uppskattar antalet drabbade kunder till "över en miljon".
eBlick
jan 02, 2020
Det finns fortfarande ett 50-tal minderåriga barn med någon form av koppling till Sverige i de fångläger i den syriska öknen där tillfångatagna utländska IS-terrorister hålls internerade. Regeringen Löfven säger sig vara fokuserad på att hämta hem de IS-barn som är föräldralösa. Men enligt utrikesminister Ann Linde är det svårt att fastställa att de verkligen saknar mamma och pappa.
eBlick
jan 02, 2020
I mitten av december fällddes Norge återigen av Europadomstolen. Sju domar har hittills fallit, norska Barnevernet är nu dömt i fem av dem och ytterligare 28 fall ska behandlas. – Att Norge inte tar detta på allvar är omskakande. I andra länder hade parlamentet tillsatt en undersökningskommission, säger den norska människorättsjuristen Gro Hillestad Thune.
eBlick
dec 19, 2019
– Julförberedelserna började tidigt under min uppväxt i Vilhelm Mobergsbygderna i Småland. Julgrisen slaktades hemma på gården hos mina föräldrar som var lantbrukare. Och jag minns julbaken av sju sorters kakor och hur mamma fernissade golven i vårt hus. Jag älskar julen, berättar landshövdingen Maria Larsson.
eBlick
dec 19, 2019
När polisen grep fembarnsmamman Solveig för att hon flydde från Barnevernet skedde det efter stora svenska polisinsatser och ledde till en omfattande svensk mediebevakning. Nu kan Inblick avslöja att det svenska polisbefäl som ledde gripandet har dömts i domstol för kvinnoförnedrande behandling av sina kollegor.
eBlick
dec 12, 2019
European Prayer Breakfast arrangerades i Bryssel 3-5 december och samlade kristna från Europas alla hörn. Pastorn Carlton Deal var primus motor och koordinerade eventet. Bland medarbetarna fanns också svenska Marie Bengtsson Bennet.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019
Christian Mölk | 21 apr, 2019