Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Hur hamnade vi egentligen här?

Ruben Agnarsson | 18 jan , 2018
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar. I dag är endast en tredjedel kvar av Sveriges försvarsbudget. I veckan samlades Sveriges försvarspolitiker i Sälen för att diskutera hur vi så snabbt som möjligt kan återfå vårt lands försvarsförmåga. Frågan blir då: Hur hamnade vi egentligen där vi är idag?
Hur_hamnade_vi_egentligen_har
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar.
Ingen har som Göran Persson bidragit till nedskärningen av det svenska försvaret. När Göran Persson blev finansminster och sedan statsminister tog besparingarna rejäl fart. Under dessa tolv år minskade försvarsbudgetens andel av BNP från 2,3 till 1,3 procent.
Det var Göran Perssons tre försvarsministrar Thage G Peterson, Björn von Sydow och Leni Björklund som via sina tre försvarsbeslut (åren 1996, 2000 och 2004) avvecklade stora delar av det svenska försvaret. 
I sina memoarer ”Min väg, mina val” från oktober 2007 beskriver Göran Persson hur nöjd han var med denna avveckling: ”Processen tog tolv år, det vill säga hela min tid som finansminister och statsminister. I grova drag resulterade den i en halvering av svenska försvaret. Få förändringar var svårare att driva igenom… Det blev tufft. Men på det stora hela har de förslag som regeringen fört fram antagits av riksdagen och sedan genomförts i praktiken” skrev Göran Persson och föreslog att Försvarsutskottet och Försvarsberedningen skulle läggas ned:
”Den här utvecklingen leder naturligt till att försvarsfrågorna i framtiden behandlas samordnat med utrikes- och säkerhetspolitiken… Därmed kan de så kallade försvarsberedningarna tas bort.”

”Organisatoriska frågor”

I mars år 2000 röstades en proposition med den något kryptiska benämningen ”Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten” igenom i den svenska riksdagen. 
Bakom den lågmälda rubriken dolde sig dramatiska förslag på nedskärningar som bidrog till att förändra Sveriges försvarsförmåga i grunden. På några få decennier har därmed ett stort antal förband och regementen lagts ned över hela Sverige. Mälardalen blev av med sitt luftförsvar, Gotlands fyra förband försvann och stora delar av norra Sverige saknar i dag regementen.
Orter som Skövde, Linköping, Kalmar, Västerås, Kalix, Växjö, Östersund, Gävle, Borås, Kiruna, Ystad, Umeå, Södertälje, Karlsborg, Ljungbyhed, Härnösand, Uppsala, Boden, Strängnäs, Visby, Kristianstad, Enköping, Haninge/Berga, Upplands-Bro, Eksjö, Falun, Halmstad, Sollefteå, Kristinehamn, Stockholm, Hässleholm, Revingehed, Norrtälje, Luleå och Ängelholm påverkades av avvecklingen. 

Ett särintresse

Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt fortsatte den inriktning som socialdemokratiska regeringar hade lagt fast. Försvaret blev ett särintresse och ett besvärligt konto i statsbudgeten.
Under Almedalsveckan 2007 sade finansminister Anders Borg att försvarsanslagen kan minskas med ytterligare fyra miljarder kronor för att skapa utrymme för skattesänkningar – vilket fick försvarsminister Mikael Odenberg att avgå i protest. 
Alliansen avskaffade år 2010 den obligatoriska värnplikten som Sverige införde år 1901.
Trots Alliansens nedskärningar föreslog den rödgröna oppositionen i sin skuggbudget att försvaret skulle spara ytterligare två miljarder kronor. Så när Stefan Löfven kom till makten minskade försvarsanslagen ytterligare och låg förra året på omkring 1 procent av BNP.

Historisk parallell

Parallellerna till det svenska försvarsbeslutet år 1925, som var en produkt av den tidens förvissning om att Europa hade gått in i en lång period av fred, kan tyckas slående. Fredsförhoppningarna fångades pricksäkert i de ansvariga politikernas formulering som påminner om dagens politiska formuleringar: ”Något direkt hot mot Sveriges oberoende och territoriella integritet kan för närvarande icke skönjas.”
Åtta år senare inledde Adolf Hitler sin galopperande upprustning och år 1936 tvingades riksdagen att tänka om. En kraftig förstärkning av försvaret beslutades, och den svenska upprustningen stod klar år 1947 – två år efter andra världskrigets slut. Nedrustningen av försvaret blev då klar en bit in i 1930-talet, när Hitlers upprustning och krigshets vände upp och ned på alla svenska begrepp och föreställningar.
Ändå var det ödesdigra försvarsbeslutet år 1925 en stilla västanfläkt i jämförelse med de stormiga och dramatiska nedskärningar som det svenska försvaret upplevt de senaste 20 åren.

Fredens illusioner

I boken ”Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall” som kom ut i slutet av förra året, beskriver författaren Wilhelm Agrell den psykologi och den snäva föreställningsvärld som drivit på nedmonteringen av det svenska försvaret.
Han beskriver hur Berlinmurens fall år 1989 blev startskottet för en historisk nedrustning av det svenska försvaret som innebar att knappast någon svensk politiker under närmare två decennier såg några militära hot mot vårt land. "Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid", sade en enig försvarsberedning i slutet av år 2006. 
Vid firandet av EU:s 50-årsdag på Hotell Rival i Stockholm den 23 mars året därpå gjorde utrikesminister Carl Bildt följande bedömning av det säkerhetspolitiska läget i Europa.
”Europa har aldrig varit fredligare. Europa har aldrig varit mer välmående och när jag säger aldrig, så är det inte bara politiskt språkbruk utan jag menar aldrig i historisk tid. Vi talar om tusentals år. Aldrig friare, fredligare och mer välmående än idag” utbrast utrikesminister Carl Bildt och fortsatte:
”Europa har, som jag sa, aldrig varit friare, aldrig varit fredligare, aldrig varit säkrare.”
Drygt ett år efter Carl Bildts tal utbröt Georgienkriget.
R​UBEN AGNARSSON
ruben@inblick.se


Beredskapslagren såldes ut

Under 1980-talet hade Sverige bergrum som var fyllda med drivmedel och livsmedel. I dag är de fyllda med vatten istället. 

Beredskapsverket lades ned 2002, tillsammans med de sista lagerlokalerna med livsmedel för kristider. Sedan Sverige gick med i EU har livsmedelslagren avskaffats. Regeringen Göran Persson sålde ut beredskapslagren för att stärka statsfinanserna. Tidigare fanns det silos runt om i landet med råg och vete. Dessutom fanns det konserverat kött i gigantiska mängder.
Under 1980-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel till 80-100 procent. Finland har fortfarande en självförsörjandeberedskap på 80 procent, medan vi i Sverige i dag endast har mellan 40 och 50 procent. Eftersom Sverige inte har haft krig på 200 år inser vi inte betydelsen av en egen livsmedelsförsörjning.
RUBEN AGNARSSON


Kalla krigets spionjakt avskaffades

Säkerhetstjänstkommissionen skulle granska (och ifrågasätta) Sveriges historiska vaksamhet mot de landsförrädare och spioner inom bland annat vänsterrörelsen som samarbetade med Sovjetunionen under det kalla kriget.

En av de forskare som anlitades var Ulf Bjereld, som under några år på 1970-talet var medlem i KPML (r), ett av de partier som Säpo granskade på 1970-talet.
Säkerhetstjänstkommissionen tillsattes av Göran Persson 1999 och blev färdig 2002, då spiondömde Jan Guillou – som senare avslöjades för att ha utfört uppdrag åt KGB mot betalning – var Publicistklubbens ordförande.
När kommissionen tillsattes hade Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson en central plats i Styrelsen för psykologiskt försvar, trots att han på 1960-talet själv rapporterade till den tjeckoslovakiske KGB-spionen Koudelka.
Styrelsen för psykologiskt försvar, som skulle motverka motståndarens psykologiska krigföring, lades successivt ned. År 2002 övertogs vissa uppgifter av Krisberedskapsmyndigheten och de återstående uppgifterna överfördes 2009 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
R​UBEN AGNARSSON
 
eBlick
Demker_ifragasatter_KDs_mojlighet_att_komma_in_i_Riksdagen
feb 15, 2018
I Svenska Dagbladet (SvD) i helgen ifrågasatte Maria Demker Kristdemokraternas (KD) möjlighet att komma in i riksdagen. Demker har varit med i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samt sitter med i vänsterinfluerade Arena Idés vetenskapliga råd. – Vi kom fram till att vi inte behöver redovisa hennes politiska bakgrund i det här fallet, säger SvD:s reporter Annakaisa Suni.
eBlick
feb 15, 2018
Omkring 70 000 personer råkar ut för så kallad adresskapning varje år. Adresskapning innebär att en främmande person, i de flesta fall en kriminellt belastad person, mantalsskriver sig på din adress – utan att du kan göra något åt det. – När jag ringde till Skatteverket för att fråga om hjälp så fick jag veta att de behövde minst ett halvår innan de kunde hjälpa mig. Jag var förtvivlad och grät i telefonen, men de brydde sig inte om mina tårar utan hänvisade bara till att utredningar av det här slaget inte var prioriterade och att det skulle ta minst sex månader, berättar Elin för Inblick.
eBlick
feb 08, 2018
Kristdemokraterna (Kd) osynliggörs i medier och ligger på rekordlåga opinionssiffror, men partiet har historiskt sett fått högre andel väljare i riksdagsvalet än vad opinionsmätningarna inför valet antyder.
eBlick
feb 08, 2018
Programledaren och tv-profilen Martin Timell tvingades i höstas under mycket uppmärksammade former att lämna alla sina uppdrag på TV4 efter att det i samband med MeToo-uppropet blev känt att det riktats anklagelser om sexuella trakasserier mot honom. Nu slår Timell tillbaka genom att anmäla TV4, SVT och SR till Granskningsnämnden för att dessa namngivit honom och därmed orsakat honom och hans familj publicistisk skada.
eBlick
feb 01, 2018
Ingvar Kamprad har lämnat oss. Vi som bor i Älmhult sörjer denne man som har betytt så oerhört mycket för hela bygden. Vi tänker särskilt mycket på hans familj och den sorg de nu går igenom.
eBlick
feb 01, 2018
Hennes mamma var sprutnarkoman som gick på heroin, hennes biologiska pappa var oförmögen att ta hand om sin dotter och mammans pojkvän hotade den endast treåriga styvdottern till livet. Läs den gripande historien om Josefin, 21, som trots en lång, mörk tunnel av institutionsvistelser, rymningar och tvångsplaceringar i dag har fått ordning på sitt liv.
eBlick
jan 25, 2018
I november 2002 vann hon en av Sveriges största ekobrottframgångar när Svea Hovrätt slog fast att ett antal kändisadvokater hade plundrat ett antal skalbolag, vilket resulterat i att drygt 120 miljoner skattekronor saknades. Gunnel Skeppholm har sedan i våras förgäves försökt att få klarhet i om staten verkligen fick de pengar som stulits från skalbolagen och som skulle täcka skatteskulden på 120 miljoner kronor.
eBlick
jan 25, 2018
I dag, torsdag, frågar Konstitutionsutskottet (KU) ut Säpo om it-läckan i Transportstyrelsen. I centrum står Tuve Skånberg, som i somras begärde att KU skulle kallas in från sin ledighet för att börja jobba med frågan redan i augusti. Inblick träffade riksdagsledamoten som varje morgon och kväll ber att han med sitt exempel ska få gestalta ett liv i Jesu efterföljd.
eBlick
jan 18, 2018
Den lilla nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen försöker sprida sin hatpropaganda på olika sätt. Under hösten spred rörelsens medlemmar en halv miljon flygblad där man med namn och bild hängde ut fyra så kallade ”parasiter” som man anser styr våra liv. Alla fyra är personer med koppling till den internationella finansmarknaden. Men det finns fler, enligt organisationen. – Även i Sverige, säger Martin Saxlind, redaktör för rörelsens medlemstidning Nordfront.
eBlick
jan 18, 2018
I början av 1980-talet använde Sverige omkring tre procent av BNP för att upprätthålla vårt lands militära försvar. I dag är endast en tredjedel kvar av Sveriges försvarsbudget. I veckan samlades Sveriges försvarspolitiker i Sälen för att diskutera hur vi så snabbt som möjligt kan återfå vårt lands försvarsförmåga. Frågan blir då: Hur hamnade vi egentligen där vi är idag?
eBlick
jan 11, 2018
USA hotar med att dra in stödet till UNRWA, FN:s flyktingorgan för palestinska flyktingar. UNRWA understödjer i dag fyra generationer flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien, Västbanken och Gaza och fungerar i praktiken – tillsammans med terrororganisationen Hamas – som regering på Gazaremsan.