Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

"Sexmissbruk är en progressiv sjukdom"

Börje Norlén | 18 okt , 2018
Torbjörn Freij, är som pastor och redaktör en välkänd profil i frikyrkliga sammanhang. I början av 2000-talet kom skandalen, då han på ett uppseendeväckande sätt avslöjades som sexmissbrukare. En personlig katastrof som han nu vänt till att hjälpa andra att komma ut ur ett destruktivt missbruk.
Sexmissbruk_ar_en_progressiv_sjukdom
Torbjörn Freij är en välformulerad person både muntligt och skriftligt. Han är påläst och erfaren och kan bli både provocerande och närgången, när han framför sina synpunkter. År 2000 hade han en ledande position i en församling och var ledarskribent och redaktionschef på tidningen Dagen. 
Från denna position blev fallet stort, och skammen stor, när han avslöjades som sexmissbrukare. Mitt i allt var Torbjörn ändå mycket öppen med sitt misslyckande och underkastade sig en långsiktig upprättelseprocess.   
Nu, många år senare, är Torbjörn Freij sedan länge tillbaka på banan som församlingsledare, konsult, opinionsbildare och föreläsare. Han är också Sverigeledare för Celebrate Recovery (fritt översatt: Fira Återupprättelsen), ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. 

Många järn i elden

Torbjörn Freij är en mångsidig man med många järn i elden och ett högt arbetstempo. Men denna dag, i skarven mellan några av många uppdrag, tar han det lugnt. Han lutar sig bekvämt tillbaka i läderfåtöljen och över en kopp fika tar han sig tid att avslappnat utveckla sina erfarenheter inom detta känsliga område.
– Mitt sexmissbruk bottnar nog i en missriktad ångesthantering när jag förlorade min pappa och var en övergiven och sörjande tonåring. Jag ser mitt tidigare sexmissbruk som en progressiv sjukdom som utvecklats över tid. Det började med ett tidigt porrberoende, som halkade med in i ett tidigt äktenskap och familjeliv, säger Torbjörn Freij.
– Sedan var det också långa perioder då det inte besvärade mig, istället blev jag arbetsnarkoman, vilket förstås inte heller var bra. Men problemet återkom periodvis och var förenat med mycket av skuld och skam, fortsätter han.
När bubblan sprack hade det föregåtts av en tids själavård, som Torbjörn idag kan tycka kunde ha varit mer målinriktad och involverat fler personer. Han var även då en mycket erfaren själavårdare själv som många såg upp till och troligen var detta en orsak till att agerandet möjligen blev alltför passivt. Roten till problemet angreps inte radikalt nog.

Medveten om allvaret

– Självklart var jag medveten om allvaret i mitt beteende; det inre tvånget och dubbelmoralen var ett plågsamt helvete. Jag insåg att jag för att vara konsekvent och trovärdig måste ta itu med mitt sexmissbruk. Hade jag inte insett det moraliska dilemmat och velat framhärda i det skulle jag förstås inte ha sökt någon själavård överhuvudtaget. Men idag skulle jag ha angripit problemet på ett annat sätt. 
Engagemanget inom Celebrate Recovery har övertygat Torbjörn om att helandet sker enklast i öppna relationer. Han framhåller att mer än 4 miljoner personer utöver världen har gått igenom programmet och beprövad erfarenhet visar att metoden har stora fördelar. 
– Det är inget uttalat missbruksprogram. Undersökningar har visat att endast ungefär hälften som genomgår programmet har problem med olika missbruk; övriga besväras av ovanor, sår och beteenden; exempelvis dålig självkänsla, dåligt humör, medberoende och traumatiska erfarenheter. Att människor med så olika slags problematik möts minskar risken att någon börjar trösta sig med någon annan drog. Tillsammans försöker vi hitta konstruktiva strategier som leder till ett tillfrisknande på djupet.
Anonymitet och tystnadsplikt är absoluta krav för de erfarenheter, tankar, känslor och handlingar som delas i grupperna. Var och en får chans att under några minuter uttrycka sina personliga känslor utan att bli avbruten. Stötande språk eller berättelser som triggar missbruket har förstås ingen plats i en kristen grupp som fokuserar på tillfrisknande. 

Stöd och uppmuntran

Erfarna ledare ser till att ingenting går överstyr. Upplägget är designat att ge stöd och uppmuntran, det ska även finnas tillgång till bikt och förbön.
– Vi försöker också hitta vägar till att behövande kan slussas in i programmet tidigare, innan man hamnat långt ner i botten. Det bästa är att inte vänta tills det blir riktigt eländigt och outhärdligt eftersom det är lättare att bryta ett beteende innan det har gått för långt. Vi har här att göra med en grupp motiverade människor som verkligen vill förändra sitt liv. 
– När någon frestas till återfall ska det alltid finnas möjlighet att ta kontakt med någon och få hjälp. Att höra om andras erfarenhet kan ge öppningar och lösningar för deltagare som är inne i en liknande process.  
Sexmissbruk i kristna sammanhang och även bland ledare, beskriver Torbjörn Freij som ”elefanten i rummet”, det vill säga något som de flesta är medvetna om men som det känns besvärande att ta tag i. Celebrate Recovery har hittat en fungerande modell att hantera sådana situationer. Enligt Torbjörn Freij finns det ett växande intresse för organisationen i Sverige. 
– Intresset är stort ute i landet för att komma igång med verksamhet och vi har aktiviteter och stegstudiegrupper igång på flera platser. Vår närmaste målsättning är att vi satsar på att få fram sammanlagt 100 utbildade ledare på 30 olika platser i landet. Vi ordnar också heldagsföreläsningar. Det finns stora behov av förebyggande arbete och det finns också flera pågående projekt som vi rekommenderar, avslutar Torbjörn Freij.
B​ÖRJE NORLÉN
 
eBlick
palme
okt 29, 2020
Olof Palme, Anders Thunborg, Lennart Ljung, Per Rudberg och Bo Theutenberg förvaltade Sveriges hemliga livlina till Nato. Palmemordet skedde under en period då Bo Theutenberg manövrerades bort från UD, Anders Thunborg slutade som försvarsminister, marinchefen Per Rudberg pensionerades och Lennart Ljung byttes ut som överbefälhavare.
eBlick
okt 16, 2020
I slutet av september anordnade Israels Vänner en debatt mellan politiker om antisemitism i Malmö. Alla politikerna hade stött på problemet och var överens om att det främst finns bland grupper inflyttade från Mellanöstern. Samtidigt betonades att det finns antisemitism i alla extrema grupper och även en vardagsantisemitism i samhället.
eBlick
okt 16, 2020
Fler och fler arabländer överger den heliga kon Palestina. Inom loppet av en månad slöt två arabiska gulfstater, Förenade Arabemiraten och Bahrain, normaliseringsavtal med Israel. För Israel är det livsviktigt att accepteras av sina grannar. Men det palestinska ledarskapet fördömer avtalet och känner sig övergivna.
eBlick
okt 09, 2020
I slutet av september arrangerade Israels vänner en konferens mot antisemitism i Malmö. Fredrik Sieradzki från judiska församlingen var inbjuden för att berätta hur han ser på problemet och vad som görs för att vända trenden.
eBlick
okt 01, 2020
Tillsammans med övriga anställda och frilansare på redaktionen ser Inblicks redaktionsledning till att ta fram Inblicks innehåll varje vecka. Här är en presentation av redaktionsledningens medarbetare.
eBlick
sep 24, 2020
Fredsavtalet mellan Israel och de två arabstaterna Förenade Arabemiraten och Bahrein undertecknades i förra veckan i Vita huset i Washington, DC. Strax innan meddelade Bahrein att de som den fjärde arabiska staten erkände Israel, några veckor efter att Förenade Arabemiraten fattat samma beslut.
eBlick
sep 14, 2020
Han säger i polisförhören att han kände ett tvång att döda två människor för att få inre frid. Daniel Nyqvist har varken före eller efter det brutala dubbelmordet i Linköping 2004 varit i klammeri med rättvisan. I 16 år levde han under radarn. I nästa vecka ställs han inför rätta åtalad för ett dubbelmord han erkänt sig skyldig till.
eBlick
sep 14, 2020
Förra måndagen presenterade Olle Eriksson projektet Ung inlåst under ett digitalt seminarium från Skyddsvärnets lokaler i Stockholm. – Vår fulla övertygelse är att om vi ska lyckas nå dem som fått en tråkig och tuff start i livet behöver de få en tilltro till vuxenvärlden, berättade Olle Eriksson.
eBlick
sep 11, 2020
Rinkeby Folkets hus var oroliga för att barnen glömdes bort under coronakrisen. Därför startade man tillsammans med Rädda Barnen initiativet Pysselakuten i maj i år. Drygt en månad senare greps och anhölls Rinkeby Folkets hus ordförande av polis, misstänkt för våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.
eBlick
sep 03, 2020
Cajsa Tengblad kom nyligen ut med boken "Kroppsnöjd och själsstark." På ett personligt sätt beskriver hon sin väg till att bli nöjd med sin kropp och ger tips på vad själen behöver för att må bra. – Att bli vän med sig själv och stärka den psykiska motståndskraften är livsviktigt, säger hon.
eBlick
sep 03, 2020
Professionella artister och musiker har drabbats hårt av restriktionerna som följt av pandemin med förlorade speltillfällen och intäkter. Nu visar en ny enkätundersökning att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. – Den verkliga siffran är mycket högre, säger musikern Simon Ådahl till Inblick.