Navigera till koncernens hemsidor
LOGGA IN
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En kollektiv våldtäkt på barn

Ruben Agnarsson | 21 sep , 2017
Syndikalister, anarkister och vänsterradikala aktivister har tillsammans med Feministiskt initiativ fått fri tillgång till de svenska klassrummen via den normbrytande lärarhandledningen Bryt!. En närmast revolutionär stämning har skapats när dessa politiska grupperingar – som till stor del saknar parlamentarisk representation i riksdagen – har fått regeringens stöd att indoktrinera våra svenska barn i normlöshet och sexuell frigörelse.
En_kollektiv_valdtakt_pa_barn
Bland de 26 personer som tagit fram materialet kan 18 personer direkt knytas till den politiska vänstern, i de flesta fall radikal vänster: här finns en av grundarna för Feministiskt initiativ (Fi), en aktiv partistyrelseledamot hos Fi, ytterligare tre som kan knytas till Fi, två syndikalister, en anarkist, tre vänsterradikala aktivister/kulturskribenter, en från utomparlamentarisk vänster, en tidigare chef vid Miljöpartiet, Stockholm, en politiskt sakkunnig (Mp) hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, en lokalpolitiker för Miljöpartiet, en författare på ETC förlag, en skribent på vänstertidningen Dagens Arena, och en politisk sekreterare för Socialdemokraterna.
Ytterligare sju kan knytas til Rfsl och Rfsu (som sedan i somras leds av Vänsterpartiets Hans Linde). Endast en (1) person av totalt 26 saknar vänsterpolitiskt engagemang och representerar inte ett utpräglat särintresse.


Materialet Bryt! genomsyras följaktligen av vänsterpolitisk aktivism, av marxistisk queer-teori och har tydliga anarkistiska drag. Materialet föraktar såväl den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag som den folkliga opinionen hos det svenska folket. Enligt en Sifo-undersökning i april 2008 svarade hela 87 procent av det svenska folket ja på frågan om ”barn så långt som möjligt har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar”. Det är en majoritetsinställning hos befolkningen som författarna till Bryt! helt bortser från och dessutom öppet hånar.
I handledningen jämförs även reklamkampanjen ”Bevara äktenskapet”-kampanjen i Stockholms tunnelbana hösten 2007 med ståndpunkter som lyfts fram av nynazistiska Nationalsocialistisk front. I kommittén för ”Bevara äktenskapet” satt bland annat riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD).
En samling vänsterextremister där de flesta representerar partier som inte ens kommer in i Sveriges riksdag, har alltså fått regeringens och statens stöd att – tillsammans med utpräglade särintressen – jämföra åsikter som bärs upp av parlamentariker i Sveriges riksdag och av en majoritet av Sveriges befolkning, med nynazism. Hur knäppt får det bli egentligen när nio av tio svenskars uppfattning jämförs med nynazism?


Det handlar dock inte enbart om ett övergrepp på demokratin. Till detta kommer att denna grupp driver på för en brutal sexualisering av barn och ungas medvetandevärld. Vuxnas abnormiteter ska tvingas på oskuldsfulla barn. Tala om att lansera barnövergrepp på bred front.
Studio ett i Sveriges Radio rapporterade förra veckan om att antalet anmälda våldtäkter bland unga ökar dramatiskt, och på Södersjukhuset hade antalet unga under arton som våldtagits och därför sökt hjälp fördubblats under det första halvåret i år. Förövaren var ofta en jämnårig som druckit alkohol, berättade överläkare Anna Möller i Studio ett. Psykoterapeuten Börje Svensson menade i samma program att förövarna avmänskligar sitt offer och tappar vi-känslan och talade om en demoraliserande process, vilket gör att unga tappar gränserna. Det låter alltså som om Bryt!-projektets demoraliserande och gränsöverskridande effekt redan har uppnåtts.
Nu är det dags för föräldrar att protestera, för lärare och rektorer att säga ifrån, men det är också hög tid att börja tala om elefanten i rummet och ställa Skolverket och ansvariga politiker till svars för denna kollektiva våldtäkt på barn.
RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se
 
eBlick
En_drom_gor_entré
feb 13, 2020
Det är en märklig tid vi lever i. Det som förr ansågs helt naturligt kan inte längre tas för givet. Det gäller många områden i livet som till exempel detta med relationer.
eBlick
feb 06, 2020
En historisk vecka har lagts till handlingarna. I söndags var det ett så kallat palindromdatum; 2020-02-02, vilket betyder att datumet blir det samma både baklänges och framlänges.
eBlick
jan 31, 2020
I måndags var det 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz. Tiden går och med den försvinner allt fler överlevare som kan vittna om katastrofen och föra detta svarta minne vidare till kommande generationer.
eBlick
jan 16, 2020
De senaste decennierna har inneburit enormt stora förändringar när det gäller synen på etik och moral i vårt samhälle. Det som förr ansågs vara ett naturligt sätt att leva och orientera sig gällande etiska och moraliska frågor gäller inte längre. Frågor som äktenskap och familj, samliv, sexualitet, könsidentitet, manligt och kvinnligt, livets början och slut, abort, dödshjälp, mitt och ditt, vad är sanning, brottslighet, respekten för liv, människovärde. Ja, listan kan göras lång.
eBlick
jan 10, 2020
Vi har gått in i ett nytt år och då hör det till att både titta bakåt på året som gått och framåt mot det som komma skall. En del lyssnar på Islands völvor, tittar i spåkulor, spår i kort eller vänder sig till shamaner. Andra vänder sig till tunga samhällsanalytiker. Men ambitionen är den samma, att ligga steget före, för att vara någorlunda förberedd på det kommande.
eBlick
jan 02, 2020
William Shakespeare myntade en gång ett uttryck: “En stolle ser sig själv som vis, en vis man ser sig själv som en stolle”. Detta visdomsord bör det politiska etablissemanget i Europa och USA fundera över och ta till sig, för de som av dessa “visa” ansetts som stollar har nu valts av folket på ett sätt ingen trott varit möjligt.
eBlick
dec 12, 2019
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”. Dessa bevingade ord av sir Winston Churchill sammanfattar på ett talande sätt brexit-striden som rasat på de brittiska öarna sedan 2015 och som ikväll får sitt avgörande, men även dagens Sverige sedan valet 2014, då den förödande Decemberöverenskommelsen slöts.
eBlick
dec 05, 2019
Är Sverige månne redo för en ny giv och en ny regering? Den S-märkta författaren och debattören Daniel Suhonen, chef för den socialistiska tankesmedjan Katalys och öppet kritisk till regeringen Löfvens överenskommelse med Centern och Liberalerna skrev i en krönika i Arbetaren 21 november: “Det vi såg (Löfven i SVT:s Agenda 2019-11-17) var slutet för Sverige som vänsterland och ett land där socialdemokratin har något slags grepp över tanken, med makt att formulera de bärande tolkningsramarna för nationens öden.
eBlick
nov 21, 2019
Det har nu gått ett kvarts sekel, sedan lördagen den 13 november 1994 då svenska folket med en liten, men nog så avgörande marginal röstade för ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, EU. Det har stormat rejält kring EU sedan finanskrisen 2008 och flyktingkrisen 2015.
eBlick
nov 14, 2019
Det barkar mot vinter och enligt SMHI och motsvarigheterna i våra grannländer så kommer denna vinter att bli en mild och aningen blåsig historia med starka vindar och mycket nederbörd. Detta kan vara goda nyheter för landets elkunder.
eBlick
nov 07, 2019
Fars dag är en fin tradition som i vårt avlånga land började firas för över 80 år sedan. I de Nordiska länderna sker detta den andra söndagen i november månad.
Senaste nytt
Senaste blogginläggen
Christian Mölk | 12 feb, 2020
Christian Mölk | 26 jan, 2020

SVT

Christian Mölk | 21 jan, 2020
Christian Mölk | 11 nov, 2019
Christian Mölk | 30 okt, 2019
Christian Mölk | 13 aug, 2019
Ruben Agnarsson | 23 maj, 2019
Christian Mölk | 08 maj, 2019