Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

En kollektiv våldtäkt på barn

Ruben Agnarsson | 21 sep , 2017
Syndikalister, anarkister och vänsterradikala aktivister har tillsammans med Feministiskt initiativ fått fri tillgång till de svenska klassrummen via den normbrytande lärarhandledningen Bryt!. En närmast revolutionär stämning har skapats när dessa politiska grupperingar – som till stor del saknar parlamentarisk representation i riksdagen – har fått regeringens stöd att indoktrinera våra svenska barn i normlöshet och sexuell frigörelse.
En_kollektiv_valdtakt_pa_barn
Bland de 26 personer som tagit fram materialet kan 18 personer direkt knytas till den politiska vänstern, i de flesta fall radikal vänster: här finns en av grundarna för Feministiskt initiativ (Fi), en aktiv partistyrelseledamot hos Fi, ytterligare tre som kan knytas till Fi, två syndikalister, en anarkist, tre vänsterradikala aktivister/kulturskribenter, en från utomparlamentarisk vänster, en tidigare chef vid Miljöpartiet, Stockholm, en politiskt sakkunnig (Mp) hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, en lokalpolitiker för Miljöpartiet, en författare på ETC förlag, en skribent på vänstertidningen Dagens Arena, och en politisk sekreterare för Socialdemokraterna.
Ytterligare sju kan knytas til Rfsl och Rfsu (som sedan i somras leds av Vänsterpartiets Hans Linde). Endast en (1) person av totalt 26 saknar vänsterpolitiskt engagemang och representerar inte ett utpräglat särintresse.


Materialet Bryt! genomsyras följaktligen av vänsterpolitisk aktivism, av marxistisk queer-teori och har tydliga anarkistiska drag. Materialet föraktar såväl den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag som den folkliga opinionen hos det svenska folket. Enligt en Sifo-undersökning i april 2008 svarade hela 87 procent av det svenska folket ja på frågan om ”barn så långt som möjligt har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar”. Det är en majoritetsinställning hos befolkningen som författarna till Bryt! helt bortser från och dessutom öppet hånar.
I handledningen jämförs även reklamkampanjen ”Bevara äktenskapet”-kampanjen i Stockholms tunnelbana hösten 2007 med ståndpunkter som lyfts fram av nynazistiska Nationalsocialistisk front. I kommittén för ”Bevara äktenskapet” satt bland annat riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD).
En samling vänsterextremister där de flesta representerar partier som inte ens kommer in i Sveriges riksdag, har alltså fått regeringens och statens stöd att – tillsammans med utpräglade särintressen – jämföra åsikter som bärs upp av parlamentariker i Sveriges riksdag och av en majoritet av Sveriges befolkning, med nynazism. Hur knäppt får det bli egentligen när nio av tio svenskars uppfattning jämförs med nynazism?


Det handlar dock inte enbart om ett övergrepp på demokratin. Till detta kommer att denna grupp driver på för en brutal sexualisering av barn och ungas medvetandevärld. Vuxnas abnormiteter ska tvingas på oskuldsfulla barn. Tala om att lansera barnövergrepp på bred front.
Studio ett i Sveriges Radio rapporterade förra veckan om att antalet anmälda våldtäkter bland unga ökar dramatiskt, och på Södersjukhuset hade antalet unga under arton som våldtagits och därför sökt hjälp fördubblats under det första halvåret i år. Förövaren var ofta en jämnårig som druckit alkohol, berättade överläkare Anna Möller i Studio ett. Psykoterapeuten Börje Svensson menade i samma program att förövarna avmänskligar sitt offer och tappar vi-känslan och talade om en demoraliserande process, vilket gör att unga tappar gränserna. Det låter alltså som om Bryt!-projektets demoraliserande och gränsöverskridande effekt redan har uppnåtts.
Nu är det dags för föräldrar att protestera, för lärare och rektorer att säga ifrån, men det är också hög tid att börja tala om elefanten i rummet och ställa Skolverket och ansvariga politiker till svars för denna kollektiva våldtäkt på barn.
RUBEN AGNARSSON
Chefredaktör
ruben@inblick.se
 
eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.