Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Fred mellan Israel och Förenade Arabemiraten

Robin Olsson | 20 aug , 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
ledarerobin_webb
Tillsammans med fredsmäklaren Donald Trump och Abu Dhabis kronprins Sheikh Mohammed Bin Zayed har han förhandlat fram ett fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten (UAE). Abu Dhabi är ett av sju furstendömen, emirat, som sedan 1971 utgör UAE. På grund av den rådande coronapandemin skedde förhandlingarna av avtalet på distans och inte öga mot öga som tidigare. Vid till exempel Camp David-avtalet 1978 som stiftade fred mellan Israel och Egypten eller vid avtalet i Washington DC 1994, då ett liknande avtal ingicks mellan Israel och Jordanien. Tanken är dock att det formella avtalet parterna emellan ska signeras under en ceremoni i Washington D.C om ett antal veckor.

Fredsavtalet ses av flera internationella bedömare som en stor triumf för president Donald Trump och för Benjamin Netanyahu som båda starkt stöttat den plan för fred som president Trumps svärson Jared Kushner presenterade förra året. En plan som bland annat säger att Jerusalem är Israels odelbara huvudstad. Vidare skulle Israel enligt planen äga rätt att annektera Golanhöjderna och strategiskt viktiga områden på Västbanken. Hur det blir med det senare återstår dock att se då
detta kan vara en del av överenskommelsen i avtalet med UAE.

För första gången i historien kommer nu en israelisk ambassad att upprättas vid Persiska viken och judar äga rätt att besöka UAE. Furstendömena ligger strategiskt och hyser världens sjunde största oljereserv. Sedan gammalt styrdes området av perser och portugiser och var från slutet av 1800-talet ett brittiskt protektorat. Emiraten styrs idag enligt gammal islamisk tradition av monarker, som internt i ett råd väljer sin president. Konfederationen rymmer den välkända huvudstaden Abu Dhabi
och världsstaden Dubai. Landet är ingalunda någon demokrati, något som dock inte hindrat att relationerna till västvärlden varit goda och att landet utgjort en viktig handelspartner genom åren. Dessa goda relationer till i huvudsak USA har varit av avgörande betydelse för att förhandla fram detta historiska avtal som nu har satt världens Mellanösternpolitik i gungning. Få verkar ha sett detta avtal komma. Det tredje i ordningen där Israel ingår fred med ett arabland. Sakkunniga i Sveriges Television (SVT) hade svårt att hitta de rätta orden. SVT:s Mellanösternkorrespondent Stina Blomgren sade:
– Det återstår att se om det här avtalet är så stort som man påstår.

Sveriges regering har i samklang med SVT och terrororganisationen Hamas varit skeptiska till avtalet som öppnar upp förbindelserna mellan de forna fienderna i form av ambassader, handel och annat utbyte. Iran ser avtalet som en dolkstöt mot palestinierna och denna hållning verkar Sveriges tystnad ge uttryck för. Palestinska myndigheten (PLO) har mött beskedet med fördömanden och lär göra allt i sin makt att försöka omintetgöra det.
– Avtalet tjänar inte den palestinska saken utan förstärker den sionistiska berättelsen. Avtalet uppmuntrar ockupationsmakten att förneka palestiniernas rättigheter. Det som krävs är att alltid understödja palestiniernas kamp mot ockupationen. Vi palestinier kan stå emot planerna på annektering genom totalt motstånd med arabiskt och internationellt stöd, inte genom att det ingås avtal med ockupationsmakten, sade en minst sagt förgrymmad Hazaem Qassam, talesperson för terrororganisationen
Hamas, till SVT.

Avtalet som fått namnet Abraham-avtalet beskrivs av USA:s president Donald Trump som "historiskt". Avtalet syftar till att normalisera relationen mellan länderna och innebär att ömsesidiga ambassader inrättas samt flygförbindelser och bilateral handel.  “Enormt genomslag i dag! Historiskt fredsavtal mellan våra två fina vänner, Israel och Förenade arabemiraten", skrev Trump på Twitter. USA, FN, EU, Egypten, Oman och Jordanien sällade sig till hyllningskören denna dag. Frågan är vilka andra länder i arabvärlden som kan tänkas följa efter.

Detta är den största diplomatiska framgång i Mellanösternkonflikten sedan fredsavtalet vid Camp David 1978, då bilderna på president Jimmy Carter, Anwar Sadat och Menachem Begin kablades ut över världen. Detta ögonblick den 13 september 1978 förärade dessa herrar ett värdigt Nobelpris. Frågan är om Donald Trump, Benjamin Netanyahu och kronprinsen av Abu Dhabi får samma uppskattning.

ROBIN OLSSON
redaktionen@inblick.se

eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.