Navigera till koncernens hemsidor
Inblicks facebook sida Inblicks Twitter sida

Vi står inför ett moraliskt vägval

Robin Olsson | 08 sep , 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
ledarev36

Det fina med den liberala demokratin är att alla medborgare äger rätten att tycka, tänka, leva och påverka sitt samhälle efter sitt hjärtas övertygelse och delta efter egen förmåga i den demokratiska processen.

Demokratin upplever i dag sina utmaningar inte minst i Putins Ryssland och Lukasjenkos Belarus. Vi står inför ett vägval både politiskt och moraliskt över hela vår jord, från USA i väster till Europa och Ryssland i öster. Det finns klara skiljelinjer och tendenser, åt olika håll beroende på land och kontinent.
Ett omen i tiden som borde få medborgarna att lystra lite extra till Björn Afzelius är förutom Putin och Lukasjenko den liberale riksdagsmannen Robert Hannahs motion om att kriminalisera vad han kallar “omvandlingsterapi”. Han anför i sin motion: “Inför ett lagbrott mot omvandlingsterapi” och “Ta bort bidrag från organisationer som sysslar med omvandlingsterapi”. Han skriver: “Organisationer eller religiösa samfund som sysslar med sexuell omvandling eller omvandling av könsidentitet ska inte heller ges några som helst statliga eller kommunala bidrag. Detta bör gälla såväl om de själva genomför omvandlingsterapin, stöttar företeelsen eller råder familj eller hbtq-personer om var man kan genomföra omvandlingsterapi”.

I frihetens namn vill alltså Hannah i lag förbjuda kyrkor, trossamfund och troende att framhålla, praktisera och uttrycka sin kristna tro och syn på sex och äktenskap, så som det praktiserats och lärts under 2 000 år. I Svenska kyrkans gamla handbok står att läsa: Underbara äro dina verk, Herre Gud,
underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.
Hela den västerländska kulturen och civilisationen bygger på just denna judisk-kristna etik och moral. Om detta tvistar icke de lärde, även om de idag gör allt i sin makt för att förändra naturlagar och traditioner.
Det anstår majoriteten i varje civiliserad demokrati att fritt stifta sina lagar och stadgar. Hannah har tack och lov all rätt att agitera och motionera för sin åsikt, hur fel han än må ha. De grunder västerlandets principer vilar på, som näringsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet bygger på denna frihetsprincip. Genom århundraden av förändring har dock synen på dessa friheter fått en ny skepnad. Från den liberala grundtesen som tillskrivits den franske filosofen och upplysningsmannen Voltaire: "Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den" till Robert Hannah är steget stort, för att inte säga himmelsvitt.

Den nya “toleranta” liberalismen fruktar uppenbarligen all form av opposition till sin egen sanning, så till den grad att alla oliktänkare ska lagstiftas bort. Detta är inte tolerans och mångfald som berikar vårt land. Frågan många ställer sig är om RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) fritt ska äga tillträde till våra skolor och dagis och upprätthålla sitt statliga understöd? Vad kallas deras verksamhet där de propagerar för sin regnbågsideologi?
Är detta i laglig mening en form av “omvändelseterapi”, för att använda Hannahs egna ord, som strider mot den lag han vill instifta? Detta svarar han inte på och diskussionen lär fortsätta. Detta ämne har även uppmärksammats av SVT:s Uppdrag granskning som varnar för de negativa
effekterna av “könsbyte” bland svenska barn och ungdomar.

Ett upplyst och civiliserat samhälle måste tåla att göra avvägningar om vad som är moraliskt rätt och fel. Individers rätt till barn kontra barnets rätt till sin biologiska mor och far är en sådan aspekt. I ett tolerant samhälle torde vi alla kunna diskutera dessa frågor, äga rätt att tycka olika och utifrån det forma vårt framtida Sverige med medmänsklighet och respekt för alla. Denna mångfald är inte farlig, den är nödvändig och berikande om inte Sverige ska bli en totalitär diktatur.

ROBIN OLSSON
redaktionen@inblick.se
eBlick
ledare_webb
sep 14, 2020
Den kände författaren Vilhelm Moberg sade en gång att: “Socialdemokraterna bara har två idéer. Att ta makten och att behålla den”. Aldrig förr har det varit lika tydligt som nu. Före detta Broderskapsrörelsen, dagens Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), har för första gången fått en muslimsk ordförande, då förbundets kongress den 22/8 valde Sara Kukka-Salem till Ulf Bjerelds efterträdare.
eBlick
sep 08, 2020
Björn Afzelius sjöng en gång “Sådan är moralen i den svenska jämmerdalen”. Nog är det värt att begrunda vilken etik och moral som var, är och som borde vara vårt rättesnöre i framtidens Sverige, särskilt i en sådan stund som denna.
eBlick
aug 27, 2020
När sommaren mot hösten sig vänder, nalkas ett nytt skol- och riksdagsår. “Plikten framför allt” var den gamle kungen Gustaf VI Adolfs valspråk, han som öppnade riksmötet från sin skimrande tron. Dessa bevingade ord om “plikt” har dock med åren blivit en aning omodernt, precis som tronen inte längre är ett tema i riksmötets öppnande.
eBlick
aug 20, 2020
Idag inleder vi en ny era av fred mellan Israel och arabvärlden, tillkännagav en strålande glad premiärminister Benjamin Netanyahu förra veckan inför världens medier.
eBlick
aug 13, 2020
Explosionerna i Beirut förra tisdagen var så kraftfulla att de nådde Cypern och kändes som en mindre jordbävning i Cyperns huvudstad Nicosia. Exakt vad som hände i Beiruts hamn vet vi inte.
eBlick
aug 07, 2020
Coronapandemin stängde helt och hållet ner många samhällen över världen. Sverige följde inte i det spåret utan höll en något mer öppen strategi. Men restriktioner, förbud och rekommendationer infördes, såsom mötesförbudet, vi får inte samlas mer än 50 personer under samma tak.
eBlick
jul 16, 2020
EU som ska vara en alltigenom demokratisk union, som ska stå för mänskliga fri- och rättigheter och som är en del av den modernt tänkande världsordningen, bör på allvar visa att man är Israels vän. För EU och Sverige bör det inte råda någon som helst tvekan om övertygelsen att Israel är Mellanösterns enda fungerande demokrati.
eBlick
jul 07, 2020
Nu börjar slaget om Sveriges finanspolitik. Skall vi vara ett land med en egen finanspolitik eller skall vi bli en del av Europas förenta stater? Under midsommarafton satte sig EU:s stats- och regeringschefer vid förhandlingsbordet för att diskutera EU:s enorma räddningspaket, värt nästan 8000 miljarder kronor. En stor majoritet av EU:s medlemsländer vill att den största delen skall vara bidrag. Detta är något som Sverige tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike, anser vara allt för generöst, och som de vänder sig emot.
eBlick
jun 25, 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med den ökände Dan Eliasson i spetsen skickade 2018 ut en folder: Om krisen eller kriget kommer. Med facit i hand var detta tyvärr något för Sverige i tiden.
eBlick
jun 18, 2020
Det är virusets, klimatångestens och protesternas tid. Sverige är på många sätt en märklig plats. På andra ställen i världen får radikala idéer kraft. Radikala åtgärder vidtas, samhällen har stängts ner, gamla ekonomiska system utmanas, statens roll omprövas, radikala krafter kliver fram.
eBlick
jun 04, 2020
Friluftsområden och parker har i dessa dagar blivit oaser med vältrampade skogsstigar. Människor går kvälls-, morgon- och söndagspromenader som aldrig förr. Plötsligt känner svenskarna behov av att komma ut, få luft och röra på sig.