Äldre kvinnor i reklam ökar viljan att köpa

Inrikes • På 1980-talet blev företag rekommenderade att inte använda äldre kvinnor i reklam. Det håller på att förändras. På senare tid har allt fler företag börjat använda sig av äldre kvinnor som modeller i sina annonser. Forskning visar att det gynnar köpviljan hos kvinnor.
Suzanne Reuter, 70, syns ofta i ICA:s -tveklam.
Foto: ICA
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙