Urkraft är vad man heter. Dess verksamhet bygger på att ta fram den inre styrkan, den så kallade urkraften, hos en person som av olika orsaker står långt från arbetsmarknaden. En tro på människan, som för denne öppnar dörrar och ger möjligheter.

Urkrafts lokaler ger ett välkomnande intryck, med dess färgglada och hemtrevliga inredningsdetaljer. Här finns bland annat en lounge där man kan ta sig en kopp från kaffemaskinen och sätta sig för att samtala med andra eller bara vara, eller vänta in någon. Utöver kontorsrum finns ett mindre datorlandskap, och ett rum där man har kreativ verksamhet i form av konst. Det finns också studierum för studerande som vill sitta ostört.

Professionell personal

I lokalerna finns en lika välkomnande personal. Bland företagets tjugotal anställda som jobbar med och driver Urkraft finns lärare, studie- och yrkesvägledare, ekonomikompetens, socionomer, beteendevetare, IT-utbildade, pedagoger och vårdutbildade.

En av veteranerna på Urkraft är Therese Lundgren. Det är hon som håller i trådarna till de flesta av projekten, och är lite av spindeln i nätet när förslag till nya projekt ska utformas, befintliga utföras och avslutade projekt utvärderas.

– Jag jobbar med projekt och verksamhetsutveckling. Jag handleder också personer som behöver stöd i att finna sin väg tillbaka till arbete, studier eller en hållbar vardag.

I den rollen har hon varit sedan decennier tillbaka, närmare bestämt i lite över tjugo år, och trivs fortfarande på sin arbetsplats.

– Jag älskar att jobba på Urkraft. Det är otroligt varierande arbetsuppgifter och det är väldigt tillfredsställande att kunna vara med och påverka företagets drift, verksamhet och mina egna arbetsuppgifter. Det är utmanande, varierande och också ibland lite påfrestande med allt ansvar som ligger i att vara medägare av ett socialt företag.

Började som deltagare

En annan veteran i sammanhanget är Olof Palm med sina 27 år på nacken som anställd. Han jobbar också som handledare men ansvarar även för de företagskunder som Urkraft hjälper med hemsidor, digital marknadsföring och andra IT-relaterade uppdrag.

– Jag hade möjligheten att få börja på Urkraft som ung vuxen och hade då behov av att få guidning till vilken väg i livet jag skulle ta yrkesmässigt. Jag hade just gått en IT-utbildning på högskolan i Skellefteå men trevade litegrann om det var rätt bransch för mig. På Arbetsförmedlingen fick jag tips om Urkraft och att de hade en IT-avdelning där man fick testa på att jobba med riktiga IT-relaterade arbetsuppgifter.

– Tiden som deltagare på Urkraft var grymt givande för mig och det gav mig en livskompass om vilken väg jag arbetsmässigt ville ta. Efter min tid som deltagare fick jag sedan frågan om jag ville fortsätta som fastanställd handledare och då jag insett det var helst människors utveckling och resa i livet jag ville jobba med och inte bara med utveckling av IT-system eller hårdvara så var det ett givet val att tacka ja!

Drabbades av utmattning

På Urkraft finns också Jenny Lundmark. Hon har inte varit med lika länge, men är ett välbekant ansikte för bland annat de utrikesfödda som kommer till Urkraft för att få stöttning och lärande i det svenska språket.

– Jag älskar att arbeta på Urkraft. Jag känner det som att jag har hittat hem. Jag har varit anställd här sedan 2019. Att arbeta på ett socialt företag är oerhört givande på många sätt. Jag är utbildad beteendevetare med IT-inriktning samt inom socialt arbete på Umeå Universitet och har lång erfarenhet av att arbeta som jobbcoach, utbildare, utbildningsadministratör och inom rekrytering på olika privata företag.

Hon möter också människor med psykisk ohälsa, något hon själv kan relatera till.

– Stressnivån var oerhört hög på mina tidigare arbetsplatser, vilket ledde till att jag till slut drabbades av utmattningssyndrom. I min rehabiliteringsprocess började jag arbetsträna på Urkraft och blev till slut anställd.

– När jag exempelvis möter människor här som går igenom liknande svårigheter som jag själv har erfarenhet av känner jag att jag kan bidra med en typ av stöttning och förståelse som jag bara kan ge på grund av att jag själv har drabbats av utmattningssyndrom. Att få en anställning på Urkraft blev en stor positiv vändpunkt i mitt liv.

Företaget fokuserar mycket på just psykisk ohälsa genom föreläsningar, samtal och fysiska aktiviteter av olika slag.

Ett mångsidigt företag

Under de första åren drev Urkraft en restaurang och ett bageri. Därefter riktade man in sig mer på arbetsmarknadsutbildning, med fortsatt fokus på att hitta verktyg för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat startades ett studiecenter i Urkrafts lokaler i samarbete med Skellefteå kommun för att ge studerande med funktionsvariationer större möjligheter att lyckas med sina studier.

Vid sidan av har Urkraft varit arrangör för den nedlagda lokala stadsfestivalen Skellefteåfestivalen. En tillställning som blev en succé bland stadsborna.

Många viljor

Det senaste förvärvet av Urkraft är Kulturparken, en tidigare plantskola en liten bit utanför Skellefteå. En slags oas där inskriva deltagare hos Urkraft kan ägna sig åt trädgårdsarbete.

– Där kommer vi bland annat att erbjuda arbetslivsrehabiliterande verksamhet inom grön rehabilitering, berättar Therese.

– Alla vi som jobbar här driver företaget tillsammans och det betyder att vi är många viljor och mycket åsikter som ska samsas. Men vi har en bra balans av kompetens bland alla mina kollegor, säger Therese avslutningsvis.

Fakta: Det här är Urkraft

Urkraft i Skellefteå är ett socialt företag med det övergripande målet att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Som socialt företag har vi valt en företagsstruktur där grundstommen är Föreningen Urkraft och dess stadgar.

Föreningen äger aktiebolaget Urkraft ASF AB. Som anställd i koncernen Urkraft så är man medlem i föreningen Urkraft och har därmed rösträtt och medbestämmande i alla beslut som tas. Det finns inga ägare och all vinst återinvesteras i verksamheten. Vi följer regeringens definition av ett arbetsintegrerande socialt företag.