Det betonar Nike Örbrink, ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU under ett Örebrobesök.

– Det goda samhället kräver också goda värderingar. Du kan aldrig via en skattereform få unga att resa sig upp för äldre i kollektivtrafiken.

Nike Örbrink är statsvetare, men kommer hon in i riksdagen i höstens val så tänker hon satsa på politiken ett antal år.

Men nej, inte politiker för all framtid.

– Jag vill avsluta mina studier i statskunskap.

Som aktiv politiker gör hon sitt sjunde år och har sett ungas intresse också för KD – I höstas värvade vi på några månader 1000 nya medlemmar till KDU.

Sjukvården högt prioriterad

Sjukvården är en högt prioriterad fråga bland unga – Vi utmanar Socialdemokraterna om sjukvårdsfrågorna. Vi erbjuder en röst till höger. Där finns en plats att dela bland förstagångsväljarna.

Men hårda frågor i skuggan av Ukrainakriget och Nato-medlemsskap skymmer inte mjukare frågor.

– Nej, det brutala anfallskrig Ryssland bedriver mot Ukraina gör det ännu viktigare att försvara våra kristdemokratiska värderingar. De slutar inte vid vår nationsgräns. Vi har ett moraliskt ansvar till det ukrainska folket att erbjuda dem stöd och även försvarsmaterial. De kristdemokratiska värderingarna är lika viktiga där som på andra områden.

Kring vilka andra frågor står Nike Örbrink på barrikaderna?

– Sjukvårdens situation och att bekämpa den psykiska ohälsan, som drabbar alltför många unga. Vården idag i Sverige är alltför ojämlik. Det ska inte vara någon skillnad var du bor vilken vård du får. Lägg ner regionerna. Låt staten ta ett nationellt ansvar för en jämlik vård i hela landet.

Otryggheten drabbar de unga

– Idag riskerar en ungdom att bli rånad på väg hem från fotbollsträningen en sen kväll. Den unga tjejen kan mycket väl möta sin förövare i parken där hon tidigare utsattes för övergrepp. Han har fått ett alltför kort straff. Detta är en av våra största kriser. Idag låser man dörren om sig i Sverige. Men det fanns en tid då unga tjejer inte gick hem med nycklarna tryckta mellan knogarna.

Att KD och KDU uppfattas som ett hårt parti är hon inte rädd för.

– Ibland krävs det hårda tag för att stå upp för de mjuka värderingarna. Om en kvinna eller tjej blivit utsatt för en av de grövsta kränkningarna, att någon trampat på hennes människovärde, då är det politikens ansvar att se till den som begått ett sådant brott också hamnar bakom lås och bom och sitter där länge. KD har inte blivit hårdare, men verkligheten har blivit det.

KDU vill också höja sin röst för ungas psykiska ohälsa. Varför har den närmast exploderat bland unga människor?

– Kombination av mycket prestationskrav, att leverera i skolan och även socialt är delorsaker. Det som sker på sociala medier skapar en känsla av otillräcklighet. Vuxna har svårt att förstå att mobbing och kränkningar som elever möter i skolan följer dem hem.

Vill se en elevhälsogaranti

Har barn- och ungdomspsykiatrin har svårt att möta de ungas rop på hjälp?

– Vi vill se en elevhälsogaranti. Det ska finnas en kurator på skolan hela tiden. Jag minns när man behövde få prata av någon och fann en lapp på kuratorns eller skolhälsovårdens dörr. ”Konferens, tillbaka nästa vecka”. Men psykisk ohälsa kan inte vänta. Hur kan en ungdom fokusera på mattelektionen på eftermiddagen om dörren till skolhälsovården är låst på förmiddagen?

Även för barn och ungas psykiska ohälsa ropar ojämlikheten högt.

– Största problemet är var i Sverige du bor. I Stockholm fick 80 procent ett första möte med BUP inom 30 dagar. I Västernorrland var det endast 12 procent som får hjälpen i tid.

Nike betonar att ingen förälder ska behöva undra om det var fel att bosätta sig på landsbygden när ens barn börjar må dåligt och inte får hjälp i tid.