Det är Tidningen Inblick och Kanal 10 Förlag som delar ut boken.

Väckelsepredikanten Frank Mangs var under sitt långa liv en människofiskare och författare som vandrade fritt mellan samfund och över land och hav.

– Det sägs att Billy Graham ska ha sagt att om inte Frank Mangs kommit till USA hade inte de stora väckelserna börjat, säger Lennart Oderhem på Kanal 10 Förlag, som nu packar böcker för fullt för att skicka ut i juletid.

Unik gåva

– Det var min bror Calle Claesson som talade med en företagare från Närpes i Finland. Företagaren är även involverad i Frank Mangs Center där uppe och därav föddes idén till denna unika julgåva, säger Tommy Claesson.

Frank Mangs kallade inget specifikt samfund för sitt eget. “Är jag bland pingstvänner är jag en missionsförbundare och bland missionsförbundarna en pingstvän”, sa han i en predikan.

Frälsningens väg skrevs i original 1932 då han mestadels var verksam i Oslo där stora skaror kom till tro på Kristus. Därav blev det nödvändigt att skriva ner vad han ansåg vara “frälsningens väg”. Den bok som nu ges ut är en nyutgåva som precis gått ur pressarna.

I förordet skriver författaren: “Boken riktar sig i första hand till sökare och nyfrälsta, men det är möjligt att den har något att säga även till andra. Min längtan och bön har varit att kunna presentera sanningarna så enkelt och rakt på sak att ingen, som verkligen vill finna vägen, ska behöva gå vilse. Bed att sanningen ska göras levande för din själ.”

– Vi vill ge fångarna en gåva som kan förmedla hopp och frälsning, det som julen handlar om på riktigt. Jag ser med stor förväntan fram emot vad responsen från fångarna kommer att bli.

Lång tradition

Det är en lång tradition att svenska fångar och interner får tidningen Inblick som gåva, då exemplaren sponsras av en gåvoprenumerant. Dessa fångar har genom åren skickat otaliga brev till redaktionen med tack och vittnesbörd om vad Jesus gjort i deras liv.

– Vi är så tacksamma för alla gåvoprenumeranter som gör detta arbete möjligt och för de fångar som genom detta får ett förvandlat liv, säger Tommy.

– Ett brev i veckan får vi i snitt från landets fångar. Detta arbete gör Inblick unika i Sverige.

Förebilden för Tommy Claesson när det gäller att nå ut till fångar med evangelium är delvis hämtat från USA.

– God behind the bars heter en organisation som evangeliserar och döper fångar. Det är en annan syn och kultur i USA gentemot i Sverige, men det är samma Gud och samma frälsare vi tjänar.

Sanningens budbärare

Frank Mangs kom själv till tro i tidig ålder och hela hans 97-åriga liv blev sedan en kamp med en kallelse att vara sanningens budbärare. Hundratusentals människor kom till hans möten och tusenden kom till tro. Hans möten var så eftersökta att det bildades köer och arbetsbelastningen var stor.

Hans budskap var enligt hans dotter Margareta Mangs ett som fångade hans publik.

– Pappa kunde med sin stämma fånga rummet och förmedla sitt budskap, berättar hon för Inblick.

Dörrar öppnades i hela Skandinavien och även i USA.

– Pappa var tre gånger över till USA och predikade. Då var han borta länge, tre månader och även ännu längre.

I USA predikade han bland svenskamerikaner då han ogärna predikade på engelska. Hans karaktäristiska brytning på österbottniska från Närpes hördes hela livet igenom, trots att han bodde i Sverige och Värmland större delen av sitt liv.

– En resa som mamma och pappa gjorde 1938 blev synnerligen strapatsrik. De körde då med sin nya bil från Stockholm hela vägen till Israel och Palestina.

Hela resan dokumenterades noggrant av Frank som köpt en filmkamera. Bland alla bibliska platser och pyramider finns ett annat minne bevarat.

– De satt på balkongen på sitt hotellrum, när flygplanen plötsligt flög in över Wien. Soldaterna marscherade på gatorna och pappa sprang ner med sin filmkamera.

– Han ställde sig på en stol i folkvimlet och fick på så vis se vad som försiggick.

– Där och då åkte Adolf Hitler genom staden, något pappa fångade på film på några meters avstånd. Denna och mycket annat har jag kvar.

Frank Mangs var mycket intresserad av att läsa och att fotografera.

– Hela den resan är dokumenterad och vad jag förstår så var även jag med, även om jag föddes först 1939, säger Margareta.

Många böcker

Frank Mangs har förutom Frälsningens väg skrivit otaliga böcker.

– Efter att vi flyttat till Töcksfors 1954 började pappa skriva böcker på heltid. Det blev en massa böcker och brev. Jag har inte läst alla och vet inte hur många titlar det blev.

Förutom förkunnelsen och den djupa andliga dimensionen var Frank Mangs även en naturmänniska som älskade att fiska och att bada finsk bastu.

– Han trivdes bäst i Stenbyn söder om Töcksfors där han kunde sitta och titta ut över sjön och kyrkan. Det var nog så han föreställde sig himlen.