När Kristna bönder anordnade konferens i Horred var temat ”Gud hör bön(der)”, vilket antyder att bönen var i fokus under helgen.

– Vår bön är att vi bönder ska bli fyllda med helig Ande och eld, till att bli vittnen och lärjungar i en tid av avfall, säger ordförande Herbert Nyman om konferensen där Sven Almqvist, Morgan Carlsson och Christer Serholt var talare.

Både andlig och praktisk beredskap stod på dagordningen.

– Jag skulle vilja säga att syftet med att undervisa om att söka sig närmare Herren är att kunna klara en situation när beredskapen är väldigt undermålig samtidigt som hoten ökar. Sverige är i ett väldigt utsatt läge, konstaterar Herbert Nyman.

– Mitt i den nödens tid som kan komma över landet tror vi att Gud vill öppna ett himmelens fönster över Sverige och att människor på nytt hittar vägen till frälsning. Det är viktigt att förbereda oss, vi ser bonden som en resurs i en kristid.

– Vi vill så gott det går förbereda oss på att vara reträttplatser för människor. Att betjäna med mat, ställen att dra sig undan. Var och en kan betjäna med det man har.

Senfärdighet och naivitet

Herbert Nyman konstaterar att hanteringen av Sveriges civila beredskap har präglats av en naivitet i alla led. Trots att varningsklockorna har ringt under lång tid har besluten om nödvändiga åtgärder präglats av senfärdighet.

– Det finns ingen förberedelse idag. Livsmedelsutredningen som kom i förra veckan talar om att Sverige behöver ha tre månaders beredskap. Utredningen skulle vara klar för ett år sedan men blev klar först en bit in på detta år. Lantmännen beskriver hur det tar 3-5 år att skapa ett livsmedelslager som varar i tre månader, betonar han.

Förslagen föreslås bli lag den 1 januari 2025.

– Det brådskar. Det finns ingenting planerat så här långt. Det handlar både om de stora övergripande planerna, men varje gård måste också finnas med, tillägger Herbert Nyman.

– De stora livsmedelskedjorna bekräftar att matlagren endast räcker i 3-5 dagar. Bombas det bort några centrallager blir situationen ännu mer akut. I norr skulle vi inte ha mat för dagen, utan endast kunna äta en gång i veckan, säger Herbert Nyman, som driver lantbruk utanför Piteå.

Han är samtidigt glad att det nu äntligen sker något när det gäller livsmedelsberedskapen.

– Det är ett bönesvar. Jag har varit med såpass länge i LRF och var med när Fredrik Reinfeldt skulle ta sig an framtidsfrågorna. Då var beredskapsfrågorna en ickefråga, livsmedelsnäringen fick inte vara med i diskussionen om framtidsfrågorna. Det har vi löst med EU, menade Reinfeldt.

Mat i tre månader

Utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” slog fast att målet för beredskapen ska vara att säkerställa att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning i försörjningen.

Utredningen hänvisade till att propositionen Totalförsvaret 2021-2025 efterlyste en livsmedelsberedskap där livsmedelsförsörjningen är tryggad inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade.

Utredningen konstaterar att livsmedelsberedskapen börjar hos var och en av oss och att enskilda därför bör ha livsmedel motsvarande minst en veckas förbrukning. Befolkningens kunskap om vad en lägre servicenivå från samhället kan innebära avseende livsmedel bör dessutom öka.

Kommuner föreslås få ett lagstadgat ansvar för vissa uppgifter inom livsmedelsberedskapen och för att upprätthålla tillgången till nödvändiga livsmedel för befolkningen i kommunen, medan Livsmedelsverket föreslås få uppgiften att ge vägledning och följa upp kommunernas arbete med livsmedelsberedskap.

Även livsmedelsbutiker bör vidta beredskapsåtgärder. Livsmedelsverket föreslås få uppdraget att kartlägga butikernas förmåga att motstå allvarliga störningar.

Beredskapslagring var tidigare omfattande i Sverige. Även om det finns en viss lagringskapacitet i det svenska livsmedelssystemet idag, så är det främst fråga om omsättningslager inom företagens verksamhet. Lagerhållning för beredskapsändamål saknas i dag helt. Ett regelverk om beredskapslagring inom jordbruksområdet införs därför.