Baptisterna var först med demokrati i Sverige

Kristna världen • När Gustav Vasa kom till makten för 500 år sedan blev Sverige protestantiskt. Kristendomens betydelse för Sverige kan inte överskattas. Bland annat var protestantiska kristna först när det gäller demokrati i Sverige.
Baptisterna var först med demokrati i Sverige
Sverige firar 500 år som nation. Demokratin som styrelseskick där makten utgår från folket genom fria val, där de förtroendevalda till landets beslutande församling utses styrande utses, kom först för
Foto: SUYASH DWIVEDI / WIKIPEDIA
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙