- Det var ett drömprojekt att skriva en bok om Jesus. Ända sedan konfirmationen har jag velat skriva en sådan bok. Det säger Dick Harrison, författare, tv-personlighet och professor i historia vid Lunds universitet, som just nu är aktuell med boken ”Jesus”.

– Jesus är ju det stora mysteriet. Han är utan tvekan den enskilda individ som påverkat världshistorien i vår del av världen mest. Två och en halv miljarder människor i världen följer hans bud idag.

– Ibland får jag frågan vart jag skulle vilja resa om jag kunde resa tillbaka i tiden. Då brukar jag svara att jag skulle vilja resa till Golgata, för att se vad som verkligen hände. Eller möjligtvis för att prata med Drottning Kristina om varför hon abdikerade, säger han.

Tidigare har Dick Harrison skrivit om allt ifrån civilisationens gryning till senaste flyktingkriser, som han själv uttrycker det, och bland annat publicerat böcker om franska revolutionen, Henrik VIII, Olof Palme och Engelbrekt.

Genuint intresserad

Men denna kväll befinner han sig på Stadsbiblioteket i Göteborg i ett samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift, om sin senaste bok ”Jesus”, som släpptes hösten 2021.

Att det blev en bok om Jesus, en av världens mest kända gestalter, som det redan skrivits så mycket om och som det finns så många olika åsikter om, beror delvis på hans dotter. Hon är med i kören i Burlövs kyrka och drar föräldrarna till gudstjänsterna.

– Då blir det mycket Jesus, konstaterar han. I vår familj finns Jesus på ett mycket naturligt sätt, säger han.

Ett annat skäl är den stora debatt som finns om Jesus som historisk person.

– Det vimlar av människor som skriver till mig och hävdar att Jesus aldrig existerat. Vissa av dem är professorer, säger han.

– Dessutom tycker jag om utmaningar, svårlösta problem och gåtor. Jag är genuint intresserad av Jesus som person, budskapet, levnadslängden och betydelsen.

Därför vände han sig till förlaget för att få dem intresserade av att ge ut den här boken. Men det var inte helt enkelt att få dem att hoppa på.

– Det fanns helt klart en tröghet. Det tar emot att ge sig in i det här ämnet. Samtidigt som det är uppenbart att det finns spännande historier och olösta gåtor.

Källkritik avgörande

Ändå blev det en bok. Dick Harrison säger att han skrivit den snabbast av alla sina böcker, i ett rent forskningsglädjerus, som han uttrycker det. Det han vill bidra med i debatten är det källkritiska historiska perspektivet.

– Jag är ju inte litteraturvetare, teolog eller sociolog, utan jag betraktar texterna om Jesus så som jag betraktar Heliga Birgitta, Julius Ceasar eller Henrik den VIII. Min utgångspunkt är: ”Vad händer om jag använder mina källkritiska redskap?”

Han menar att detta källkritiska historiska perspektiv är avgörande, för att undersöka trovärdigheten i berättelserna, men också för att förstå Jesus.

– Om vi ska kunna ta Jesus på allvar behöver vi vandra på den smala och källkritiska stigen, säger han.

Han är inte alls ensam om att anse att Jesus existerat. I själva verket, menar Dick Harrison, är det numera få som menar att Jesus inte existerat. Ur vetenskaplig synpunkt är läget mycket bra idag.

– De som inte tror att Jesus funnits, utgör en försvinnande liten minoritet, men de är väldigt högröstade, säger Dick Harrison.

– För så gott som alla antika gestalter är läget sämre än för Jesus. Det är bara Ceasar som vi kan vara säkra på, för han skriver själv, och Cicero, för han skriver brev, säger han.

Kontroversiell person

Orsaken till att man gärna kritiserar Jesus, är enligt Harrison att han är kontroversiell som kristendomens förgrundsgestalt.

– Det är ofta religiösa förgrundsgestalter, som folk vill ogiltigförklara, säger han.

– Hade Jesus inte varit kontroversiell som kristendomens förgrundsgestalt hade ingen historiskt intresserad människa vid sina sinnes fulla bruk betvivlat hans existens, för det finns så mycket att ta på i källorna, ganska nära hans levnad, säger han.

– När det gäller Jesus, talar vi om knappt två decennier från hans levnad till dess att han omnämns i skrift. Då talar vi dessutom om goda brevkällor från folk som var med på platsen, kände hans lärjungar och hade bråkat med dem, vilket de berättar om.

Brevkällorna viktiga

Det är Paulus brev, som Dick Harrison lyfter fram som de goda källor, vilka stärker bevisen för Jesu existens. De är skrivna mycket nära Jesu död, det äldsta är från 50-talet efter Kristus, det vill säga 20 år efter korsfästelsen eller ännu tidigare. Att Paulus brev styrker att Jesus funnits beror på att de är skrivna i ett annat avseende, än för att övertyga om att Jesus funnits. Istället är de skrivna för att det uppstått konflikter eller för att något behöver upplysas om.

– Då råkar Paulus säga saker i förbigående, till exempel om vad Jesus gjort eller tycker, som gör att det är helt uppenbart att alla tar för givet att han har existerat, säger han. Det stärker historiciteten oerhört, menar han.

Liknelser stärker

Däremot är Dick Harrison mer skeptisk till naturmiraklerna i evangelierna, till exempel att Jesus går på vattnet. De menar han mer ska ses som illustrationer. Att Jesus gått omkring och botat sjuka ger han däremot godkänt för.

– Där ger jag källkritiskt godkänt, säger Dick Harrison. För det är mycket svårt att förklara att man gör en så stor poäng av det här i texterna, så nära inpå Jesus levnad, om det inte legat en väldig trovärdig tradition bakom.

Något annat som han menar stärker berättelsen är användandet av liknelser i Bibeln.

– Varför låta Jesus tala i svårbegripliga liknelser, varför inte låta honom säga saker rakt ut?

– Liknelserna är en berättarteknisk tradition, som användes inom den antika judendomen. Den var etablerad och användes som knep för att liknelser var lätta att memorera, men ibland också för att de innehåller ett mysterium som ska knäckas. Det är inget man slumpmässigt hittar på och låter Jesus göra, menar han.

Kvinnans roll unik

Något som också förstärker trovärdigheten av evangelierna är den roll som kvinnorna har.

– Man ska veta att Jesus levde i ett fruktansvärt hårt patriarkalt samhälle, där kvinnan inte hade någon makt alls och ytterst få offentliga uppgifter. Blev du hembjuden var det inte säkert att du ens såg husfrun. Hon skulle hålla sig undan. Det var ett mansvälde på alla punkter. Kvinnliga vittnesmål inför rätta hade ingen juridisk giltighet, hon räknas som en nolla.

Men i evangelierna är det en kvinna, Maria från Magdala, som blir vittne till Jesu uppståndelse.

– Maria från Magdala är uppståndelsevittne nummer ett, konstaterar Dick Harrison. Hon får i uppdrag av den uppståndne Jesus att gå att berätta för de manliga lärjungarna: ”Jag har sett honom, han är uppstånden, jag har fått budskapet.”

– Om man hade velat fejka ihop en historia hade man aldrig stoppat in kvinnliga vittnen. Det sänker trovärdigheten och de hade aldrig accepterats som vittnen i en rättegång. Då hade man exempelvis skrivit att Petrus hade upptäckt Jesus.

– Enda sättet att förklara detta ur ett historieperspektiv är att det bottnar i verklighet, det var så allmänt känt att det inte gick att mörka det.

Det radikala med Jesus

Det är just detta som är det mest radikala med Jesus, att alla får vara med. Det är därför kristendomen vinner, menar Dick Harrison.

– Det är radikalare än vad folk inbillade sig. Normala religioner under antiken tillät inte alla att vara med, de var esoteriska, elitistiska. Jesus är inkluderande, han riktar sig till 100 procent av mänskligheten. Det gör inget om ni syndat, ni kan ändra er. Allt går att förlåta. Jesus riktar sig till alla samhällsklasser, de som syndat, avvikare, sådana som straffat ut sig ur samhället och den kvinnliga delen av mänskligheten som annars inte fick vara med. Den är oerhört inkluderande.

– Detta är unikt, jag kan inte hitta det någon annanstans. Kristendomen är till för alla, och det är därför den vinner.