Halvtid för Agenda 2030

Kristna världen • Agenda 2030 är en ny universell vision för hela mänskligheten. Planen antogs som framtidsvision när representanter för världens nationer samlades i FN:s generalförsamling, i samband med att FN firade sitt 70-årsjubileum. Framtidsvisionen låter som en beskrivning av tusenårsriket och har nu nått halvtid.
Påven Franciskus, som var den kyrkoledare som introducerade agendan i FN, använder uttrycket ”The Noah Moment” och menar att The Great Reset är en ny Noa-tid.
Foto: WIKIPEDIA
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙