1 av 5 israeler under fattigdomsgränsen 2021

Mellanöstern • Tjugo procent av den israeliska befolkningen, cirka 1,95 miljoner människor, ansågs vara fattiga 2021. Det innebär att Israel har den näst högsta fattigdomsgraden i den utvecklade världen, näst efter Costa Rica, rapporterar The Jerusalem Post.
1 av 5 israeler under fattigdomsgränsen 2021
Israels välfärds- och socialminister lovar att de som befinner sig i nöd ska få hjälp.
Foto: PIXABAY
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙