EU vill förbjuda förbränningsmotorer

Utrikes • Europaparlamentet vill ställa om samhället och förbjuda förbränningsmotorer i bilar och fordon efter 2035. Förslaget kommer att ha stor inverkan på bilismen och den individuella friheten i Europa om det blir verklighet. – Jag vänder mig mot det orimliga i förslaget, som kommer att göra oss otroligt sårbara i den krissituation vi befinner oss i, säger europaparlamentariker Charlie Weimers till Inblick.
Enligt EU:s lagförslag så kommer alla bilar som drivs på fossila bränslen att fasas ut mellan 2035 och 2050, om det blir som de har tänkt.
Foto: ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙