Försvarsministern besökte fronten i Ukraina

Utrikes • Nyligen kom försvarsminister Pål Jonson (M) hem från Ukraina. Försvarsministerkollegan Reznikov hade bjudit in honom för överläggningar för att ge en lägesbild på nära håll av situationen i de krigsdrabbade områdena. – Försvarsminister Reznikov poängterade att Ukrainas högsta prioritet när det gäller behov av militärt stöd är mer luftvärn, säger Pål Jonson, i en kommentar till Inblick.
Ukrainas försvarsminister Oleksij Reznikov och Sveriges dito Pål Jonsson (M) får information om en rysk attack mot ett bostadshus i Mykolaiv.
Foto: PRIVAT
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙