Hemliga aktiviteter vid Estonia

Utrikes • Förra sommaren upptäckte den estnisk-svenska undersökningen av Estonias vrak att bogrampen, som tidigare varit nästan helt stängd, hade lossnat och stod bredvid fartyget. Nu avslöjar utredningsgruppen Fokus Estonia att det har varit aktiviteter nere vid Estonia efter att rampen avlägsnats.
Närbild på skador på Estonias skrov, tagen sommaren 2021.
Foto: ESTLANDS HAVERIKOMMISSION
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙