Kraschade banker skakar världens börser

Utrikes • Tre amerikanska banker, fokuserade på teknologi och startupföretag, har på en dryg vecka gått omkull. Än är inte oron på världens börser över och 465 miljarder dollar är borta. – Silicon Valley Bank (SVB) var tvungna att sälja av obligationer till brakförlust när folk ville ha ut sina tillgångar, därav hamnade de i kris och drog med sig flera andra i fallet, säger Américo Fernández, ekonom på banken SEB till Inblick.
Américo Fernández på banken SEB utesluter inte att bankkrisen leder till en recession, men att vi inte vet vart det slutar.
Foto: SEB
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙