Män står för 70 procent

Utrikes • Män över 85 år som bor på landsbygden är mest benägna att ta sina liv, visar en sammanställning från Suicide Zero. Samtidigt befarar organisationen att det ekonomiska läget kan leda till ännu fler självmord i Sverige.
Män står för 70 procent
Fler kvinnor än män försöker ta sina liv, men överlever i större utsträckning. Risken för att män dör i självmord ökar med åldern.
Foto: PIXABAY
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙