Per-Arne Imsen

Enhet bygger på Kristus och inte på traditionen

Kristen opinion • Den kristna enheten är något som är mycket angeläget enligt Guds Ord. Paulus skriver: ”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet.” (Ef 4:3)
Enhet bygger på Kristus och inte på traditionen
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙