Väckelserörelser har alltid präglats av en renässans i bibelstudier, tilltro till Bibeln som Guds ord, bibelförankrad förkunnelse, bibelläsning och undervisning.

Tilltron till hela Bibeln som Guds ofelbara ord är en grund i församlingens tro och liv. När den liberala bibelsynen och bibeltolkningen gjorde entré i Sverige kom den att utmana klassisk bibeltro. Den liberala bibeltolkningen sätter det mänskliga förnuftet i centrum och har en kritiskt granskande inställning till Bibeln. Detta är förkastligt för den bibeltroende som värnar om väckelsetraditionen.

Bristen på bibeltro och förankring i Bibelns lära och förkunnelse tar sig en rad olika uttryck i den moderna kyrkan. Kampen för bibeltron och att värna om Guds ord som centrum för församlingens liv och lära, är inte en kamp mellan samfund. Det är en utmaning för varje kristen församling och för varje enskild kristen. Den liberala teologin tillsammans med humanistiskt världsligt tänkande utmanar den kristna kyrkan, för att påverka henne att överge Bibeln som rättesnöre för tro och liv.

Det finns flera allvarliga tecken på att detta har trängt långt in i den kristna församlingsrörelsen. Ett av de allvarligaste tecknen är att man distanserar sig från Bibelns lära om synden och dess konsekvenser. Pastorer och präster slutar predika omvändelsens och frälsningens betydelse och talar bara om Gud som kärleken som har överseende med allt och alla. Denna syn leder till en nedtoning av evangelisationens och missionens betydelse. Evangelisation blir oviktigt för alla är ju ändå Guds barn och missionens fokus hamnar enbart på socialt engagemang.

Ett annat dike är när framgångsförkunnelsen tar platsen framför omvändelsen och helgelsen. Bibelns syn på Guds nåd och helgelse går förlorad och kristendomen blir ett lyckopiller som leder till materiell framgång.

En annan allvarlig följd är att skillnaden mellan kristendom och andra religioner tonas ner. Det avgörande är inte längre att vara en bekännande kristen som är född på nytt. Man hänvisar till att Bibeln är skriven av människor med tillkortakommanden som såg allt i ett begränsat perspektiv, men att tiden har visat att alla religioner har samma Gud.

Det tydligaste tecknet i vår tid är synen på äktenskap och familj. Här är församlingen hårt trängd av liberala och humanistiska krafter. Det finns en förväntan på att den kristna församlingen ska anpassa sig efter tidsandan. Enda möjligheten att ändra äktenskapssyn är att mena att samhällsutvecklingen väger tyngre än texterna i Bibeln. De som kommer till den slutsatsen avviker då från troheten mot Guds ord och skapar sin egen uppfattning om äktenskapet. Att jämställa det homosexuella äktenskapet med det heterosexuella är att göra våld på skapelsen. I evangelikal bibelsyn väger Guds ord tyngre än både tidsandan och den i samhället politiskt korrekta uppfattningen.

Kristenheten står också mitt i stora teologiska utmaningar som tenderar att klyva kristenheten i flera delar. Grundläggande handlar det om bibelsyn, spänningen mellan klassisk bibeltro och humanistiskt präglad liberalteologi.

Kristenheten förväntas tycka det samhället tycker och säga det samhället säger. Men en församling som säger samma sak som samhället och viker ner sig teologiskt, den är ingen församling.

Detta betyder att Bibelns budskap smulas sönder. Om Bibeln inte är Guds ord och en direkt uppenbarelse från Gud, då har den inte heller en sann källa, nämligen Gud själv. När vi ser tecken på detta i våra liv, i församlingens och kyrkans liv, då behöver vi omvända oss och vända tillbaka till Gud och hans ord.