Den startade med storsamling och vi barn sjöng av hjärtans lust. Bibelordet som var terminens minnesvers trummades in vid varje tillfälle. Jag minns egentligen bara ett av alla vi lärde oss: ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse”, Psalm 110:10. Under samlingen i den lilla gruppen använde vår lärare flanellografbilder eller sandlådan med figurer som flyttades runt i olika miljöer när hon berättade om Jesus.

De flesta barn och vuxna i Sverige har en dålig bibelkunskap. Många svenskar firar högtiderna, men kunskapen om deras innebörd är många gånger bristfällig. Vid ett tillfälle för ett antal år sedan talade jag med min arbetskamrat om påsk. Hon visste att Jesus dog men inte vilken av påskdagarna det var.

Jesus är ingen naturlig del av barns uppväxt i Sverige. Skolan har tonat ner det kristna budskapet trots att Sverige är ett land byggt på kristen tro sedan tusen år.

I en rapport som Sveriges kristna råd publicerade 19 februari 2020 kom det fram att varannan kristen ungdom känner sig kränkt för sin kristna tro. Även lärare kan ha en kränkande attityd emot kristna elever. Denna situation har växt fram under det att landet alltmer sekulariserats och humanistiska krafter tagit ett större utrymme.

Jag minns inte att jag skämdes för att vi gick i kyrkan när jag var barn; jag trodde att alla trodde på Gud som jag. När jag sedan började skolan kände jag för första gången att Jesus och bönen inte var naturligt för alla. Jag minns ett tillfälle då min lärare frågade oss hur många det var som bad ”Gud som haver”. Då räckte jag upp handen direkt eftersom jag trodde att det var något att vara stolt över. Många av de övriga i klassen räckte inte upp sin hand. Det väckte en känsla i mig av att vara annorlunda.

Kritiskt tänkande och humanism har ersatt den enkla tron. Många unga uttrycker en hopplöshet över allt som sker i omvärlden. I en av de sånger som ofta spelas i radio den senaste tiden sjunger Miss Li om att hon möter Jesus. Refrängen är som ett rop från en ung generation:

”Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtidstro, någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro, sorry om jag stör men världen är ju helt jäkla körd. Du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp, lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här.”

”Det är för att vi inte längre lyfter fram tio Guds bud som det ser ut som det gör i landet”, är en kommentar jag hört. Bibelkunskapen och en grund som uppmanar oss ”allt vad du vill att människorna ska göra mot dig ska du göra mot dem” måste vara en bra grund att stå på.

Under 2014 bodde vi i en mindre stad i Sverige där drogmissbruket fick en kulmen. Det året dog fjorton ungdomar på grund av droger och missbruk. Alla organisationer och kristna församlingar inbjöds till ett krismöte för att ta tag i situationen. Polisen som jobbade med frågan informerade, och vid slutet frågade en person: ”Varför håller ungdomarna på med droger?” Polisen svarade att ungdomarna har ett svart hål inuti som de måste fylla, och att det är därför de drogar sig.

Det kanske är att generalisera att säga, att enkel tro på Jesus och kunskap om hur man ska leva utifrån Bibelns budskap är en lösning. Men Bibeln är trots allt en av världens mest lästa böcker och den som tar emot budskapet blir förvandlad. Bibeln är värd att fira. Ta tillfället söndagen den 22 januari, då är det Bibelns dag.