Hon inledde sitt tal med att både hylla och uttrycka oro för medelklassen i Sverige, sa att medelklassens trygghet är hotad. Mitt tal kommer att handla om ”Svenssonlivet”, det är värt att försvara. Ebba bär en känsla som hon säger delas av många i landet. Den känsla av att något håller på att gå förlorat, av att det blir allt svårare att det genom eget arbete skapa sig ett gott liv, allt svårare att uppnå de tre v:na, villa, vovve och Volvo.
”Man frågar sig: Var är det tryggt att slå ner sina bopålar? Vilka jobb kommer finnas i Sverige? Priserna har gått upp på drivmedel, el, räntor och mat” sa KD ledare i början av talet.

 

Därför behöver Sverige en ny regering som driver en ny ekonomi, Priserna måste sänkas på diesel och bensin. El försörjningen måste säkras och hela Sverige, från norr till söder, måste få samma förutsättningar att leva och växa. Vi vill ge Sverige en ny start med en ny ekonomisk och energi politik. KD är ett landsbyggdsparti och vi är beredda att trygga framtiden för Sveriges skogsbruk och lantbrukare.

 

Vård och trygghet.

När Ebba kom till kärnämnena i sitt tal började hon med att tala om vården. De långa vårdköerna skall kortas, regionerna skall ”pensioneras” och vården skall säkras. Hon fortsatte sedan med att lyfta fram tryggheten som en av de viktigaste frågorna i valrörelsen. Trygghet är en viktig pelare i det svenska samhället. Det har varit 2000 skjutningar i Sverige de senaste fem åren och att det anmäls 27 våldtäkter om dagen. Kriminaliteten måste bekämpas sa Ebba och fortsatte, ”svensken ska inte behöva låsa in sig, utan det är brottslingen som skall låsas in.”
Pensionärerna måste också få känna en trygg tillvaro. Det är de som byggt Sverige och många lever på marginalerna. När det är som sämst skall välfärden vara som bäst menade Ebba.

 

Familjen en grundbult i samhället.

KD ledaren lyfte som första och hittills enda partiledare fram familjens betydelse i samhället. ”Det bästa sättet att bekämpa brottsligheten är förebyggande arbete” sa Ebba Busch. Familjen är redskapet i det förebyggande arbetet. Familjer med tryggt föräldraskap och kravlös kärlek är den bästa platsen för fostran och formning av etiska regler.
Den som vill bekämpa brottslighet och otrygghet skall satsa på starka och trygga familjer menade Ebba. Därför vill KD satsa på en flexibel föräldraförsäkring som kan överlåtas mellan föräldrarna. Lätta på skattetrycket för familjen och skapa förutsättningar för byggandet av villor och radhus. ”Det finns inget tryggt samhälle utan trygga familjer” enligt Ebba.

Man måste berömma Ebba för sin vältalighet. Hon uppträdde avspänt och naturligt. Hennes tal var intressant, klargörande vad det gäller KD:s kärnfrågor. Hon lyckades fånga lyssnarna genom en blandning av allvar, konkreta KD förslag, humor och spontanitet.

Ebba avslutade talet och sa: ”Jag lovar inte ett liv med villa, vovve och Volvo serverat till var och en utan arbete, men jag lovar att Sverige kan bättre. Jag lovar att Kristdemokraterna kommer att vara garanten för vården, tryggheten och hjärtlandet. Därför ber jag om din röst.”