Det gör möjligtvis debattörer på vänsterkanten glada men det har inget med skolans verkliga problem att göra. I verkligheten lämnar 17 000 underkända elever grundskolan varje år. Att vända den trenden borde i stället göras till den stora utmaningen för våra politiker.

Med anledning av den senaste tidens uttalanden och förslag om konfessionella friskolor, har Sveriges kristna råd skrivit ett öppet brev till skolminister Lena Axelsson Kihlblom. Kyrkoledarna känner oro över utvecklingen, speciellt när det gäller det förslag som är ute på remiss om ett etableringsstopp.

Sverigedemokraternas partiledare pekade på problemet i en intervju som gjordes av tidningen Dagen och menade att problemet är orsakat av de konfessionella friskolor, där det är svårt att ha kontrollen över vad som lärs ut.

Enligt Socialdemokraterna ska elever, oavsett om det är ett föräldrakooperativ eller ett utbildningsföretag som driver skolan, få mindre resurser. Motivet är säger man, att den kommunala skolan är underfinansierad och att det skall bli en rättvisare fördelning. Den bakomliggande kraften är helt klart en annan. Socialdemokraterna vill se färre friskolor för föräldrar att välja på. Precis som innan friskolereformen ska den kommunala skolan vara normen som elever och föräldrar får rätta sig efter.

Statsminister Magdalena Anderssons tal om att återta den demokratiska kontrollen över skolan handlar inte om något annat än att återta den socialdemokratiska kontrollen över skolan. Lösningen att komma till rätta med de grundläggande problemen i skolan och att stärka de kommunala skolorna, kan inte vara att de friskolor som uppvisar sund undervisning, goda resultat och en studiemiljö som gynnar barn och ungdomars utveckling stängs ner. Barn och familjer måste ha rätten att själva välja mellan olika skolor. Våra barn och ungdomar ska inte vara fast i sitt bostadsområde, det ska finnas fler skolor att välja på än den kommunpolitikerna vill att du ska gå i.

Det mest problematiska med Socialdemokraternas fokus på att stänga friskolor är att de skolor som verkligen behöver stärkas hamnar i bakgrunden. Den svenska skolan står inför nya utmaningar. Barn och ungdomar i Sverige lever i två olika världar. De flesta lever i det trygga Sverige, som vi vill skapa. Samtidigt lever många i skolmiljöer där hälften av barnen inte klarar av grundskolan. I dessa skolor är det också betydligt vanligare med ordningsproblem och otrygghet. Att det saknas en lugn studiemiljö slår hårdast emot de elever som kommer från studieovana hem och stökiga områden. Detta är den verklighet vi tvingas leva med idag och den utmaningen måste lösas. Men lösningen kan inte vara att stänga ner det som redan fungerar och är en god miljö för barn och ungdomar.

Någon sa att barn behöver både ramar och kramar. Det är verkligen sant. De behöver ramar av trygghet, lugn och ro, god studiemiljö och fast ledarskap i skola och klassrum. Lärarna måste tilllåtas att leda och bestämma i klassrummet, den ordningen måste återställas. Barn behöver också kramar i form av omsorg och kärleksfulla relationer, vuxnas omsorg. Kanske en kram på morgonen innan skoldagen börjar.

Skolan skall ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Det finns inget viktigare för ett barns möjligheter i livet än en skola med trygg och gynnsam studiemiljö. Därför behövs konfessionella friskolor.