Rysslands anfallskrig mot Ukraina har nu pågått ett år och det verkar fortsätta med oförminskad kraft. Samtidigt kommer rapporter om misstankar att Ryssland har planer på att lägga Moldavien och Belarus under sitt herravälde.

När Rysslands president Vladimir Putin höll sitt linjetal till nationen i veckan som gick, märktes ingen tendens till avmattning i krigsambitionerna. Snarare tvärtom. Genom att förhärliga sig själv och lägga skulden för kriget i Ukraina på västvärlden och Nato, tvättade han sina händer från ansvaret att ha startat kriget. Det var inte Ryssland utan västvärlden som har ambitioner att förgöra Ryssland. Ryssland måste försvara sig. Han satte också samtalen om nedrustning av kärnvapen på paus.

Spänningarna ökar över världen. Kina meddelade i veckan att Kinas band till Ryssland är orubbliga, trots kriget i Ukraina. Relationerna är mogna och bergfasta och kommer att överleva det test som den förändrade internationella situationen innebär, säger Wang Yi, ordförande i det kinesiska Kommunistpartiets kommission för utrikespolitik. Samtidigt betonade Ryssland att ett stärkt samarbete mellan Moskva och Peking är extra viktigt “i ljuset av den kampanj som väst för mot Ryssland och Kina”. Jag vill understryka vårt stöd till Peking i frågan om Taiwan, Xinjiang, Tibet och Hongkong, tillade han. Under måndagen varnade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för “världskrig” om Kina bestämmer sig för att stödja Rysslands krig. Även Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och EU:s utrikeschef Josep Borrell har uttryckt ökade farhågor för kinesiskt stöd till Rysslands krig.

Parallellt med krigslarmen inträffar naturkatastrofer över världen. Hungersnöden och svälten är stor och människor dör på grund av brist på mat och rent vatten. Jordbävningskatastrofer sker, nu senast den fasansfulla katastrofen i Turkiet och Syrien.

Den hotfulla situationen kryper allt närmare Sverige. I veckan presenterade Säpo sin säkerhetsanalys över säkerhetsläget i landet. De yttre hoten mot Sverige påverkar också den inre säkerheten i landet, sa von Essen på en presskonferens. Ryssland pekades ut som ett allvarligt hot mot Sverige, men även andra auktoritära stater som Kina och Iran.

Hon pekade också på den ökade svårigheten i att skydda det demokratiska systemet. Säpos underrättelseflöde visar att omvärldsutvecklingen innebär ett större hot för attentat i Sverige. I rapporten som gavs betonades också att Ryssland betraktar Sverige som en del av Europa och redan en del av Nato. Regimen är beredd att ta stora risker och bedriver omfattande underrättelseverksamhet i vårt land.

Säpo kan också se en ökad spridning av konspirationsteorier som riskerar att undergräva förtroendet för den svenska staten och dess beslutsfattare. Samtidigt har utvecklingen i omvärlden bidragit till att attentatshotet från våldsbejakande islamistisk extremism och högerextremism består, och i vissa delar ökar.

Det är inte svårt att se riktigheten i profetens förutsägelser. Samtidigt med den tydliga bild som växer fram finns också en annan sida av profetens ord. Han säger vidare: se till att ni inte blir skrämda, för detta är inte slutet. Varken krig, naturkatastrofer, diktatorer eller presidenter kan avgöra slutet.

Slutet avgörs av kungen för riket som aldrig kan vackla. Först när budskapet om det riket är predikat för alla folk kommer slutet, och för de som tillhör det riket finns det en ljus framtid och ett hopp.