Den kända samhällsdebattören säger själv i ett uttalande på partiets webbplats: ”Jag delar den samhällsanalys partiet gjort i de stora politiska sakfrågorna. Som samhället har utvecklats kan det inte bara förklaras i rent ekonomiska termer, utan även värderingars roll i samhällsbygget måste förstås. Det gör Kristdemokraterna på ett sätt som gör att jag känner mig hemma ideologiskt”, säger Teodorescu Måwe (KD).

Partifullmäktige kommer att sammanträda den 16 februari, där beslutet om EU-listan kommer att tas ånyo. I Teodorescu Måwe får Kristdemokraterna en välutbildad, hårt arbetande och välkänd debattör. Måwe har ett digert CV, där hon bland annat varit ledarskribent på både Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten och har bevisligen en vass penna. Kristdemokraterna får en värdeorienterad företrädare.

Teodorescu Måwe kan bli en valvinnare, inte bara för Kristdemokraterna utan för hela den svenska borgerligheten och för EPP, den kristdemokratisktkonservativa gruppen i Bryssel. Måwe var så sent som 2019 med och författade Moderaternas nya idéprogram, som ska ta partiet in i 2030-talet. Värvningen sägs vara ett resultat av hennes nära vänskapsband till partiledaren Ebba Busch.

Ebba Busch verkade nöjd med sitt nya förstanamn och sa i en kommentar: ”Alice Teodorescu Måwe är en modig och välgenomtänkt person och debattör. Hon har i sin nuvarande yrkesroll verkligen varit med och flyttat den politiska debatten i Sverige i flera avgörande frågor. Något Kristdemokraterna hoppas hon ska fortsätta göra med EU som bas.

Ett supervalår står för dörren, då halva jordens befolkning ska gå till valurnorna i någon form under 2024. Primärvalet i USA är redan i full gång, där republikanerna ska finna en utmanare till demokraternas Joe Biden. Slaget står mellan förre presidenten Donald Trump och förra FN-ambassadören Nikki Haley. Den förre har sin vana trogen lovat att åter göra ”America Great Again". Förra gången som denne Trump vann valet i USA, 2016, lanserades denna slogan. Den togs upp i EU-valet 2019 av Kristdemokraterna: ”Make EU lagom again.” Partiet har haft en egen ”trumpisitisk” maktkamp om förstaplatsen på listan mellan David Lega och Sara Skyttedal.

Kritikerna internt poängterar att Kristdemokraterna nu åter väljer en ”kändis” framför en av partiets egna trotjänare att ersätta Skyttedal. Sagan Skyttedal kan nu vara all inom KD sedan det framkommit uppgifter om att hon sökt en utkomst inom ett annat parti; enligt uppgifter ska det röra sig om Sverigedemokraterna. Detta parti har ännu inte fastställt sin lista, men en annan före detta kristdemokrat, Charlie Weimers, torde vara ohotad etta på den listan. Huruvida han får sällskap av den färgstarka Skyttedal, som firade Decemberöverenskommelsens undergång med champagne 2015, återstår att se.

Partibytena inför årets EU-val är en intressant politisk dokusåpa i sig själv. Liberalernas andranamn Anna Maria Corazza Bildt var under många år parlamentariker för Moderaterna. Weimers var först medlem i Moderaterna och sedan Kristdemokraterna innan det blev Sverigedemokraterna. Teodorescu Måwe arbetade fram Moderaternas idéprogram innan hon bytte parti till KD. Lägg därtill en gammal vänsterpartistisk partiledare i form av Jonas Sjöstedt, en före detta barnprogramledare samt en TV-meteorolog i form av Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, så lär det bli högtryck i årets EU-valrörelse.

Frågan är nu vad den petade och hårdföra Sara Skyttedal har i kikaren? Gräver hon ännu en politisk skyttegrav? Den som lever får se.