Att spekulera över orsaker till ensamhet är svårt och det är lätt att generalisera. Studier har dock konstaterat att ensamhet och speciellt mobbing leder till ensamhet, nedstämdhet och depression.

Vid ett tillfälle för en tid sedan satt jag på en restaurang på en skidort i Sverige. På parkeringen stod bussar som kört ungdomar från någon skola i närheten för att åka skidor en dag. Nära vårt bord satt en ensam kille med hörlurar och surfade på sin telefon. Han var skidklädd men satt ensam. Efter en stund kom ett gäng tjejer och killar in satte sig vid ett annat bord. De kände varandra och var ett kompisgäng. Den ensamma killen hörde till samma klass men han var den ensamma som satt för sig själv. En av tjejerna brydde sig och gick fram och försökte fråga hur hans dag varit. Utan att titta upp svarade han att dagen varit okej. Den dåliga självkänslan kändes i luften och tjejen gick tillbaka till de andra utan att få kontakt. Hur killen mådde vet inte jag men min känsla var att han inte mådde bra.

För ett barn eller en ungdom som lider av psykisk ohälsa och ensamhet kommer livet att påverkas i en negativ spiral. Livet sitter ihop och när viktiga behov inte blir tillfredsställda påverkar det allt. Värsta scenariot är när psykisk ohälsa leder till att ett barn eller ung människa tappar livslusten och väljer att avsluta det. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer mellan 15–24 år i Sverige. 2021 dog 150 barn och unga upp till 24 års ålder i självmord där kopplingen mellan depression, ångest och självmord är stark.

Dessutom vårdas nästan 200 unga mellan 10–19 år i slutenvård på sjukhus för självmordsförsök och självskadebeteende. Mellan 20–24 år vårdas cirka 1000 personer av samma orsak, enligt en forskningsrapport från Karolinska institutet. En skrämmande statistik som borde få oss att reagera och tänka efter.

Barn och unga som kämpar med sig själva, sin identitet, upplever ensamhet och utanförskap måste uppmärksammas. Det är vuxenvärldens ansvar att träna upp sin förmåga att se och tolka signaler hos barn och unga som inte mår bra.

Varningssignaler som dålig sömn, störda matvanor, tappad lust för rörelse och fritidsaktiviteter är lätta att uppfatta och drabbar naturligt barn och unga i perioder. Men om tecken på koncentrationssvårigheter, irritation, hopplöshet och låg självkänsla dessutom visar sig, är det varningssignaler. Självskadebeteende och prat om självmord är tydliga tecken på farlig psykisk ohälsa.

Alla barn och unga har rätt att få en bra uppväxt. Livet ligger framför och de har rätt att få känna framtidstro. Men verkligheten ser annorlunda ut för många i den unga generationen i vårt land. Varför utvecklingen ser ut som den gör går inte att forma i en mening eller några fraser. Vårt samhälle går igenom många kriser, världsläget är kritiskt och oron för framtiden ligger som en tung filt över Sverige. Det är inte konstigt att våra barn och unga påverkas när vuxenvärlden oroar sig för elpriser, räntehöjningar och höga levnadskostnader.

Mitt i vår oro måste vuxna ta ungdomars mående på allvar. Ta tid att lyssna även om det är mitt i natten eller när egentligen inte tiden finns. Förringa inte personens känslor och säga "så där känner många". Var inte rädd för att prata om svåra känslor och erfarenhet. Om du tar ditt ansvar tar jag mitt.