Fasta betyder ju att avstå från någonting för att öppna sitt hjärta och sinne för något större. Att skapa utrymme för en levande Gud att få säga sitt.

Så sitter jag där i stolsliften med fyra 14-15-åriga tjejer. De öppnar sig så totalt de där minuterna. De berättar för mig om vad de tittar på för filmer och livet i allmänhet och sedan åker vi skidor tillsammans. Det som fastnar hos mig är deras filmval. Det är ingen munter eller positiv påfyllnad för en tonårstjej. Det handlar om filmer som du och jag skulle vilja aldrig visades och absolut inget för tonårstjejer som är på väg in i vuxenlivet.

Mina tankar hamnar i ett annat samtal med några andra tjejer i samma ålder, där ångest, oro och press är vardagsmat. Så säger en av tjejerna till mig: “Kan du inte prata med vår rektor?”

Livet är på allvar för den unga uppväxande generationen. Vi kan inte skaka av oss detta. Vi måste vara förebilder, inte pekpinnar och moralgubbar utan våra liv behöver återspegla en frihet som börjar i min relation med Kristus. Det de behöver är inte präktighet eller redighet; de behöver se ett fungerande vardagsliv där tron är en naturlig del av vår vardag.

I Gamla testamentet finns en profet som heter Jesaja. Där står det: ”Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka” (Jes 42:3).

Kanske är det precis det som är din och min uppgift gentemot den unga generationen? Att bryta det som skapar oro och ångest, att peka på det som bygger istället för river ner, att ge hopp i en tid där hopp på så många platser saknas. Man säger ju om den generation som är född på 2000-talet att de aldrig har haft en lugn period. Det har hela tiden varit krig, terror, naturkatastrofer, bombhot, maktgalningar och katastrofer. Det är hög tid att vi reser ett hopp för tjejen med panikångest, för tjejer och killar som fyller sig med fel intryck, för grabbarna som inte kan hålla sig borta från droger.

Vi läser vidare i Jesaja: ”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa med hast” (Jes 58:6, 8a).

Ska vi bestämma oss för att under perioden fram till påsk:

• Avstå, skapa utrymme för Gud att tala till oss om på vilket sätt vi kan få hjälpa en ung generation.

• Be för de unga som finns i vår närhet om att Gud får bli synlig, kanske genom dig och mig.

• Ge uppmuntran till unga människor som kommer i vår väg.

Så summerar jag veckan i norska fjällen och kan konstatera att det myllrar av liv, kreativitet och lagom med bus. Det ger mig hopp för framtiden och mitt hjärta är fyllt med tacksamhet över att jag ännu en gång fick vara med om en av årets bästa arbetsveckor.

Jag önskar dig Guds rika välsignelse.