Vi är rustade att vinna seger

Fritt ur hjärtat • För ett tag sedan lyssnade jag på en bibellärare som gav rådet att då och då stämma av sitt liv med Jesus. Helt enkelt fråga Jesus och be den helige Ande visa om han har några synpunkter eller vill påtala något i ens liv. Jag tog rådet och tillämpade det med förväntan och spänning.
Vi är rustade att vinna seger
"Jag upplevde en förklarande bild av det som jag tror att Jesus ville säga. Bilden handlade om soldaten och soldatens rustning. Den rustning som beskrivs i Efesierbrevet kapitel sex", skriver Ola Almq
Foto: BALHASH / ISTOCKPHOTO
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙