Den stilla bönen

Till sist • När jag var väldigt ung och gick på bönemöte i min hemförsamling gick bönemötet till på samma sätt varje gång. Vi satt i en ring och alla var tysta utom den som bad.
Den stilla bönen
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙